ซาตาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ ลูซิเฟอร์
ภาพ Depiction of Satan โดย จอห์น มิลตัน ค.ศ. 1866

ซาตาน (ฮีบรู: שָּׂטָןsatan หมายถึง "ศัตรู หรือ ปฏิปักษ์"; อาหรับ: شيطانshaitan หมายถึง "หลงผิด") เป็นบุคคลซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาอับราฮัม[1][2] ว่าเป็นผู้นำพาความชั่วร้ายและเป็นผู้ชักจูงมวลมนุษย์ไปในทางที่ผิด ในบางศาสนาสอนว่าซาตานคือทูตสวรรค์ที่เคยเปี่ยมด้วยความงดงามและเป็นที่เคารพ แต่ได้ร่วงหล่นจากสวรรค์เพราะความหยิ่งผยองในตน และได้ล่อลวงมนุษย์ชาติไปสู่การโกหกและบาป จึงกลายเป็นผู้มีอำนาจในโลกมนุษย์

ในคัมภีร์ฮีบรูและพันธสัญญาใหม่ระบุว่าซาตานเป็นศัตรูตัวฉกาจ เป็นตัวแทนแห่งภัยชั่วร้ายอย่างแท้จริง บางครั้งก็เรียกว่าปีศาจ เป็นสัญลักษณ์ของความชิงชัง คำว่า "ซาตาน" มักไม่เป็นที่กล่าวถึงโดยตรงในคัมภีร์ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ แต่ใช้คำว่า ὁ δράκων (dragon) ซึ่งโรมันคาทอลิกแปลว่า "มังกร" ส่วนโปรเตสแตนต์แปลว่า "พญานาค"[3] และใช้คำว่า "ศัตรู/ปฏิปักษ์"[4] (adversary) แทน โดยมักปรากฏภาพอัครทูตสวรรค์มีคาเอลกำราบพญานาคอยู่ตามอาสนวิหารต่าง ๆ

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ
 1. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, page 290, Wendy Doniger
 2. Leeming, David Adams (2005). The Oxford Companion to World Mythology. Oxford University Press. p. 347. ISBN 978-0-19-515669-0. 
 3. หนังสือวิวรณ์ 12:9
  "มังกรใหญ่ คืองูดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อว่าปีศาจและซาตาน ผู้ล่อลวงผู้อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินให้หลงไป ถูกโยนลงมาบนแผ่นดิน บริวารของมันก็ถูกโยนลงมาด้วย" (พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์)
  "พญา‍นาค​ใหญ่​ตัว​นั้น​คือ​งู​ดึก‍ดำ‌บรรพ์ ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​มาร​และ​ซา‌ตาน​ผู้​ล่อ‍ลวง​มนุษย์​ทั้ง‍โลก มัน​ถูก​โยน​ลง​มา​ที่​แผ่น‍ดิน​โลก และ​เหล่า​บริ‌วาร​ของ​มัน​ถูก​โยน​ลง​มา​กับ​มัน​ด้วย" (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)
  "And the great dragon was thrown down, that ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him." (HOLY BIBLE (ESV))
 4. หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่ง 5:4
  "แต่บัดนี้ พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานสันติภาพรอบด้าน ไม่มีศัตรูหรือเหตุร้ายที่จะต้องกลัว" (พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์)
  "แต่​บัด‍นี้​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ทรง​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ได้​หยุด‍พัก​รอบ‍ด้าน ปฏิ‌ปักษ์​หรือ​เหตุ‍ร้าย​ก็​ไม่‍มี" (พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011)
  "But now the Lord my God has given me rest on every side. There is neither adversary nor misfortune." (HOLY BIBLE (ESV))
บรรณานุกรม
 • พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011. กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2011. 2,695 หน้า. ISBN 978-616-721-871-7
 • พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์, 2014. 2495 หน้า. ISBN 978-616-361-361-5
 • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 505-506. ISBN 978-616-7073-03-3