ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10
Gubuwono.jpeg

พระปรมาภิไธย ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10
พระอิสริยยศ สุลต่าน ของยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ครองราชย์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2532
รัชกาลก่อน ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 9
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 2 เมษายน พ.ศ. 2489
พระราชบิดา ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 9

ศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 ทรงเป็นสุลต่านแห่งยอกยาการ์ตา และผู้ว่าราชการจังหวัดยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย องค์ปัจจุบัน ประสูติเมื่อ 2 เมษายน พ.ศ. 2489 เป็นพระราชโอรสของศรีสุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ7 มีนาคม พ.ศ. 2532 ต่อจากพระราชบิดา