กีฬามวยสากลสมัครเล่นในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"มวยสากลสมัครเล่น"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 17 เหรียญทอง
  • ประเภทชาย 9 เหรียญทอง
  • ประเภทหญิง 8 เหรียญทอง
 • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน 232 คน
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สรุปเหรียญรางวัล มวยไทยสมัครเล่น[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 5 1 2 8
2 นครศรีธรรมราช 2 1 1 4
3 นครสวรรค์ 2 0 2 4
4 อุบลราชธานี 1 1 5 7
5 นครราชสีมา 1 1 1 3
6 จันทบุรี 1 1 0 2
7 นครปฐม 1 0 2 3
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 2 3
9 ลำปาง 1 0 1 2
10 ปทุมธานี 1 0 0 1
เพชรบูรณ์ 1 0 0 1
12 ศรีสะเกษ 0 3 2 5
13 ขอนแก่น 0 2 0 2
14 ชัยนาท 0 1 2 3
15 ลพบุรี 0 1 1 2
16 ชัยภูมิ 0 1 0 1
พระนครศรีอยุธยา 0 1 0 1
ร้อยเอ็ด 0 1 0 1
สุพรรณบุรี 0 1 0 1
สุรินทร์ 0 1 0 1
21 บึงกาฬ 0 0 3 3
22 พัทลุง 0 0 2 2
อ่างทอง 0 0 2 2
24 ตรัง 0 0 1 1
ตาก 0 0 1 1
นนทบุรี 0 0 1 1
พิษณุโลก 0 0 1 1
แม่ฮ่องสอน 0 0 1 1
กรุงเทพมหานคร 0 0 1 1
รวม 17 17 34 68


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม นครสวรรค์ - วัทธิกร  ขันคำ ศรีสะเกษ - วุฒิชัย  ยุระชัย ลำปาง - ปฏิพล  อุปนันท์
ชลบุรี - ธนวัช  เขียวพันธ์
ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม อุบลราชธานี - ธนากร  ดวงบุปผา ชลบุรี - ศาสตรา  ทาแน่น นครสวรรค์ - เกียรติศักดิ์  กลิ่นจิตโต
นครปฐม - พีรวัฒน์  พลเยี่ยม
ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม เพชรบูรณ์ - อุทิต  มังกา ศรีสะเกษ - ณัฐพล  ศรีโกศล แม่ฮ่องสอน - อาทิตย์  ระเริงแม่เมย
พัทลุง - สุทธิเกียรติ  หนูวัน
แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชลบุรี - นฤบศร์  แสนกล้า สุรินทร์ - พงศกร  ชอบรัมย์ ศรีสะเกษ - พัดยศ  เกียรติเจริญศิริ
ตาก - พฤหัส  นาเถิน
ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม นครปฐม - ศรายุทธ  คงโสภา อุบลราชธานี - อภิเชษฐ  เพชรมณี กรุงเทพมหานคร - อภิชาติ  กูลศรี
อ่างทอง - จักรพงษ์  เลแก้ว
ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กิโลกรัม ชลบุรี - เฉลิม  มีสันเทียะ ศรีสะเกษ - บรรจง  สินศิริ ประจวบคีรีขันธ์ - เมธี  นาเมือง
ตรัง - เอกลักษณ์  เนียมบุญ
เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ปทุมธานี - อิทธิพล  อุ่นเสือ ลพบุรี - เฉลิมเกียรติ  ชนะ ชลบุรี - สันติ  เจ๊ะอะหลี
อุบลราชธานี - ศุภมงคล  พงษ์พีระ
มิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชลบุรี - พัฒนพงศ์  รักษาผล สุพรรณบุรี - พงษ์พัฒน์  สาภักดี ศรีสะเกษ - ประพันธ์  พันธ์บุปผา
อุบลราชธานี - สหรัฐ  เหล่าเภา
ไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม ชลบุรี - อนวัช  ถองกระโทก ชัยภูมิ - ศราวุธ  โนนทชัย พัทลุง - สุวัฒน์  คงจุ้ย
บึงกาฬ - จักรพงศ์  สุมารุ


ประเภทหญิง[แก้]

ประเภทรุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ชลบุรี - ขนิษฐา  พัฒนสุขสกุล นครราชสีมา - รัชนีกร  สีกะโดน นครศรีธรรมราช - สุธิดา  อุปลา
นครสวรรค์ - ปนัดดา  สุขอรุณ
ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช - ปานประดับ  ปลอดสัย จันทบุรี - เจริญรุ่ง  แป้นงาม อ่างทอง - มลฤดี  แซ่จ๋าว
อุบลราชธานี - สุพัฒตรา  อุดมพันธ์
ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม นครราชสีมา - จุฑามาศ  รักสัตย์ ขอนแก่น - จีรนันท์  ขามกุล อุบลราชธานี - มะลิวัลย์  บุญตวง
ชัยนาท - ขวัญจิต  กันยา
แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม ประจวบคีรีขันธ์ - โสภิดา  สะทุมรัมย์ ขอนแก่น - สุมาตรา  เสนา บึงกาฬ - วิลาวัลย์  ท้าวมิตร
อุบลราชธานี - เยาวลักษณ์  งวงช้าง
เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม นครสวรรค์ - อภัสรา  ลีนาม ร้อยเอ็ด - จีระพักตร  อินทร์คำ ชัยนาท - ธัญกร  ปั้นเคลือบ
พิษณุโลก - นุจรีย์  สวัสดี
ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ลำปาง - นิลาวัลย์  เตชะสืบ ชัยนาท - พิมพ์นิภา  ธนวัตพิพัฒน์ นครปฐม - ฐิตินันท์  ยางงาม
ลพบุรี - จงรัก  คงมีสุข
ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช - จันจิรา  ตลึงจิตร พระนครศรีอยุธยา - สุพรรษา  มีโถ นนทบุรี - เกรียงสุภา  รอดพลอย
ประจวบคีรีขันธ์ - สุพัตรา  เขมทองคำ
เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม จันทบุรี - เดือนนภา  คงเฟื่อง นครศรีธรรมราช - สุชาดา  พานิช บึงกาฬ - ชลิดา  ไตรนิคม
นครราชสีมา - อนุสรา  ดูสันเทียะ

ผลการแข่งขัน[แก้]

รุ่น พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ลำปาง-ปฏิพล อุปนันท์ 19  
          กรุงเทพมหานคร-อนุวัฒน์ พึ่งเนตร 14  
            ลำปาง-ปฏิพล อุปนันท์ 4  
            นครสวรรค์-วัทธิกร ขันคำ 34  
          ตาก-ปณิธาน จิ๋วใสแจ่ม 0  
 ราชบุรี-ณัฐธนา ยืนยง 0      นครสวรรค์-วัทธิกร ขันคำ RSCOC  
 นครสวรรค์-วัทธิกร ขันคำ RET1        นครสวรรค์-วัทธิกร ขันคำ 17
 ชลบุรี-ธนวัช เขียวพันธ์ 34        ศรีสะเกษ-วุฒิชัย ยุระชัย 8
 เพชรบูรณ์-ณรงค์ ค้ำคูณ 9      ชลบุรี-ธนวัช เขียวพันธ์ 15  
 พระนครศรีอยุธยา-สหรัตน์ จรูญหผล 0      อุบลราชธานี-เลิศชาย ไชยเวช 15  
 อุบลราชธานี-เลิศชาย ไชยเวช WO        ชลบุรี-ธนวัช เขียวพันธ์ 13  
 นราธิวาส-จารุวัตร จันทร์หอม 11        ศรีสะเกษ-วุฒิชัย ยุระชัย 39  
 ร้อยเอ็ด-จักรพงษ์ สิงห์โพนงาม 41      ร้อยเอ็ด-จักรพงษ์ สิงห์โพนงาม 7       
 อำนาจเจริญ-กิตติพงศ์ ไผ่ล้อม 11      ศรีสะเกษ-วุฒิชัย ยุระชัย 25       
 ศรีสะเกษ-วุฒิชัย ยุระชัย 17  
  • RET = Retired
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • WO = Walkover


รุ่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          เพชรบูรณ์-จักรกฤษณ์ คำหลู่ 0  
 อุบลราชธานี-ธนากร ดวงบุปผา RET      อุบลราชธานี-ธนากร ดวงบุปผา RET  
 ลพบุรี-วรายุทธ พันอัม 0        อุบลราชธานี-ธนากร ดวงบุปผา 25  
 ปทุมธานี-เทอดเกียรติ วีระชน 8        นครสวรรค์-เกียรติศักดิ์ กลิ่นจิตโต 20  
 สุรินทร์-พลกฤษณ์ ชอบรัมย์ 38      สุรินทร์-พลกฤษณ์ ชอบรัมย์ 13  
 นครนายก-อนุรักษ์ รัตนสุข 0      นครสวรรค์-เกียรติศักดิ์ กลิ่นจิตโต 26  
 นครสวรรค์-เกียรติศักดิ์ กลิ่นจิตโต RSCOC        อุบลราชธานี-ธนากร ดวงบุปผา WO
 นครปฐม-พีรวัฒน์ พลเยี่ยม RSCOC        ชลบุรี-ศาสตรา ทาแน่น 0
 นราธิวาส-จีรวัฒน์ แก้วชู 0      นครปฐม-พีรวัฒน์ พลเยี่ยม RSCOC  
 พัทลุง-สุทธิกันต์ หนูวัน 0      ลำปาง-คมศักดิ์ แว่นไว 0  
 ลำปาง-คมศักดิ์ แว่นไว WO        นครปฐม-พีรวัฒน์ พลเยี่ยม 0  
 พะเยา-สมัคร แซ่หาญ RSCOC        ชลบุรี-ศาสตรา ทาแน่น RET  
 ศรีสะเกษ-อภิมุข อินตา 0      พะเยา-สมัคร แซ่หาญ 32       
 ราชบุรี-อภิรัตน์ อมศิริ 0      ชลบุรี-ศาสตรา ทาแน่น 36       
 ชลบุรี-ศาสตรา ทาแน่น RSCOC  
  • RET = Retired
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • WO = Walkover


รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 52 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ศรีสะเกษ-ณัฐพล ศรีโกศล 27  
 ยโสธร-อัษฎาวุธ สมาบัติหล้า 19      ยโสธร-อัษฎาวุธ สมาบัติหล้า 10  
 ชุมพร-ดิฐกมล รักนาควร 18        ศรีสะเกษ-ณัฐพล ศรีโกศล 27  
 นครนายก-วรยุทธ ศรีคร่ำ 0        แม่ฮ่องสอน-อาทิตย์ ระเริงแม่เมย 21  
 แม่ฮ่องสอน-อาทิตย์ ระเริงแม่เมย RSCOC      แม่ฮ่องสอน-อาทิตย์ ระเริงแม่เมย 39  
 ลำปาง-สมทรง พานเฉลิมชัย 0      นครปฐม-นัฐพล พลเยี่ยม 20  
 นครปฐม-นัฐพล พลเยี่ยม RSCH        ศรีสะเกษ-ณัฐพล ศรีโกศล 0
 พัทลุง-สุทธิเกียรติ หนูวัน 42DQ        เพชรบูรณ์-อุทิต มังกา RSCOC
 สุโขทัย-ทวีทรัพย์ โนนจันทร์ 38      พัทลุง-สุทธิเกียรติ หนูวัน 29  
 อุบลราชธานี-ศุภกร ทิพย์อักษร 21      อุบลราชธานี-ศุภกร ทิพย์อักษร 8  
 สิงห์บุรี-เกียรติศักดิ์ บางชะโลม 21        พัทลุง-สุทธิเกียรติ หนูวัน 11  
 กรุงเทพมหานคร-สมเกียรติ์ เห็มวิจิตร 0        เพชรบูรณ์-อุทิต มังกา 26  
 อ่างทอง-วัฒนะ โพธิ์สุวรรณ RET      อ่างทอง-วัฒนะ โพธิ์สุวรรณ 0       
 ชัยนาท-ชัยรัตน์ ภิรมย์ 41      เพชรบูรณ์-อุทิต มังกา RSCOC       
 เพชรบูรณ์-อุทิต มังกา 63  
  • DQ = ชนะDisqualified
  • RET = Retired
  • RSCH = ชนะน๊อค
  • RSCOC = ชนะแต้มขาดรุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ศรีสะเกษ-พัดยศ เกียรติเจริญศิริ 17  
          ชัยภูมิ-สมัคร นราวงษ์ 8  
            ศรีสะเกษ-พัดยศ เกียรติเจริญศิริ 0  
            ชลบุรี-นฤบศร์ แสนกล้า RSCOC  
          ชลบุรี-นฤบศร์ แสนกล้า 41  
          นราธิวาส-กรรเอนกท์ ทองพรม 12  
            ชลบุรี-นฤบศร์ แสนกล้า 54
            สุรินทร์-พงศกร ชอบรัมย์ 35
          น่าน-ธีระพงษ์ โนราช 0  
          ตาก-พฤหัส นาเถิน RSCH  
            ตาก-พฤหัส นาเถิน 0  
 สุรินทร์-พงศกร ชอบรัมย์ RSCOC        สุรินทร์-พงศกร ชอบรัมย์ RSCOC  
 สุพรรณบุรี-วัชระ สาระพาย 0      สุรินทร์-พงศกร ชอบรัมย์ 43       
 นครปฐม-วีรชน ยศวิชัย 0      อ่างทอง-อรรถพล อินทนนท์ 33       
 อ่างทอง-อรรถพล อินทนนท์ RET  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ

รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 อุบลราชธานี - อภิเชษฐ เพชรมณี 30 - 12 นราธิวาส - ศิริศักดิ์ บัวสว่าง
ชุมพร - ทศพร การะพันธ์ 0 - RSCH ชลบุรี - ประภาส ชนะบุญ


  รอบสอง<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 นครราชสีมา-ยุทธพงษ์ สีกะโดน 15  
 กรุงเทพมหานคร-อภิชาติ กูลศรี 17      กรุงเทพมหานคร-อภิชาติ กูลศรี RSCOC  
 ลำปาง-ดาทู วนาเฉลิมภูมิ 0      เพชรบูรณ์-ชัยวัฒน์ อักษร 0  
 เพชรบูรณ์-ชัยวัฒน์ อักษร RSCOC        กรุงเทพมหานคร-อภิชาติ กูลศรี 29  
 ขอนแก่น-จักรพงษ์ ชัยมี 12        นครปฐม-ศรายุทธ คงโสภา 34  
 สุพรรณบุรี-คอปเตอร์ ทิพย์อักษร 30      สุพรรณบุรี-คอปเตอร์ ทิพย์อักษร 15  
 นครสวรรค์-พิเชษฐ จันทร์ศรี 15      นครปฐม-ศรายุทธ คงโสภา 21  
 นครปฐม-ศรายุทธ คงโสภา 32        นครปฐม-ศรายุทธ คงโสภา 31
 ตรัง-วุฒิชัย หงษ์คำดี RSCOC        อุบลราชธานี-อภิเชษฐ เพชรมณี 30
 ปทุมธานี-ธเนศ อินทะใจ 0      ตรัง-วุฒิชัย หงษ์คำดี 38  
 ยโสธร-ธนวัฒน์ สาลี 10      อ่างทอง-จักรพงษ์ เลแก้ว 42  
 อ่างทอง-จักรพงษ์ เลแก้ว 22        อ่างทอง-จักรพงษ์ เลแก้ว 0  
 ยะลา-วีรยุทธิ์ นิยมเดชา RSCOC        อุบลราชธานี-อภิเชษฐ เพชรมณี RSCOC  
 แพร่-สิริวัฒน์ พรมสุวรรณ 0      ยะลา-วีรยุทธิ์ นิยมเดชา 8       
 อุบลราชธานี-อภิเชษฐ เพชรมณี 24      อุบลราชธานี-อภิเชษฐ เพชรมณี 29       
 ชลบุรี-ประภาส ชนะบุญ 11  
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด

รุ่น ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
 ศรีสะเกษ-บรรจง สินศิริ 22  
 ลพบุรี-อิศรายุทธ จันทราภรณ์ 12      ศรีสะเกษ-บรรจง สินศิริ 0  
 นครศรีธรรมราช-จักรา ชัยณุรักษ์ 21      นครศรีธรรมราช-จักรา ชัยณุรักษ์ RSCH  
 บึงกาฬ-อิสระ โล่ห์คำ 11        ศรีสะเกษ-บรรจง สินศิริ 13  
 จันทบุรี-วีระพล คงเฟือง 0        ประจวบคีรีขันธ์-เมธี นาเมือง 4  
 ประจวบคีรีขันธ์-เมธี นาเมือง RET      ประจวบคีรีขันธ์-เมธี นาเมือง RSCOC  
 สตูล-สหรัฐ เพียรดี RET      สตูล-สหรัฐ เพียรดี 0  
 เพชรบูรณ์-อิทธิพล ภู่ศรี 0        ศรีสะเกษ-บรรจง สินศิริ 20
 ชลบุรี-เฉลิม มีสันเทียะ RSCOC        ชลบุรี-เฉลิม มีสันเทียะ 28
 สุพรรณบุรี-ณัฐวุฒิ อรุณสุข 0      ชลบุรี-เฉลิม มีสันเทียะ RET  
 ยะลา-อิสรพงศ์ แก้วแก้วปาน 0      นครราชสีมา-ฉัตร ฉิมมา 0  
 นครราชสีมา-ฉัตร ฉิมมา RSCH        ชลบุรี-เฉลิม มีสันเทียะ 36  
 เชียงราย-กิติพงษ์ ผาบหนูคำ 0        ตรัง-เอกลักษณ์ เนียมบุญ 29  
 ตาก-อภิชัย เกตุนิ่ม RET      ตาก-อภิชัย เกตุนิ่ม 18       
 ขอนแก่น-กิตติชัย อบมาลี 0      ตรัง-เอกลักษณ์ เนียมบุญ 30       
 ตรัง-เอกลักษณ์ เนียมบุญ RET  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ


รุ่น เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ปทุมธานี-อิทธิพล อุ่นเสือ RSCOC  
 นครศรีธรรมราช-อารักษ์ สามารถ 16      เชียงใหม่-ทศพล ใสสด 0  
 เชียงใหม่-ทศพล ใสสด 34        ปทุมธานี-อิทธิพล อุ่นเสือ 36  
 ชลบุรี-สันติ เจ๊ะอะหลี RSC        ชลบุรี-สันติ เจ๊ะอะหลี 25  
 แม่ฮ่องสอน-พัทรพงษ์ วนาศิริ 0      ชลบุรี-สันติ เจ๊ะอะหลี 15  
 เพชรบุรี-สันติชัย เชื่อมชิต 0      นครราชสีมา-อนันต์ ทวีนาจ 11  
 นครราชสีมา-อนันต์ ทวีนาจ RSC        ปทุมธานี-อิทธิพล อุ่นเสือ RSC
 ชุมพร-กิตตศักดิ์ ปัญญาอภิวงศ์ RSC        ลพบุรี-เฉลิมเกียรติ ชนะ 0
 ราชบุรี-กิตติศักดิ์ ชอุ่มวงศ์ 0      ชุมพร-กิตตศักดิ์ ปัญญาอภิวงศ์ 17  
 เพชรบูรณ์-พงษ์ศักดิ์ ภาชนะ      อุบลราชธานี-ศุภมงคล พงษ์พีระ 25  
 อุบลราชธานี-ศุภมงคล พงษ์พีระ RSCOC        อุบลราชธานี-ศุภมงคล พงษ์พีระ 28  
 ร้อยเอ็ด-พิทักษ์ ฤทธิ์แก้ว RSCH        ลพบุรี-เฉลิมเกียรติ ชนะ 29  
 ยะลา-วชิรวุธ จันทรังษี 0      ร้อยเอ็ด-พิทักษ์ ฤทธิ์แก้ว 13       
 สุพรรณบุรี-ภูวดล อุไรวรรณ 22      ลพบุรี-เฉลิมเกียรติ ชนะ 27       
 ลพบุรี-เฉลิมเกียรติ ชนะ 36  
  • RSC = Referee Stop Contest
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ


รุ่น มิดเดิลลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>15 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>18 ธันวาคม 2555
      
          ศรีสะเกษ-ประพันธ์ พันธ์บุปผา 38  
          ร้อยเอ็ด-โสภณ วิยะรส 33  
            ศรีสะเกษ-ประพันธ์ พันธ์บุปผา 0  
            ชลบุรี-พัฒนพงศ์ รักษาผล WO  
          ราชบุรี-ภิศิษร์ สุขสมผล 0  
          ชลบุรี-พัฒนพงศ์ รักษาผล RSC  
            ชลบุรี-พัฒนพงศ์ รักษาผล RSCOC
            สุพรรณบุรี-พงษ์พัฒน์ สาภักดี 0
          น่าน-ยงยุทธ ดวงมา 0  
          อุบลราชธานี-สหรัฐ เหล่าเภา RSCOC  
            อุบลราชธานี-สหรัฐ เหล่าเภา 11  
 ลพบุรี-ปาพจน์ ศรีปานเงิน 3        สุพรรณบุรี-พงษ์พัฒน์ สาภักดี 21  
 กรุงเทพมหานคร-อภิชัย พุทธสารวงษ์ 16      กรุงเทพมหานคร-อภิชัย พุทธสารวงษ์ 18       
 สุโขทัย-วันธิกรณ์ ชมกลิ่น 17      สุพรรณบุรี-พงษ์พัฒน์ สาภักดี 30       
 สุพรรณบุรี-พงษ์พัฒน์ สาภักดี 31  
  • RSC = Referee Stop Contest
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • WO = Walkover


รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม ชาย[แก้]

  รอบแรก<br\> ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\> ธันวาคม 2555
      
          พัทลุง-สุวัฒน์ คงจุ้ย WO  
          เพชรบูรณ์-ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย 0  
            พัทลุง-สุวัฒน์ คงจุ้ย 57  
            ชลบุรี-อนวัช ถองกระโทก 80  
          กรุงเทพมหานคร-คงฤทธิ์ แสนบุดดา 0  
          ชลบุรี-อนวัช ถองกระโทก RSCOC  
            ชลบุรี-อนวัช ถองกระโทก RSCH
 บึงกาฬ-จักรพงศ์ สุมารุ RSC        ชัยภูมิ-ศราวุธ โนนทชัย 0
 ปทุมธานี-วันชัย ผิวเผือก 0      บึงกาฬ-จักรพงศ์ สุมารุ 27  
 นราธิวาส-อาม คงภูมิ 28      นราธิวาส-อาม คงภูมิ 18  
 แม่ฮ่องสอน-อาทิตย์ ขันธะสีมา 11        บึงกาฬ-จักรพงศ์ สุมารุ 16  
 ร้อยเอ็ด-บรรชร แสงกล้า 0        ชัยภูมิ-ศราวุธ โนนทชัย 21  
 น่าน-ธวัชชัย พุทธา RSCOC      น่าน-ธวัชชัย พุทธา 0       
 ชัยภูมิ-ศราวุธ โนนทชัย 12      ชัยภูมิ-ศราวุธ โนนทชัย RET       
 เชียงราย-กริช สวัสดิ์วงษ์ชัย 10  
  • RSC = Referee Stop Contest
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • WO = Walkover
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ


รุ่น พินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          ชลบุรี-ขนิษฐา พัฒนสุขสกุล RSCOC  
          ชัยภูมิ-สุภาพร นิลโอโล 0  
            ชลบุรี-ขนิษฐา พัฒนสุขสกุล 52  
 ชัยนาท-หน่อย พุ่มโต 40        นครศรีธรรมราช-สุธิดา อุปลา 36  
 สระแก้ว-มัจฉา หงษ์ทอง 28      ชัยนาท-หน่อย พุ่มโต 0  
 อุบลราชธานี-อมรรัตน์ วงศ์ปิยมารัตน์ 20      นครศรีธรรมราช-สุธิดา อุปลา RSCOC  
 นครศรีธรรมราช-สุธิดา อุปลา 21        ชลบุรี-ขนิษฐา พัฒนสุขสกุล RET
 นครสวรรค์-ปนัดดา สุขอรุณ RSCOC        นครราชสีมา-รัชนีกร สีกะโดน 0
 นครนายก-จารุวรรณ สง่าวงษ์ 0      นครสวรรค์-ปนัดดา สุขอรุณ WO  
 อ่างทอง-ดาวเรือง ปักเขตานัน 34      อ่างทอง-ดาวเรือง ปักเขตานัน 0  
 นครปฐม-ภาวิณี รอยพิมาย 27        นครสวรรค์-ปนัดดา สุขอรุณ 16  
 นครราชสีมา-รัชนีกร สีกะโดน RSCOC        นครราชสีมา-รัชนีกร สีกะโดน 40  
 เชียงใหม่-นิรพร ถนอมศักดิ์ศรี 0      นครราชสีมา-รัชนีกร สีกะโดน 28       
 กรุงเทพมหานคร-ศิรัณยา เจริญขวัญ RSCH      กรุงเทพมหานคร-ศิรัณยา เจริญขวัญ 10       
 ลำปาง-พิมมิกา คำเรือน 0  
  • RET = Retired
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RSCH = ถูกกระทำรุนแรงที่ศีรษะ
  • WO = Walkover


รุ่น ไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง[แก้]

รอบแรก
วันที่ นักกีฬา ผล นักกีฬา
10 ธันวาคม 2555 อุบลราชธานี - สุพัฒตรา อุดมพันธ์ RSCOC - 0 อุตรดิตถ์ - สริญณา จางวาง
กรุงเทพมหานคร - ทักษพร อินทะชัย 24 - 32 ชัยนาท - เสาวลักษณ์ นารีแพงศรี


  รอบสอง<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
 จันทบุรี-เจริญรุ่ง แป้นงาม RSCOC  
 เลย-รัชนีกร โสดามา 0      จันทบุรี-เจริญรุ่ง แป้นงาม 46  
 สุราษฎร์ธานี-เมวดี หีตหนู 0      นครราชสีมา-ศิริวรรณ ด่านกระโทก 35  
 นครราชสีมา-ศิริวรรณ ด่านกระโทก RSCOC        จันทบุรี-เจริญรุ่ง แป้นงาม 42  
 กระบี่-วรินทร์ อาจหาญ 0        อ่างทอง-มลฤดี แซ่จ๋าว 33  
 อ่างทอง-มลฤดี แซ่จ๋าว RSCOC      อ่างทอง-มลฤดี แซ่จ๋าว 35  
 เชียงใหม่-ทิฐินันท์ ไชยวงคำ 0      อุดรธานี-เบญจวรรณ ไขสี 32  
 อุดรธานี-เบญจวรรณ ไขสี RSCOC        จันทบุรี-เจริญรุ่ง แป้นงาม 0
 นครศรีธรรมราช-ปานประดับ ปลอดสัย 20        นครศรีธรรมราช-ปานประดับ ปลอดสัย RET
 ฉะเชิงเทรา-ณัฐนนท์ เสงี่ยมจิตร์ 8      นครศรีธรรมราช-ปานประดับ ปลอดสัย 20  
 ชลบุรี-อภิญญา ยลสุข RSCOC      ชลบุรี-อภิญญา ยลสุข 17  
 ลำปาง-ธิดารัตน์ ขัดทะเสมา 0        นครศรีธรรมราช-ปานประดับ ปลอดสัย 31  
 เพชรบูรณ์-พรนิภา สุรินทร์คำ 0        อุบลราชธานี-สุพัฒตรา อุดมพันธ์ 13  
 นครปฐม-กนกวรรณ วอนเพียร RET      นครปฐม-กนกวรรณ วอนเพียร 21       
 อุบลราชธานี-สุพัฒตรา อุดมพันธ์ 39      อุบลราชธานี-สุพัฒตรา อุดมพันธ์ 37       
 ชัยนาท-เสาวลักษณ์ นารีแพงศรี 28  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired


รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
 ฉะเชิงเทรา-ณัชชา คำสนองศรี 0  
 อุบลราชธานี-มะลิวัลย์ บุญตวง RSCOC      อุบลราชธานี-มะลิวัลย์ บุญตวง 49  
 ปทุมธานี-อาทิตยา สายสิญจน์ RSCOC      ปทุมธานี-อาทิตยา สายสิญจน์ 21  
 สมุทรสาคร-พรรณาพร แก้วพะวงค์ 0        อุบลราชธานี-มะลิวัลย์ บุญตวง 0  
 เพชรบุรี-กาญจนา ใจเด็ด 25        นครราชสีมา-จุฑามาศ รักสัตย์ RSCOC  
 สุราษฎร์ธานี-ปัทมพร แซ่เตี่ยว 14      เพชรบุรี-กาญจนา ใจเด็ด 0  
 นครปฐม-ฉัตรดาว ชัยมาลา 7      นครราชสีมา-จุฑามาศ รักสัตย์ RET  
 นครราชสีมา-จุฑามาศ รักสัตย์ 28        นครราชสีมา-จุฑามาศ รักสัตย์ 24
 ชัยนาท-ขวัญจิต กันยา 38        ขอนแก่น-จีรนันท์ ขามกุล 9
 อ่างทอง-นารีรัตน์ กลับหอม 19      ชัยนาท-ขวัญจิต กันยา RSCOC  
 กรุงเทพมหานคร-รัษฎาพร เขียวโสภา 47      อุตรดิตถ์-สุรีรัตน์ ทองสิน 0  
 อุตรดิตถ์-สุรีรัตน์ ทองสิน 55        ชัยนาท-ขวัญจิต กันยา 21  
 ขอนแก่น-จีรนันท์ ขามกุล RSCOC        ขอนแก่น-จีรนันท์ ขามกุล 24  
 เชียงราย-กาญจนา แก้วมหานิล 0      ขอนแก่น-จีรนันท์ ขามกุล 20       
 ลำปาง-ณัฐณิฌา ศรีสมษัย 6      นครศรีธรรมราช-ขวัญฤดี สมุทรสารัญ 6       
 นครศรีธรรมราช-ขวัญฤดี สมุทรสารัญ 26  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired


รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>11 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
 บึงกาฬ-วิลาวัลย์ ท้าวมิตร RET  
 กาญจนบุรี-เก็จแก้ว แช่มประสพ 0      บึงกาฬ-วิลาวัลย์ ท้าวมิตร RSCOC  
 นครนายก-นภาพร เรืองสุวรรณ RSCOC      นครนายก-นภาพร เรืองสุวรรณ 0  
 กรุงเทพมหานคร-ธนาภรณ์ พิทักษ์เกียรติ 0        บึงกาฬ-วิลาวัลย์ ท้าวมิตร 29  
 ปทุมธานี-ศิริมาส สังข์เมือง 0        ขอนแก่น-สุมาตรา เสนา 31  
 นครศรีธรรมราช-นัยนา พิชัย RSCOC      นครศรีธรรมราช-นัยนา พิชัย 15  
 ขอนแก่น-สุมาตรา เสนา 44      ขอนแก่น-สุมาตรา เสนา 39  
 สมุทรสาคร-ธันยรท ใจกลม 20        ขอนแก่น-สุมาตรา เสนา 0
 อุตรดิตถ์-สโรชา แสนพิลา 21        ประจวบคีรีขันธ์-โสภิดา สะทุมรัมย์ RSCOC
 นครปฐม-ทิพวรรณ นิลทองอยู่ 10      อุตรดิตถ์-สโรชา แสนพิลา 0  
 ชัยนาท-พันทิวา แก้วมะโหสถ 9      อุบลราชธานี-เยาวลักษณ์ งวงช้าง RSCOC  
 อุบลราชธานี-เยาวลักษณ์ งวงช้าง 39        อุบลราชธานี-เยาวลักษณ์ งวงช้าง 5  
 ประจวบคีรีขันธ์-โสภิดา สะทุมรัมย์ 50        ประจวบคีรีขันธ์-โสภิดา สะทุมรัมย์ 27  
 นครราชสีมา-โสภิตา หนืดกระโทก 21      ประจวบคีรีขันธ์-โสภิดา สะทุมรัมย์ RSCOC       
 เชียงใหม่-มณีรัตน์ สุภารักษ์ 5      สุราษฎร์ธานี-อุไรวรรณ เขียวมี 0       
 สุราษฎร์ธานี-อุไรวรรณ เขียวมี 22  
  • RET = Retired
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด


รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          นครสวรรค์-อภัสรา ลีนาม 27  
          นครราชสีมา-สุดา ชัยมะเริง 9  
            นครสวรรค์-อภัสรา ลีนาม 38  
            ชัยนาท-ธัญกร ปั้นเคลือบ 14  
          ชัยนาท-ธัญกร ปั้นเคลือบ 38  
 ขอนแก่น-พนิดา สุริยะ 8      จันทบุรี-วัลยา ป้องทา 19  
 จันทบุรี-วัลยา ป้องทา 9        นครสวรรค์-อภัสรา ลีนาม 29
 พิษณุโลก-นุจรีย์ สวัสดี RSCOC        ร้อยเอ็ด-จีระพักตร อินทร์คำ 21
 สุราษฎร์ธานี-ลัดดาวรรณ พรมมี 0      พิษณุโลก-นุจรีย์ สวัสดี RET  
 เพชรบูรณ์-หนึ่งฤทัย ภัยกุมพันธ์ 14      อุตรดิตถ์-ศศิธร เลี้ยงประเสริฐ 0  
 อุตรดิตถ์-ศศิธร เลี้ยงประเสริฐ 24        พิษณุโลก-นุจรีย์ สวัสดี 12  
 ร้อยเอ็ด-จีระพักตร อินทร์คำ RET        ร้อยเอ็ด-จีระพักตร อินทร์คำ 16  
 กรุงเทพมหานคร-กัญญาทิพย์ ทับทิม 0      ร้อยเอ็ด-จีระพักตร อินทร์คำ 21       
 อุบลราชธานี-บูรณาการณ์ มีทะสา 0      ชุมพร-ไลล้า เส็นบัตร 14       
 ชุมพร-ไลล้า เส็นบัตร RSCOC  
  • RET = Retired
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด


รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          จันทบุรี-ปาริสา รัตนวิจิตร 43  
          นครปฐม-ฐิตินันท์ ยางงาม 45  
            นครปฐม-ฐิตินันท์ ยางงาม 0  
            ชัยนาท-พิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์ RET  
          น่าน-พันธิตรา คำอุด 0  
 อุบลราชธานี-พันทิวา บุญตะนัย 17      ชัยนาท-พิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์ RET  
 ชัยนาท-พิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์ 20        ชัยนาท-พิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์
 ชัยภูมิ-จิรารัตน์ ฉัตรรักษา 13        ลำปาง-นิลาวัลย์ เตชะสืบ RSCOC
 ลพบุรี-จงรัก คงมีสุข 20      ลพบุรี-จงรัก คงมีสุข 30  
 ร้อยเอ็ด-นิภาพร ปะมาเถ 17      ปทุมธานี-ผกาทิพย์ เกื้อกูล 6  
 ปทุมธานี-ผกาทิพย์ เกื้อกูล 42        ลพบุรี-จงรัก คงมีสุข 0  
 นครศรีธรรมราช-ศุภวรรณ์ แก้วประเสริฐ RSCOC        ลำปาง-นิลาวัลย์ เตชะสืบ RSCOC  
 อุตรดิตถ์-จารุวรรณ จันทร์ศรี 0      นครศรีธรรมราช-ศุภวรรณ์ แก้วประเสริฐ 34       
 ชลบุรี-สุธามาศ โคกชู 16      ลำปาง-นิลาวัลย์ เตชะสืบ 38       
 ลำปาง-นิลาวัลย์ เตชะสืบ 35  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired


รุ่น ไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 64 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>13 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          เชียงใหม่-สาวิตรี สมบูรณ์ 0  
          พระนครศรีอยุธยา-สุพรรษา มีโถ RSCOC  
            พระนครศรีอยุธยา-สุพรรษา มีโถ 21  
            นนทบุรี-เกรียงสุภา รอดพลอย 14  
          บึงกาฬ-อรทัย แก้วลอด 0  
          นนทบุรี-เกรียงสุภา รอดพลอย RSCOC  
            พระนครศรีอยุธยา-สุพรรษา มีโถ 0
            นครศรีธรรมราช-จันจิรา ตลึงจิตร RET
          ประจวบคีรีขันธ์-สุพัตรา เขมทองคำ RSCOC  
          กรุงเทพมหานคร-เพ็ญพร ประจักษ์แจ้ง 0  
            ประจวบคีรีขันธ์-สุพัตรา เขมทองคำ 0  
            นครศรีธรรมราช-จันจิรา ตลึงจิตร RSCOC  
          หนองคาย-บุษบาไพร เถาชาลี 0       
 นครนายก-อทิติยา โพธิ์ประเทศ 0      นครศรีธรรมราช-จันจิรา ตลึงจิตร RSCOC       
 นครศรีธรรมราช-จันจิรา ตลึงจิตร RSCOC  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด
  • RET = Retired


รุ่น เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม หญิง[แก้]

  รอบแรก<br\>10 ธันวาคม 2555 รอบก่อนรองชนะเลิศ<br\>12 ธันวาคม 2555 รอบรองชนะเลิศ<br\>14 ธันวาคม 2555 รอบชิงชนะเลิศ<br\>16 ธันวาคม 2555
      
          เชียงใหม่-พลอยชมพู เลิศหล้า 0  
          บึงกาฬ-ชลิดา ไตรนิคม RSCOC  
            บึงกาฬ-ชลิดา ไตรนิคม 30  
            นครศรีธรรมราช-สุชาดา พานิช 53  
          ร้อยเอ็ด-ธนากรณ์ วันดี 0  
          นครศรีธรรมราช-สุชาดา พานิช RSCOC  
            นครศรีธรรมราช-สุชาดา พานิช 41
            จันทบุรี-เดือนนภา คงเฟื่อง 44
          นครราชสีมา-อนุสรา ดูสันเทียะ 24  
          อุบลราชธานี-เบญญา ศรีคำภา 11  
            นครราชสีมา-อนุสรา ดูสันเทียะ 16  
            จันทบุรี-เดือนนภา คงเฟื่อง 20  
          พระนครศรีอยุธยา-พรรณวดี มนตรี 0       
 ปทุมธานี-ชุติมณฑน์ ดีแจ้ง 0      จันทบุรี-เดือนนภา คงเฟื่อง RSCOC       
 จันทบุรี-เดือนนภา คงเฟื่อง RSCOC  
  • RSCOC = ชนะแต้มขาด

อ้างอิง[แก้]