ข้ามไปเนื้อหา

กีฬาจักรยานในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาจักรยาน" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 20 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ประเภทBMX 1 เหรียญทอง
  • ประเภทเสือภูเขา 4 เหรียญทอง
  • ประเภทถนน 4 เหรียญทอง
  • ประเภทลู่ 11 เหรียญทอง
 • เริ่มแข่งขันวันที่ 10-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน :
  • ประเภทBMX : โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
  • ประเภทเสือภูเขา : จุดชมวิวสุเทพปุย/สวนสุขภาพห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
  • ประเภทถนน : เลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  • ประเภทลู่ : เวลโลโดรม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล จักรยาน

[แก้]
      เชียงใหม่ (เจ้าภาพ)
2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 6 6 3 15
2 เชียงราย 4 0 1 5
3 อำนาจเจริญ 2 2 1 5
4 ชลบุรี 2 1 2 5
5 ชัยนาท 1 0 1 2
5 สุพรรณบุรี 1 0 1 2
7 เชียงใหม่ 1 0 0 1
7 นครพนม 1 0 0 1
7 พะเยา 1 0 0 1
7 มหาสารคาม 1 0 0 1
11 ศรีสะเกษ 0 4 1 5
12 สุราษฎร์ธานี 0 2 2 4
13 สกลนคร 0 1 2 3
14 ชุมพร 0 1 0 1
14 นครราชสีมา 0 1 0 1
14 ปราจีนบุรี 0 1 0 1
14 สุรินทร์ 0 1 0 1
18 พะเยา 0 0 3 3
19 สุโขทัย 0 0 2 2
20 อุบลราชธานี 0 0 1 1
รวม 20 20 20 60


สรุปผลการแข่งขัน

[แก้]

ประเภทชาย

[แก้]
รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
BMX มหาสารคาม
จักรเพชร วิชนา
สุรินทร์
ปัญญาพล ศรกล้า
ชลบุรี
ทัศน์ชัย สิทธิโชคเหล่าทอง
เสือภูเขา - ครอสคันทรีบุคคล กรุงเทพมหานคร
พีระพล ชาวเชียงขวาง
กรุงเทพมหานคร
ธวัชชัย จีระเดชาธรรม
สุโขทัย
สุรเกียรติ  บุญโสม
เสือภูเขา - ดาวน์ฮิลล์บุคคล ชัยนาท
ธนพล จารุเพ็ง
นครราชสีมา
สืบสกุล สุขจรรยา
อุบลราชธานี
ขวัญชัย ถานกระโทก
ถนน - ไทม์ไทรอัล บุคคล กรุงเทพมหานคร
ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์
กรุงเทพมหานคร
จตุภูมิ เลขวัต
สกลนคร
ธนศักดิ์ ธารชัย
ถนน - ไทม์ไทรอัล ทีม กรุงเทพมหานคร
จตุภูมิ เลขวัต
จิตติพงษ์ ตรงคำนึง
พีระพล ชาวเชียงขวาง
ภูชล ซ้ายอุดมศิลป์
ฤทธิฤกษ์ กะเหว่าทอง
อำนาจเจริญ
กรภัทร  จงเป็นสุขเลิศ
พงษ์พันธ์ โคตรสิงห์
เสรี เรืองศิริ
อนันต์ ดวงโสภา
โอกาส บัวลอย
ชลบุรี
ทศพล ธิแปง
เทพฤทธิ์ ท้วมวงษ์
พงศธร วรเนตร
พลากร พัฒนชาญสกุลชัย
อภิสิทธิ์ เจริญกิจ
ถนน - อินไลน์เรส กรุงเทพมหานคร
ฤทธิฤกษ์ กะเหว่าทอง
กรุงเทพมหานคร
จตุภูมิ เลขวัต
อำนาจเจริญ
กรภัทร จงเป็นสุขเลิศ
ลู่ - Scrath 8 กม.บุคคล เชียงราย
กฤษฏา ช่างปัด
ชุมพร
ชลชัย ใจสว่าง
เชียงราย
เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
ลู่ - ทีมสปรินท์ กรุงเทพมหานคร
มฤคินทร์ คุ้มวงศ์
วรยุทธ คะปัญญา
ศุภัทร ธีรวณิชนันท์
สิทธิชัย ฤทธิศิลป์
ศรีสะเกษ
ณัฐวร เหมือนสีเลา
ทศพล เจริญพรหม
พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม
อธิวัฒน์ ชินคำ
พะเยา
จตุรงค์ นิวันติ
จรัสพงศ์ นิวันติ
ชลธิศ จีบถาวร
พงษ์เทพ ท่าพิมาย
ลู่ - ไทม์ไทรอัล 1 กม. สุพรรณบุรี
ธนาวุฒิ สนิกวาที
กรุงเทพมหานคร
วรยุทธ คะปัญญา
สุราษฎร์ธานี
วิวัฒน์ไชย ช่วยขุน
ลู่ - เปอร์ซูท 4 กม. เชียงราย
ธุรกิจ บุญรัตนธนากร
ศรีสะเกษ
พีรพัฒน์ เกิดชุ่ม
สุราษฎร์ธานี
จักรพันธุ์ เรือนแพ
ลู่ - พอยท์เรส 30 กม. เชียงราย
ณัฐภพ สุขกาย
กรุงเทพมหานคร
วิสุทธิ์ กสิยะพัท
สุพรรณบุรี
ภควัต จันทรสงค์
ลู่ - สปรินท์ พะเยา
พงษ์เทพ ท่าพิมาย
สุราษฎร์ธานี
วิวัฒน์ไชย ช่วยขุน
กรุงเทพมหานคร
สิทธิชัย ฤทธิศิลป์
ลู่ - อิลิมิเนชั่นเรส เชียงราย
เสฏฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
จักรพันธุ์ เรือนแพ
ศรีสะเกษ
ทศพล เจริญพรหม

ประเภทหญิง

[แก้]
รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
เสือภูเขา - ครอสคันทรีบุคคล นครพนม
ศิริลักษณ์ วาระเพียง
ปราจีนบุรี
จุฑามาศ วงษ์พาดกลาง
สุโขทัย
รุ้งระวี ทุยบึงฉิม
เสือภูเขา - ดาวน์ฮิลล์บุคคล เชียงใหม่
วิภาวี ดีคาบาเลส
ชลบุรี
สัตยานันท์ อับดุลการี
ชัยนาท
เหมือนฝัน ภิญโญ
ถนน - อินไลน์เรส กรุงเทพมหานคร
สุทารัตน์ บุญสวัสดิ์
อำนาจเจริญ
ศุภักษร นันตะนะ
สกลนคร
วิไลวรรณ กุลภา
ลู่ - Scrath 6 กม.บุคคล อำนาจเจริญ
จุฑาธิป มณีพันธุ์
กรุงเทพมหานคร
สุทารัตน์ บุญสวัสดิ์
พะเยา
จริยา ชุ่มลือ
ลู่ - ไทม์ไทรอัล 500 ม. ชลบุรี
ชนากานต์ ศรีชะอุ่ม
ศรีสะเกษ
วาทินี ลือขจร
กรุงเทพมหานคร
พัชราภรณ์ นันตระกูล
ลู่ - เปอร์ซูท 3 กม. อำนาจเจริญ
ศุภักษร นันตะนะ
สกลนคร
จันทร์เพ็ง นนทะสิน
พะเยา
จริยา ชุ่มลือ
ลู่ - สปรินท์ ชลบุรี
ชนากานต์ ศรีชะอุ่ม
ศรีสะเกษ
วาทินี ลือขจร
กรุงเทพมหานคร
อภิญญา พรหมบุตร

อ้างอิง

[แก้]