บริดจ์ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 – หญิงคู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กีฬาบริดจ์" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • ประเภทคู่ผสม มีคู่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 32 คู่ จาก 14 จังหวัด
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
หญิงคู่ ขอนแก่น
ฉัตรสุดา มนัส
ภัทราภรณ์ สุทธิสาร
กรุงเทพมหานคร
จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
ปทุมธานี
กนกพร เจนบรรจง
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์


ผลการแข่งขัน[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ปทุมธานี กนกพร เจนบรรจง <br\>ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ 252 Q
2 กรุงเทพมหานคร ชลดา กาญจนวริทธิ์ <br\>ดวงทิพย์ ศรีเฟื่องฟุ้ง 238 Q
3 สมุทรสาคร พบสุข กมลเวชช <br\>สุกัญญา พฤกษ์สิริสมบัติ 227 Q
4 สมุทรปราการ อรไพลิน ว่องพาณิชเลิศ <br\>วิไลวรรณ ภูวงษ์ 206
5 ขอนแก่น วิชุดา เวชกลาง <br\>ศุภลักษณ์ อักษรนำ 199 Q
6 ชุมพร ศิริพร ทองโคตร <br\>ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์ 195 Q
7 กรุงเทพมหานคร ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์ <br\>เจนสิริ พันธ์เกาะเลิ่ง 189 Q
8 ราชบุรี สุนิสา วัฒนสุข <br\>เบ็ญจมาศ ภมรมนตรี 180 Q
9 ขอนแก่น เมธาวี ตตานิชานนท์ <br\>ปณิฏฐา นอลา 179 Q
10 สมุทรสาคร อุไรวรรณ กนกวัฒนาวรรณ <br\>ชไมพร ชมพูทอง 174
11 ภูเก็ต พัชรินทร์ เทพมณี <br\>กัญญ์วรา เฟื่องฟู 172
12 สงขลา ชุติมา อรุณรุจิพันธุ์ <br\>ภาสุรี แสงศุภวานิช 169
12 พิษณุโลก นิศานาถ ศิริสัญลักษณ์ <br\>ระวีวรรณ รุ่งอรุณ 166
14 ราชบุรี จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ <br\>อรมณี ภาณุพันธุ์ 136
15 เชียงใหม่ คันธรส โชติวรรณ์ <br\>อุไรวรรณ  เควิน 118
16 ชุมพร ระพีพรรณ สำเร็จทรัพย์ <br\>ณัฐณิชา อุปพงษ์ 112


สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ปทุมธานี วัลลภา สว่างโสภากุล <br\>ธฤตชลธร ชดช้อย 240 Q
2 ขอนแก่น ภัทราภรณ์ สุทธิสาร<br\>ฉัตรสุดา มนัส 229 Q
3 เชียงใหม่ ภัทริน หล่อตระกูลงาม <br\>จิราพร ทองสิงห์ 227 Q
4 สมุทรปราการ ภณพร ศิวะทัต<br\>กรัณฑรัตน์ ครองสิริวัฒน์ 221 Q
5 สมุทรสาคร ทรรศน์มน ทรรทรานนท์ <br\>พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร 203 Q
6 กรุงเทพมหานคร มัณฑณี ใหญ่สว่าง<br\>จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ 187 Q
7 เชียงใหม่ ภัสวีร์ หล่อตระกูลงาม <br\>นภสร จงจิตตานนท์ 187
8 สระบุรี ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์ <br\>โศรดา ปันทะเลิศ 183 Q
9 ราชบุรี กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา <br\>สุภางค์ เมฆจรัส 181 Q
10 นนทบุรี ทรายแก้ว โสรัจธรรมกุล <br\>รุ่งอรุณ อุ่นขจรวงศ์ 164
11 ภูเก็ต อมราพร สืบวิเศษ <br\>จรินทร์ วิเศษจินดา 163
12 ชุมพร จิรภัทร์ ปัญญาเลิศทวี <br\>ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข 159
13 นครราชสีมา เมธาวี แก้วใส <br\>กาญจนา บ้าวเบา 158
14 พิษณุโลก ไอลดา จันทะวง <br\>สรวงสุดา กะลำภา 142
15 ภูเก็ต ฮัชนาอ์ กาวิเศษ <br\>ปรางทิพย์ หมีทอง 136
16 พิษณุโลก กมลทิพย์ โทอ่อน <br\>ญาณิศา สินมา 132


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ขอนแก่น ภัทราภรณ์ สุทธิสาร <br\>พินิฉัตรสุดา มนัส 265 Gold
2 กรุงเทพมหานคร มัณฑณี ใหญ่สว่าง <br\>จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ 264 Silver
3 ปทุมธานี กนกพร เจนบรรจง<br\>ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ 250 Bronze
4 สมุทรสาคร ทรรศน์มน ทรรทรานนท์ <br\>พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร 249
5 กรุงเทพมหานคร ชลดา กาญจนวริทธิ์ <br\>ดวงทิพย์ ศรีเฟื่องฟุ้ง 229
6 ราชบุรี สุนิสา วัฒนสุข <br\>เบ็ญจมาศ ภมรมนตรี 227
7 ราชบุรี กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา<br\>สุภางค์ เมฆจรัส 215
8 สมุทรสาคร พบสุข กมลเวชช <br\>สุกัญญา พฤกษ์สิริสมบัติ 209
9 เชียงใหม่ ภัทริน หล่อตระกูลงาม <br\>จิราพร ทองสิงห์ 208
10 สระบุรี ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์ <br\>โศรดา ปันทะเลิศ 201
11 ปทุมธานี วัลลภา สว่างโสภากุล<br\>ธฤตชลธร ชดช้อย 192
11 สมุทรปราการ ภณพร ศิวะทัต <br\>กรัณฑรัตน์ ครองสิริวัฒน์ 192
13 ขอนแก่น เมธาวี ตตานิชานนท์ <br\>ปณิฏฐา นอลา 190
14 ชุมพร พิสศิริพร ทองโคตร <br\>ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์ 175
15 กรุงเทพมหานคร ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์ <br\>เจนสิริ พันธ์เกาะเลิ่ง 161
16 ขอนแก่น วิชุดา เวชกลาง<br\>ศุภลักษณ์ อักษรนำ 133


อ้างอิง[แก้]