สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
Letsie III.jpg

พระนามาภิไธย สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ราชวงศ์ ราชอาณาจักรเลโซโท
ครองราชย์ ครั้งแรก พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2539
รัชกาล พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
รัชกาลถัดไป ยังอยู่ในราชสมบัติ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
พระราชบิดา สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชมารดา สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
พระอัครมเหสี สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
พระราชบุตร 3 พระองค์

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท (อังกฤษ: Letsie III of Lesotho) เป็นพระมหากษัตริย์ที่โปรดการเล่นกีฬาเทนนิส และทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการเกษตร

พระราชประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 พระองค์ทรงเป็นประมุขหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท เสด็จลี้ภัยทางการเมือง

การศึกษา[แก้ไขต้นฉบับ]

อภิเษกสมรส[แก้ไขต้นฉบับ]

อภิเษกกับสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ

เสวยราชสมบัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

พระราชโอรสธิดา[แก้ไขต้นฉบับ]

พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ ได้แก่

  1. เจ้าหญิงเซนาตี เซเอโซ
  2. เจ้าหญิงมาเซเอโซ
  3. เจ้าชายเลโรโทรี เซเอโซ

ดูเพิ่ม[แก้ไขต้นฉบับ]

ก่อนหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท ถัดไป
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท 2leftarrow.png Coats of arms of Lesotho.svg
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 1)

(ค.ศ. 1990ค.ศ. 1995)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท 2leftarrow.png Coats of arms of Lesotho.svg
พระมหากษัตริย์เลโซโท
(ครั้งที่ 2)

(ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในราชสมบัติ