เขตการปกครองของประเทศเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เขตการปกครองของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ :

ลำดับชั้นของโครงสร้าง[แก้]

ระดับ 1 2 3
ประเภท เทศบาลนคร
(thành phố trực thuộc trung ương)
นครภายใต้นครภายใต้ส่วนกลาง
(Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương)
แขวง
(phường)
เขต
(quận)
แขวง
(phường)
เมืองระดับอำเภอ
(thị xã)
แขวง
(phường)
ตำบล
()
อำเภอ
(huyện)
เมืองระดับตำบล
(thị trấn)
ตำบล
()
จังหวัด
(tỉnh)
นครประจำจังหวัด
(thành phố trực thuộc tỉnh)
แขวง
(phường)
ตำบล
()
เมืองระดับอำเภอ
(thị xã)
แขวง
(phường)
ตำบล
()
อำเภอ
(huyện)
เมืองระดับตำบล
(thị trấn)
ตำบล
()

หน่วยการปกครองระดับภูมิภาค[แก้]

ภูมิภาคของประเทศเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามแบ่งภูมิภาคออกเป็น 8 ภูมิภาค :

หน่วยการปกครองระดับหนึ่ง[แก้]

จังหวัดและเทศบาลนครของประเทศเวียดนาม

หน่วยการปกครองระดับหนึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด (tỉnh) และ 5 เทศบาลนคร (thành phố trực thuộc trung ương) ซึ่งเทศบาลนครอยู่ในระดับเดียวกับจังหวัด แต่ละจังหวัดจะถูกปกครองโดยสภาประชาชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

  • 58 จังหวัด (tỉnh)

หน่วยการปกครองระดับสอง[แก้]

เทศบาลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขต, เมืองระดับอำเภอ และอำเภอ ซึ่งจะไม่มีเมืองหลักของเทศบาลนคร แต่ที่นั่งในท้องถิ่นจะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของเทศบาลนคร

จังหวัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็นนครประจำจังหวัด, เมืองระดับอำเภอ และอำเภอ โดยปกตินครประจำจังหวัดหรือเมืองระดับอำเภอเป็นเมืองหลักของจังหวัดนั้น

จากแหล่งข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งประเทศเวียดนาม (General Statistics Office of Vietnam: GSO) มีหน่วยการปกครองระดับสองทั้งสิ้น 713 แห่ง[1]

อำเภอสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเมืองระดับอำเภอ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นนครประจำจังหวัดได้

หน่วยการปกครองระดับสาม[แก้]

เขตแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง ในขณะที่เมืองระดับอำเภอแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวงและตำบล อำเภอแบ่งเขตการปกครองออกเมืองระดับตำบลและตำบล

ในปี ค.ศ. 2016 จีเอสโอระบุว่ามีหน่วยการปกครองระดับสามทั้งสิ้น 11,162 แห่ง ประกอบด้วยแขวง 1,581 แห่ง เมืองระดับตำบล 603 แห่ง และตำบล 8,978 แห่ง[1]

ตำบลสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเมืองระดับตำบลหรือแขวงได้

อ้างอิง[แก้]