พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Konge af Kongeriget Danmark
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
ตั้งแต่ 14 มกราคม ค.ศ. 2023
รายละเอียด
รัชทายาทเจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมาร
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้ากอร์มดิโอลด์
(ที่พบในบันทึกทางประวัติศาสตร์)
สถาปนาเมื่อค.ศ. 936
ที่ประทับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก
เว็บไซต์Official website
Official Facebook

พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก คือสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยราชอาณาจักรนั้นรวมถึงดินแดนในประเทศเดนมาร์ก รวมถึงดินแดนปกครองตนเองต่าง ๆ ได้แก่ หมู่เกาะแฟโร และกรีนแลนด์

ราชอาณาจักรเดนมาร์กเริ่มก่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 โดยมีผู้ปกครองที่ถูกกล่าวถึงโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวแฟรงก์ (และชาวฟรีเชียในเวลาต่อมา) เรียกผู้ปกครองว่า "กษัตริย์" ภายใต้การปกครองของพระเจ้ากัดเฟรดในปีค.ศ. 804 ราชอาณาจักรในปกครองอาจรวมถึงจังหวัดสำคัญในเดนมาร์กสมัยยุคกลาง[1] ราชอาณาจักรเดนมาร์กในปัจจุบันนั้นก่อตั้งโดยการรวบรวมดินแดนโดยกษัตริย์ชาวไวกิง ได้แก่ พระเจ้ากอร์มดิโอลด์ และพระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท ในศตวรรษที่ 10 แรกเริ่มนั้นใช้ระบบราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง และต่อมาได้เริ่มใช้เป็นแบบที่สืบสันตติวงศ์ในช่วงศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 การเปลี่ยนผ่านมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1849 พร้อมกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อแทนที่ธรรมนูญแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในปัจจุบันราชวงศ์ที่ปกครองเดนมาร์กอยู่นั้นเป็นสาขาย่อยของราชวงศ์กลึคส์บวร์คซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ในเยอรมนีปัจจุบัน และเป็นราชวงศ์เดียวกันกับราชวงศ์นอร์เวย์ในปัจจุบัน และราชวงศ์กรีกในอดีต

พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กนั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และดังนั้นบทบาทจึงบัญญัติและจำกัดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยตามรัฐธรรมนูญนั้นอำนาจบริหารของรัฐบาลเดนมาร์กนั้นมาจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในทางปฏิบัติแล้วพระราชอำนาจนั้นจะถูกใช้โดยกฏหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาหรือบังคับใช้ภายในขอบเขตของจารีตรัฐธรรมนูญเท่านั้น บทบาทของพระมหากษัตริย์นั้นในทางปฏิบัติจะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นกลางทางการเมือง อาทิเช่น พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยพระมหากษัตริย์และสมาชิกพระราชวงศ์มีพระราชกรณียกิจทางการจำนวนหนึ่ง รวมทั้งทางพิธีการต่างๆ และด้านการทูต

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 เสด็จขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระราชมารดา สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 เมื่อ 14 มกราคม ค.ศ. 2024 โดยธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กที่จะสลับไปมาระหว่าง "เฟรเดอริก" และ "คริสเตียน" โดยพระนาม "มาร์เกรเธอ" ได้ถูกใช้แทนที่พระนาม "คริสเตียน" และพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไป ซึ่งคือพระรัชทายาทพระองค์ปัจจุบัน เจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก

อ้างอิง[แก้]

  1. Berend, Nora (22 November 2007). Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900–1200. Cambridge University Press. ISBN 9781139468367 – โดยทาง Google Books.