ข้ามไปเนื้อหา

เสราฟิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีเห็นนิมิตเสรัฟองค์หนึ่ง

เสราฟิม[1] (พหูพจน์) หรือ เสรัฟ (เอกพจน์) (ฮีบรู: שְׂרָפִים, śərāfîm, เอกพจน์ שָׂרָף, śārāf; ละติน: seraphi[m], เอกพจน์ seraph[us]; กรีก: σεραφείμ) คือชาวสวรรค์จำพวกหนึ่งตามความเชื่อในศาสนาอับราฮัม (ได้แก่ ยูดาห์ คริสต์ และอิสลาม)

ในหนังสืออิสยาห์ บทที่ 6 กล่าวว่าเสรัฟแต่ละองค์มีปีก 3 คู่ คู่หนึ่งปิดหน้า คู่หนึ่งปิดเท้า และอีกคู่หนึ่งใช้บินไปมารอบบัลลังก์ของพระเป็นเจ้า ร้องสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลาว่า "บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระยาห์เวห์จอมทัพ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์" และยังมีหน้าที่พิเศษ เช่น ชำระบาปและกล่าวคำยกบาปด้วย[2]

นอกจากนี้ เสราฟิมยังถูกจัดอยู่กลุ่มทูตสวรรค์ชั้นเอกในลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

อ้างอิง[แก้]

  1. อิสยาห์ 6
  2. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 43