สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
Letsie III.jpg

พระบรมนามาภิไธย เดวิช โมฮาโต เบียง เซเอโซ
พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ราชวงศ์ ราชอาณาจักรเลโซโท
ครองราชย์ ครั้งแรก พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
รัชกาล พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 (54 ปี)
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชบุตร 3 พระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท (อังกฤษ: Letsie III of Lesotho) เป็นพระมหากษัตริย์ที่โปรดการเล่นกีฬาเทนนิส และทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการเกษตร ทรมีพระราชอนุชา 1 พระองค์ คือ เจ้าชายซีอีโซแห่งเลโซโท

พระราชประวัติ[แก้]

พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 พระองค์ทรงเป็นประมุขหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท เสด็จลี้ภัยทางการเมือง

การศึกษา[แก้]

อภิเษกสมรส[แก้]

อภิเษกกับสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ

เสวยราชสมบัติ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3
Coat of arms of Lesotho.svg
ธงประจำพระองค์
การทูล ฮิส มาเจสตี
การแทนตน ยัวร์ มาเจสตี
การขานรับ เซอร์ (ท่าน)
ลำดับโปเจียม 1

แม่แบบ:พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์โมเชช

พระราชโอรสธิดา[แก้]

พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

  1. เจ้าหญิงซีนาดี เซโอโซ
  2. เจ้าหญิงมาเซเอโซ
  3. เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ มกุฎราชกุมารแห่งเลโซโท

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท 2leftarrow.png Coat of arms of Lesotho.svg
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 1)

(ค.ศ. 1990ค.ศ. 1995)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท 2leftarrow.png Coat of arms of Lesotho.svg
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 2)

(ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในราชสมบัติ