บริดจ์ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 – คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กีฬาบริดจ์" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • ประเภทคู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) มีคู่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 36 คู่ จาก 16 จังหวัด
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 17-18 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) ราชบุรี
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
เอกภัทร ภัทรธำรง
ปทุมธานี
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
ปทุมธานี
ภัทร์นฤน กิจการ
วิทยา วิริยะมนต์ชัย


ผลการแข่งขัน[แก้]

สาย A[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 กรุงเทพมหานคร พรชัย วรสายัณห์ <br\>พินิจ ตันสกุล 284 Q
2 ขอนแก่น สมชาย รุ่งสถิต <br\>มงคล เกตุมาน 264 Q
3 ปทุมธานี พรเทพ ลีลาสงวน <br\>กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ 255 Q
4 สมุทรสาคร ชาญณรงค์ วงศ์สินธุ์ <br\>ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 228 Q
5 นครปฐม อานนท์ รอตรักษา <br\>นพนัย นิยมโชค 225 Q
6 สมุทรสาคร กัมพล นิธิภิญโญเลิศ <br\>สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร 224 Q
7 ภูเก็ต สมชาย ถ้ำประเสริฐวงศ์ <br\>โชติ เธียรสุคนธ์ 222 Q
8 สระบุรี รุจิพงศ์ สินลอยมา <br\>สายัณห์ ชำนาญเดชากุล 220 Q
9 สมุทรปราการ อริยะ ตั้งสุนทรธรรม <br\>ปิยะ ทองธรรมชาติ 219
10 ชุมพร จตุรงค์ ศศิบุตร <br\>รวิศว์ สุขเกษม 203
11 นครราชสีมา ประจักษ์ วิเศษอุดม <br\>ชิติพันธ์ เกียรติสมวงศ์ 200
12 ระยอง กวิน นาควิโรจน์<br\>ธีรชาติ วิวรรธนาภิรักษ์ 190
12 สงขลา สมยศ แซ่หลี <br\>ฐิติ มงคลศรี 190
14 ภูเก็ต ปรีชา ตั๋นสกุล <br\>เกษม สุทธางกูร 188
15 นนทบุรี เกียรติชาย อัศวธนบดี <br\>หิรัญ วิลาสินีวรรณ 186
16 เชียงใหม่ ระพีพรรณ สำเร็จทรัพย์ <br\>ณัฐณิชา อุปพงษ์ 185
17 เชียงใหม่ ระพีพรรณ สำเร็จทรัพย์ <br\>ณัฐณิชา อุปพงษ์ 178
18 พิษณุโลก ระพีพรรณ สำเร็จทรัพย์ <br\>ณัฐณิชา อุปพงษ์ 83


สาย B[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ชุมพร ปริชญ์ พงศ์มรกต <br\>สุรพล อริยประยูร 230 Q
2 ปทุมธานี ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล<br\>กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ 216 Q
3 ปทุมธานี วิทยา วิริยะมนต์ชัย <br\>ภัทร์นฤน กิจการ 212 Q
4 ราชบุรี พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์ <br\>เอกภัทร ภัทรธำรง 204 Q
5 กรุงเทพมหานคร สุพจน์ ใหญ่สว่าง <br\>จำนง วรรธนะวหะ 201 Q
5 ขอนแก่น ไพโรจน์ สิรวัฒนากุล<br\>อรรณพ นิลพันธุ์ 201 Q
7 ขอนแก่น ธีระศักดิ์ สุนทรศร <br\>ศรีวิชัย พลอยรัตน์ 196 Q
8 สมุทรปราการ ชยานนท์ จุลณะเวช<br\>วันชัย ด่านวชิรา 195 Q
9 นครราชสีมา ภัทร จิตสว่าง <br\>ราชัย อัศเวศน์ 187
10 เชียงใหม่ ทิวาธวัช วิชัยขัทคะ <br\>อำนาจ วาทีทอง 186
11 สมุทรสาคร พบสิทธิ์ กมลเวช<br\>ชิโนรส ทองธรรมชาติ 181
12 สงขลา ชาคริต ทองอุไร <br\>สุธรรม สุขมณี 169
13 สงขลา สมศักดิ์ ตั้งยืนยงวัฒนา<br\>ภูมัย ผิวล่อง 167
14 กรุงเทพมหานคร เกื้อพัฒน์ มณีไพโรจน์<br\>พงศ์ศิลป์ ฤทธิพงศ์ 152
15 ภูนนทบุรี ไพรัช สมุทรสินธุ์<br\>เบญจรงค์ รามัญวงศ์ 141
16 สระบุรี ธนัญชัย ฑีฆะบุตร<br\>ประมวล อ่างแก้ว 140
17 พิษณุโลก พิธีกร แก้วรากมุข<br\>ศรัญญู รักไทย 115
18 ภูเก็ต ปรารถ ประทิพพรกุล<br\>อภิสัย มากไมตรี 0


รอบชิงชนะเลิศ[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา คะแนน หมายเหตุ
1 ราชบุรี พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์<br\>พิเอกภัทร ภัทรธำรง 263 Gold
2 ปทุมธานี ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล<br\>กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ 250 Silver
3 ปทุมธานี วิทยา วิริยะมนต์ชัย<br\>ภัทร์นฤน กิจการ 244 Bronze
4 ชุมพร ปริชญ์ พงศ์มรกต<br\>สุรพล อริยประยูร 238
5 กรุงเทพมหานคร พรชัย วรสายัณห์<br\>พินิจ ตันสกุล 232
6 ขอนแก่น ธีระศักดิ์ สุนทรศร <br\>ศรีวิชัย พลอยรัตน์ 229
7 สมุทรปราการ ชยานนท์ จุลณะเวช<br\>วันชัย ด่านวชิรา 225
8 ปทุมธานี พรเทพ ลีลาสงวน <br\>กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ 219
9 สระบุรี รุจิพงศ์ สินลอยมา <br\>สายัณห์ ชำนาญเดชากุล 210
10 ภูเก็ต สมชาย ถ้ำประเสริฐวงศ์<br\>โชติ เธียรสุคนธ์ 194
11 สมุทรสาคร กัมพล นิธิภิญโญเลิศ<br\>สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร 192
12 กรุงเทพมหานคร สุพจน์ ใหญ่สว่าง <br\>จำนง วรรธนะวหะ 186
12 ขอนแก่น ไพโรจน์ สิรวัฒนากุล<br\>อรรณพ นิลพันธุ์ 186
14 สมุทรสาคร ชาญณรงค์ วงศ์สินธุ์ <br\>ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 174
15 นครปฐม อานนท์ รอตรักษา <br\>นพนัย นิยมโชค 163
16 ขอนแก่น สมชาย รุ่งสถิต<br\>มงคล เกตุมาน 155


อ้างอิง[แก้]