ข้ามไปเนื้อหา

กีฬายิงธนูในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"ยิงธนู"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 8 เหรียญทอง
  • 1.ทีมชาย (Recurve)
  • 2.ทีมผสม (Recurve)
  • 3.บุคคลชาย 18 M. Round (Compound)
  • 4.บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve)
  • 5.บุคคลชาย Individual Match Round (Compound)
  • 6.บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve)
  • 7.บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve)
  • 8.บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve)


 • จำนวนนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน - คน
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สรุปเหรียญรางวัล ยิงธนู[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 พิษณุโลก 3 1 1 5
2 ลำปาง 2 2 5 9
3 สมุทรสาคร 1 1 1 3
4 กรุงเทพมหานคร 1 1 0 2
กำแพงเพชร 1 1 0 2
6 ชลบุรี 0 2 1 3
รวม 8 8 8 24


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย (Recurve) สุโขทัย<br\>คมกฤษณ์  ดวงสุวรรณ์<br\>วิทยา  ทำว่อง<br\>อิศรินทร์  ไทยเอื้อ ชลบุรี<br\>ชูชีพ  นรแสน<br\>เด่นชัย  เทพนา<br\>พรพิรุณ  อ่วมเนตร ลำปาง<br\>ขวัญชัย  ไชยบุญเรือง<br\>นันทณัฐ  เขื่อนเมือง<br\>อุดม  เอกชัยเสถียร
ทีมผสม (Recurve) ลำปาง<br\>นันทณัฐ  เขื่อนเมือง<br\>ภาณุมาศ   สุขดี สุโขทัย<br\>ภัทร์ธีรา  บุนนาค<br\>วิทยา  ทำว่อง สมุทรสาคร<br\>ศิรินภา   เภาโพนงาม<br\>หริต  หัตถา
บุคคลชาย 18 M. Round (Compound) กำแพงเพชร<br\>ธรรมลักษณ์  เนียมหอม กรุงเทพมหานคร<br\>ตรัยพัทค์  มณีสมบัติกุล ลำปาง<br\>นิติภูมิ  ชาตะโชติ
บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve) สุโขทัย<br\>วิทยา  ทำว่อง ชลบุรี<br\>เด่นชัย  เทพนา สุโขทัย<br\>อิศรินทร์  ไทยเอื้อ
บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) กรุงเทพมหานคร<br\>ตรัยพัทค์  มณีสมบัติกุล กำแพงเพชร<br\>ธรรมลักษณ์  เนียมหอม ลำปาง<br\>นิติภูมิ  ชาตะโชติ
บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) สุโขทัย<br\>อิศรินทร์  ไทยเอื้อ ลำปาง<br\>อุดม  เอกชัยเสถียร ชลบุรี<br\>เด่นชัย  เทพนา
บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve) ลำปาง<br\>ภาณุมาศ   สุขดี สมุทรสาคร<br\>ศิรินภา   เภาโพนงาม ลำปาง<br\>วราพร   พุฒดี
บุคคหญิง Individual Match Round (Recurve) สมุทรสาคร<br\>ศิรินภา   เภาโพนงาม ลำปาง<br\>ภาณุมาศ   สุขดี ลำปาง<br\>วราพร   พุฒดีผลการแข่งขัน[แก้]

ทีมชาย (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

ทีมจังหวัด/นักกีฬา ผล ผล ทีมจังหวัด/นักกีฬา
รอบแรก
ภูเก็ต<br\>ยงยุทธ ลิมปกรณ์กุล <br\>นรินทร์ ตันตั้งตรง<br\>วัชรินทร์ แก้วประดิษฐ์<br\>สาโรจน์ ส่อเจริญ 212 223 ลำปาง<br\>นันทณัฐ เขื่อนเมือง<br\>ขวัญชัย ไชยบุญเรือง<br\>อุดม เอกชัยเสถียร
สมุทรสาคร<br\>ภควัจน์ แก้วเกตุ<br\>ชัชวุธ พจน์สมพงษ์<br\>หริต หัตถา 214 133 ตรัง<br\>พรชัย คงดำนิ<br\>อรรถชัย พันธรังษี<br\>ธีรพงษ์ แก้วกำกง
รอบรองชนะเลิศ
สุโขทัย<br\>คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์<br\>วิทยา ทำว่อง<br\>อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 225 221 ลำปาง<br\>นันทณัฐ เขื่อนเมือง<br\>ขวัญชัย ไชยบุญเรือง<br\>อุดม เอกชัยเสถียร
สมุทรสาคร<br\>ภควัจน์ แก้วเกตุ<br\>ชัชวุธ พจน์สมพงษ์<br\>หริต หัตถา 213 217 ชลบุรี<br\>ชูชีพ นรแสน<br\>เด่นชัย เทพนา<br\>พรพิรุณ อ่วมเนตร
รอบชิงเหรียญทองแดง
ลำปาง<br\>นันทณัฐ เขื่อนเมือง<br\>ขวัญชัย ไชยบุญเรือง<br\>อุดม เอกชัยเสถียร 2293 217 สมุทรสาคร<br\>ภควัจน์ แก้วเกตุ<br\>ชัชวุธ พจน์สมพงษ์<br\>หริต หัตถา
รอบชิงเหรียญทอง
สุโขทัย<br\>คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์<br\>วิทยา ทำว่อง<br\>อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 2191 2132 ชลบุรี<br\>ชูชีพ นรแสน<br\>เด่นชัย เทพนา<br\>พรพิรุณ อ่วมเนตร


ทีมผสม (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555

รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงเหรียญทอง
                   
       
 สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง
 สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค
 151
 แพร่-วชิรณรงค์ ตินราศรี
 แพร่-วิวิศนา ปิยะดา
 116  
 สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง
 สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค
 147
   เชียงใหม่-สมประสงค์ สีจันทร์
 เชียงใหม่-ฤทัยพร พัฒโนดม
 136  
 ตรัง-ธีรพงษ์ แก้วกำกง
 ตรัง-สุพัตรา ทองกัญญา
 128
 เชียงใหม่-สมประสงค์ สีจันทร์
 เชียงใหม่-ฤทัยพร พัฒโนดม
 135  
 สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง
 สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค
 1492
   ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี
 ลำปาง-นันทณัฐ เขื่อนเมือง
 1501
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี
 ลำปาง-นันทณัฐ เขื่อนเมือง
 152
 ภูเก็ต-สาโรจน์ ส่อเจริญ
 ภูเก็ต-สุดรัก พงษ์เพ็ง
 136  
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี
 ลำปาง-นันทณัฐ เขื่อนเมือง
 150 รอบชิงเหรียญทองแดง
   สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม
 สมุทรสาคร-หริต หัตถา
 147  
 กรุงเทพมหานคร-ภาณิศา บัวจันทร์
 กรุงเทพมหานคร-โสภณัฎ บุญประสิทธิ์
 141  เชียงใหม่-สมประสงค์ สีจันทร์
 เชียงใหม่-ฤทัยพร พัฒโนดม
 143
 สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม
 สมุทรสาคร-หริต หัตถา
 149    สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม
 สมุทรสาคร-หริต หัตถา
 1453


บุคคลชาย 18 M. Round (Compound)[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555

อันดับ ชื่อนักกีฬา ทีมจังหวัด คะแนน หมายเหตุ
1 ธรรมลักษณ์ เนียมหอม กำแพงเพชร 575 Gold
2 ตรัยพัทค์ มณีสมบัติกุล กรุงเทพมหานคร 574 Silver
3 นิติภูมิ ชาตะโชติ ลำปาง 569 Bronze
4 อริญชัย ศิริสัณฐิติ ภูเก็ต 567 Q Match Round
5 ศิวรุจทร์ วงศ์เลิศสุวรรณ กรุงเทพมหานคร 566 Q Match Round
6 อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์ เชียงใหม่ 561 Q Match Round
7 สิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ กรุงเทพมหานคร 559 Q Match Round
8 ปกรณ์ สุกะริจิ กรุงเทพมหานคร 558 Q Match Round
จิตติ แก่นทองหลาง เชียงใหม่ 558 Q Match Round
10 ชนินสสิทธิ์ อินทรวิเศษ ตรัง 555 Q Match Round
มติ ปิติทวีวัฒน์ ฉะเชิงเทรา 555 Q Match Round
12 สุบรรณ สนิททรวง ลำปาง 554 Q Match Round
13 ชาคริต ทองวัฒนา เชียงใหม่ 553 Q Match Round
14 สกลวัฒน์ วุฒิภัทรเศรษฐ์ เชียงใหม่ 552 Q Match Round
15 อัศนี ยาวิชัย ลำปาง 550 Q Match Round
16 ณัฐภัทร สูติปัญญา นครราชสีมา 532 Q Match Round
17 สุทธินัย วิริยศิลา ลำปาง 531
18 ภาณุวิชญ์ แตงพรม สุราษฎร์ธานี 485
19 จักรกฤษณ์ ชิณทวรรณ แพร่ 443

บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555

อันดับ ชื่อนักกีฬา ทีมจังหวัด คะแนน หมายเหตุ
1 วิทยา  ทำว่อง สุโขทัย 574 Gold
2 เด่นชัย  เทพนา ชลบุรี 573 Silver
3 อิศรินทร์  ไทยเอื้อ สุโขทัย 565 Bronze
4 หริต  หัตถา สมุทรสาคร 561 Q Match Round
5 คมกฤษณ์  ดวงสุวรรณ์ สุโขทัย 552 Q Match Round
6 โสภณัฎ  บุญประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร 551 Q Match Round
7 เอกศักดิ์  ชื่นชอบ ราชบุรี 550 Q Match Round
8 ศิวกร  บัวจันทร์ กรุงเทพมหานคร 547 Q Match Round
9 สากล  อินแก้ว ปทุมธานี 545 Q Match Round
นันทณัฐ  เขื่อนเมือง ลำปาง 545 Q Match Round
11 ชัชวุธ  พจน์สมพงษ์ สมุทรสาคร 542 Q Match Round
12 ขวัญชัย  ไชยบุญเรือง ลำปาง 540 Q Match Round
13 ชูชีพ  นรแสน ชลบุรี 534 Q Match Round
14 เจริญ  สารสุภาพ ปทุมธานี 532 Q Match Round
พรพิรุณ  อ่วมเนตร ชลบุรี 532 Q Match Round
16 เกรียงศักดิ์  เจโตวิมุติ ยะลา 530 Q Match Round
17 ภควัจน์  แก้วเกตุ สมุทรสาคร 528 Q Match Round
18 มงคล  กันทะหลั่น ลำปาง 526 Q Match Round
19 วีรวัฒน์  อัมพุธ สุโขทัย 524 Q Match Round
อุดม  เอกชัยเสถียร ลำปาง 524 Q Match Round
21 วชิรณรงค์  ตินราศรี แพร่ 521 Q Match Round
22 สมประสงค์  สีจันทร์ เชียงใหม่ 518 Q Match Round
23 วิโรจน์  ผ่องใส กาญจนบุรี 508 Q Match Round
ประวิทย์  รุนพงษ์ ชลบุรี 508 Q Match Round
25 สาโรจน์  ส่อเจริญ ภูเก็ต 505 Q Match Round
26 ยงยุทธ  ลิมปกรณ์กุล ภูเก็ต 501 Q Match Round
27 นรินทร์  ตันตั้งตรง ภูเก็ต 494 Q Match Round
28 เกียรติยศ  ม่วงผล กำแพงเพชร 492 Q Match Round
29 ธีรพงษ์  แก้วกำกง ตรัง 475 Q Match Round
30 ณัฐพล  อวัยวานนท์ เชียงใหม่ 463 Q Match Round
31 วัชรินทร์  แก้วประดิษฐ์ ภูเก็ต 437 Q Match Round
32 ศรันย์  ใจงาม สุราษฎร์ธานี 435 Q Match Round
33 อรรถชัย  พันธรังษี ตรัง 391
34 ภูมินทร์  หลีเหม ตรัง 0
ชิติพัทธิ์  เจ้าสกุล สมุทรสาคร 0
พรชัย  คงดำนิ ตรัง 0

บุคคลชาย Individual Match Round (Compound)[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

รอบ 16 คน รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงเหรียญทอง
                           
           
 กำแพงเพชร-ธรรมลักษณ์ เนียมหอม  6
 นครราชสีมา-ณัฐภัทร สูติปัญญา  2  
 กำแพงเพชร-ธรรมลักษณ์ เนียมหอม  6
   กรุงเทพมหานคร-ปกรณ์ สุกะริจิ  2  
 เชียงใหม่-จิตติ แก่นทองหลาง  5
 กรุงเทพมหานคร-ปกรณ์ สุกะริจิ  6  
 กำแพงเพชร-ธรรมลักษณ์ เนียมหอม  7
   เชียงใหม่-ชาคริต ทองวัฒนา  1  
 กรุงเทพมหานคร-ศิวรุจทร์ วงศ์เลิศสุวรรณ  6
 ลำปาง-สุบรรณ สนิททรวง  4  
 กรุงเทพมหานคร-ศิวรุจทร์ วงศ์เลิศสุวรรณ  3
   เชียงใหม่-ชาคริต ทองวัฒนา  7  
 เชียงใหม่-ชาคริต ทองวัฒนา  6
 ภูเก็ต-อริญชัย ศิริสัณฐิติ  0  
 กำแพงเพชร-ธรรมลักษณ์ เนียมหอม  22
   กรุงเทพมหานคร-ตรัยพัทค์ มณีสมบัติกุล  61
 ลำปาง-นิติภูมิ ชาตะโชติ  6
 เชียงใหม่-สกลวัฒน์ วุฒิภัทรเศรษฐ์  0  
 ลำปาง-นิติภูมิ ชาตะโชติ  6
   เชียงใหม่-อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์  4  
 ตรัง-ชนินสสิทธิ์ อินทรวิเศษ  5
 เชียงใหม่-อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์  6  
 ลำปาง-นิติภูมิ ชาตะโชติ  3
   กรุงเทพมหานคร-ตรัยพัทค์ มณีสมบัติกุล  7   รอบชิงเหรียญทองแดง
 กรุงเทพมหานคร-สิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์  6
 ฉะเชิงเทรา-มติ ปิติทวีวัฒน์  5  
 กรุงเทพมหานคร-สิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์  1  เชียงใหม่-ชาคริต ทองวัฒนา  1
   กรุงเทพมหานคร-ตรัยพัทค์ มณีสมบัติกุล  7    ลำปาง-นิติภูมิ ชาตะโชติ  73
 ลำปาง-อัศนี ยาวิชัย  1
 กรุงเทพมหานคร-ตรัยพัทค์ มณีสมบัติกุล  7  


บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

สายบน[แก้]

  รอบแรก รอบสอง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง 7  
 สุราษฎร์ธานี-ศรันย์ ใจงาม 1      สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง 6  
 สมุทรสาคร-ภควัจน์ แก้วเกตุ 5      ยะลา-เกรียงศักดิ์ เจโตวิมุติ 0  
 ยะลา-เกรียงศักดิ์ เจโตวิมุติ 6        สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง 7  
 ปทุมธานี-สากล อินแก้ว 6        กรุงเทพมหานคร-ศิวกร บัวจันทร์ 3  
 กาญจนบุรี-วิโรจน์ ผ่องใส 0      ปทุมธานี-สากล อินแก้ว 4  
 ภูเก็ต-สาโรจน์ ส่อเจริญ 0      กรุงเทพมหานคร-ศิวกร บัวจันทร์ 6  
 กรุงเทพมหานคร-ศิวกร บัวจันทร์ 6        สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง 5
 สุโขทัย-คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ 6        ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร 6
 กำแพงเพชร-เกียรติยศ ม่วงผล 2      สุโขทัย-คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ 6  
 แพร่-วชิรณรงค์ ตินราศรี 2      ลำปาง-ขวัญชัย ไชยบุญเรือง 4  
 ลำปาง-ขวัญชัย ไชยบุญเรือง 6        สุโขทัย-คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ 0  
 ชลบุรี-ชูชีพ นรแสน 0        ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร 6  
 ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร 6      ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร 6       
 ตรัง-ธีรพงษ์ แก้วกำกง 0      สมุทรสาคร-หริต หัตถา 0       
 สมุทรสาคร-หริต หัตถา 6  

สายล่าง[แก้]

  รอบแรก รอบสอง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ
 สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 6  
 เชียงใหม่-ณัฐพล อวัยวานนท์ 0      สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 7  
 สุโขทัย-วีรวัฒน์ อัมพุธ 6      สุโขทัย-วีรวัฒน์ อัมพุธ 5  
 ปทุมธานี-เจริญ สารสุภาพ 2        สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 6  
 สมุทรสาคร-ชัชวุธ พจน์สมพงษ์ 6        สมุทรสาคร-ชัชวุธ พจน์สมพงษ์ 5  
 เชียงใหม่-สมประสงค์ สีจันทร์ 1      สมุทรสาคร-ชัชวุธ พจน์สมพงษ์ 7  
 ภูเก็ต-นรินทร์ ตันตั้งตรง 0      กรุงเทพมหานคร-โสภณัฎ บุญประสิทธิ์ 1  
 กรุงเทพมหานคร-โสภณัฎ บุญประสิทธิ์ 6        สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ 6
 ราชบุรี-เอกศักดิ์ ชื่นชอบ 6        ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา 0
 ภูเก็ต-ยงยุทธ ลิมปกรณ์กุล 0      ราชบุรี-เอกศักดิ์ ชื่นชอบ 6  
 ชลบุรี-ประวิทย์ รุนพงษ์ 2      ลำปาง-นันทณัฐ เขื่อนเมือง 4  
 ลำปาง-นันทณัฐ เขื่อนเมือง 6        ราชบุรี-เอกศักดิ์ ชื่นชอบ 0  
 ชลบุรี-พรพิรุณ อ่วมเนตร 6        ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา 6  
 ลำปาง-มงคล กันทะหลั่น 4      ชลบุรี-พรพิรุณ อ่วมเนตร 4       
 ภูเก็ต-วัชรินทร์ แก้วประดิษฐ์ 0      ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา 6       
 ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา 6  

รอบชิงเหรียญ[แก้]

  รอบรองชนะเลิศ รอบชิงเหรียญทอง
 สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง  5  
 ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร  6  
 
     ลำปาง-อุดม เอกชัยเสถียร  02
   สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ  61
รอบชิงเหรียญทองแดง
 สุโขทัย-อิศรินทร์ ไทยเอื้อ  6  สุโขทัย-วิทยา ทำว่อง  5
 ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา  0    ชลบุรี-เด่นชัย เทพนา  63


บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2555

อันดับ ชื่อนักกีฬา ทีมจังหวัด คะแนน หมายเหตุ
1 ภาณุมาศ สุขดี ลำปาง 547 Gold
2 ศิรินภา เภาโพนงาม สมุทรสาคร 543 Silver
3 วราพร พุฒดี ลำปาง 539 Bronze
4 ภัทร์ธีรา บุนนาค สุโขทัย 538 Q Match Round
5 วิไลรัตน์ เตชาหลวง ลำปาง 518 Q Match Round
6 ฤทัยพร พัฒโนดม เชียงใหม่ 507 Q Match Round
7 สุพัตรา ทองกัญญา ตรัง 493 Q Match Round
8 ลักษิกา ยอดแก้ว ตรัง 491 Q Match Round
9 จินตนา ชาญชัยเอกสกุล ลำปาง 485 Q Match Round
10 ธัญญลักษณ์ สดสวย เชียงใหม่ 482 Q Match Round
11 ศิริญญา กุลทัพ สมุทรสาคร 468 Q Match Round
12 สุดรัก พงษ์เพ็ง ภูเก็ต 462 Q Match Round
13 สมชนก รอดทยอย สมุทรสาคร 449 Q Match Round
14 ภาณิศา บัวจันทร์ กรุงเทพมหานคร 380 Q Match Round
15 วิวิศนา ปิยะดา แพร่ 252 Q Match Round
16 ธวัลรัตน์ อิ่นแก้ว แพร่ 249 Q Match Round
17 พฤกษา เดชะ สมุทรสาคร 243
18 สุมาลี ตั้งจิตต์ศีล สงขลา 0
ปิยพร เหรียญศิริ เชียงใหม่ 0


บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve)[แก้]

แข่งขันวันที่ 11 ธันวาคม 2555

รอบ 16 คน รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงเหรียญทอง
                           
           
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี  6
 แพร่-ธวัลรัตน์ อิ่นแก้ว  0  
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี  6
   ลำปาง-จินตนา ชาญชัยเอกสกุล  0  
 ลำปาง-จินตนา ชาญชัยเอกสกุล  7
 ตรัง-ลักษิกา ยอดแก้ว  1  
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี  6
   สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค  4  
 ลำปาง-วิไลรัตน์ เตชาหลวง  6
 ภูเก็ต-สุดรัก พงษ์เพ็ง  0  
 ลำปาง-วิไลรัตน์ เตชาหลวง  3
   สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค  7  
 สมุทรสาคร-สมชนก รอดทยอย  0
 สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค  6  
 ลำปาง-ภาณุมาศ สุขดี  42
   สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม  61
 ลำปาง-วราพร พุฒดี  6
 กรุงเทพมหานคร-ภาณิศา บัวจันทร์  0  
 ลำปาง-วราพร พุฒดี  6
   เชียงใหม่-ฤทัยพร พัฒโนดม  4  
 สมุทรสาคร-ศิริญญา กุลทัพ  2
 เชียงใหม่-ฤทัยพร พัฒโนดม  6  
 ลำปาง-วราพร พุฒดี  5
   สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม  6   รอบชิงเหรียญทองแดง
 ตรัง-สุพัตรา ทองกัญญา  6
 เชียงใหม่-ธัญญลักษณ์ สดสวย  2  
 ตรัง-สุพัตรา ทองกัญญา  4  สุโขทัย-ภัทร์ธีรา บุนนาค  0
   สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม  6    ลำปาง-วราพร พุฒดี  63
 แพร่-วิวิศนา ปิยะดา  0
 สมุทรสาคร-ศิรินภา เภาโพนงาม  6  

อ้างอิง[แก้]