รายชื่อนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งเดนมาร์กและเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์ก ตั้งแต่พ.ศ. 2461 พวกเขาจะได้รับตำแหน่ง "รัฐมนตรี" ("Minister of State") (ภาษาเดนมาร์ก:statsminister) นายกรัฐมนตรีจะได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ

ตำแหน่งสูงสุดที่ไม่ใช่ตำแหน่งจากพระมหากษัตริย์ที่มีมาก่อนพ.ศ. 2391 ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มาก่อนตำแหน่งในสมัยใหม่อย่างนายกรัฐมนตรี มีการใช้หลากหลายตำแหน่งอาทิ "อัครมหาเสนาบดี", "รัฐมนตรี", "นายกรัฐมนตรี", "ประธานคณะกรรมการ" และ "รัฐมนตรี" อีกครั้ง นายกรัฐมนตรีแต่ละคนตั้งแต่พ.ศ. 2391 ได้เป็นผู้นำในคณะรัฐมนตรีที่หนึ่งหรือมากกว่านั้น (ดูรายนามสมบูรณ์ที่ รายนามคณะรัฐมนตรีเดนมาร์ก)

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กคนปัจจุบันคือ เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต เป็นตัวแทนของสังคมนิยมประชาธิปไตยจากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เฮลเลอ ทัวนิง-สมิตดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จากการได้ครองตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยฝ่ายตรงข้ามคืออดีตนายกรัฐมนตรีลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน ตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมจากพรรคเวนสเตร  ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พรรคเสรีนิยมแห่งชาติ
  พรรคโฮ็จเร-ฝ่ายขวา
  พรรคเวนสเตร-ฝ่ายซ้าย
  พรรคสังคมเสรีนิยม-ฝ่ายซ้ายปฏิกิริยา
  พรรคอนุรักษนิยมประชาชน
  พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย

ถึงแก่อสัญกรรมระหว่างดำรงตำแหน่งใช้สัญลักษณ์ †

รายนามอัครมหาเสนาบดี Grand Chancellors (พ.ศ. 2242 - พ.ศ. 2273)[แก้]

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พระประมุข
  - Reventlow conrad1.jpg คอนราด ฟอน เรเวนโทล์ว
Conrad von Reventlow
26 สิงหาคม พ.ศ. 2242
(ค.ศ. 1699)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2251
(ค.ศ. 1708)
Frederik den 4.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 4
King Frederick IV
25 สิงหาคม พ.ศ. 2242 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1699 - ค.ศ. 1730)
  - Christian Sehested.jpg คริสเตียน คริสโตเฟอร์เซน ซีเฮสแต็ด
Christian Christophersen Sehested
พ.ศ. 2251
(ค.ศ. 1708)
พ.ศ. 2264
(ค.ศ. 1721)
  - Frederik Conrad greve Holstein.jpg อุลริค อดอล์ฟ โฮลสไตน์
Ulrik Adolf Holstein
20 มิถุนายน พ.ศ. 2264
(ค.ศ. 1721)
17 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1730)

รายนาม"รัฐมนตรี" Ministers of State (พ.ศ. 2273 - พ.ศ. 2291)[แก้]

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พระประมุข
  - IverRosenkrantz.jpg อิเวอร์ โรแซนคานทซ์
Iver Rosenkrantz
17 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1730)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2278
(ค.ศ. 1735)
Christian 6.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6
King Christian VI
12 ตุลาคม พ.ศ. 2273 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1730 - ค.ศ. 1746)
  - Johan Ludvig Holstein.jpg โจฮัน ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
Johan Ludvig Holstein-Ledreborg
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2278
(ค.ศ. 1735)
พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)[1]
  - Pilo - Frederik V of Denmark.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5
King Frederik V
6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 - 14 มกราคม พ.ศ. 2309
(ค.ศ. 1746 - ค.ศ. 1766)
  - JohanHE Bernstorff.jpg โจฮันน์ ฮาร์ทวิก เอิร์นส์ ฟอน เบิร์นสตอร์ฟ
Johann Hartwig Ernst von Bernstorff
พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)
13 กันยายน พ.ศ. 2313
(ค.ศ. 1770)
  - Christian VII 1772 by Roslin.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 7
King Christian VII
14 มกราคม พ.ศ. 2309 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1766 - ค.ศ. 1808)
  - Struensee Juel.jpg โจฮันน์ ฟรีดิช สตรูเอนซี
Johann Friedrich Struensee
13 กันยายน พ.ศ. 2313
(ค.ศ. 1770)
17 มกราคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
  - O H Guldberg.jpg โอฟ โฮห์-กัลด์เบิร์ก
Ove Høegh-Guldberg
มกราคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
พ.ศ. 2327
(ค.ศ. 1784)
  - Andreas Peter Bernstorff (1739-1797).jpg แอนเดรียส ปีเตอร์ เบิร์นสตอร์ฟ
Andreas Peter Bernstorff
พ.ศ. 2327
(ค.ศ. 1784)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2340
(ค.ศ. 1797)
  - Christian Bernstorff.jpg คริสเตียน กุนเทอร์ ฟอน เบิร์นสตอร์ฟ
Christian Günther von Bernstorff
22 มิถุนายน พ.ศ. 2340
(ค.ศ. 1797)
พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
  - Frederik6coronation.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6
King Frederick VI
13 มีนาคม พ.ศ. 2351 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1808 - ค.ศ. 1839)
  - Frederik Moltke.jpg เฟรเดอริค โมล์ทเก
Frederik Moltke
พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
  - Frederik Julius Kaas.jpg เฟรดริค จูเลียส คาอัส
Fredrik Julius Kaas
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
  - Joachim Godske Moltke.jpg โจอาคิม ก็อดสเก โมล์ทเก
Joachim Godske Moltke
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
24 สิงหาคม พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
  - Ernst Heinrich von Schimmelmann 1827.jpg เอิร์นส์ ไฮน์ริช ฟอน ชฮิมเมลมานน์
Ernst Heinrich von Schimmelmann
พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
  - Otto Joachim Moltke.jpg ออตโต โจอาคิม โมล์ทเก
Otto Joachim Moltke
พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
พ.ศ. 2385
(ค.ศ. 1842)
  - Christianviiidenmark.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 8
King Christian VIII
13 มีนาคม พ.ศ. 2351 - 20 มกราคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1848)
  - Stemann.jpg พอล คริสเตียน สเตมานน์
Poul Christian Stemann
พ.ศ. 2385
(ค.ศ. 1842)
22 มีนาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
  - Frederik VII af August Schiøtt.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)

รายนามนายกรัฐมนตรี Prime Ministers (พ.ศ. 2391 - พ.ศ. 2398)[แก้]

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  1 Adam Wilhelm Moltke.jpg อดัม วิลเฮล์ม โมล์ทเก
Adam Wilhelm Moltke
22 มีนาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
- - โมล์ทเก 1 King Frederik VII of Denmark.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)
  (1) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
โมล์ทเก 2
  (1) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
- โมล์ทเก 3
  (1) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
27 มกราคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)
- โมล์ทเก 4
  2 Bluhme.jpg คริสเตียน อัลแบรชท์ บลูห์ม
Christian Albrecht Bluhme
27 มกราคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)
21 เมษายน พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1853)
- พ.ศ. 2395, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1852, กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1853)
บลูห์ม 1
  3 AS Ørsted.jpg แอนเดอรส์ แซนโด อูร์สเต็ด
Anders Sandøe Ørsted
21 เมษายน พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1853)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
- พฤษภาคม พ.ศ. 2396
(พฤษภาคม ค.ศ. 1853)
อูร์สเต็ด
  4 Bang PG.jpg ปีเตอร์ จอร์จ แบง
Peter Georg Bang
12 ธันวาคม พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
12 ตุลาคม พ.ศ. 2398
(ค.ศ. 1855)
- พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
แบง

รายนามประธานคณะกรรมการ Council Presidents (พ.ศ. 2398 - พ.ศ. 2461)[แก้]

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  4 Bang PG.jpg ปีเตอร์ จอร์จ แบง
Peter Georg Bang
12 ตุลาคม พ.ศ. 2398
(ค.ศ. 1855)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2399
(ค.ศ. 1856)
- - แบง King Frederik VII of Denmark.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)
  5 Carl Christoffer Georg Andræ.jpg คาร์ล คริสตอฟเฟอร์ จอร์จ แอนเดร
Carl Christoffer Georg Andræ
18 ตุลาคม พ.ศ. 2399
(ค.ศ. 1856)
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2400
(ค.ศ. 1857)
- - แอน
เดร
  6 Carl Christian Hall.jpg คาร์ล คริสเตียน ฮอลล์
Carl Christian Hall
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2400
(ค.ศ. 1857)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2402
(ค.ศ. 1859)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
- ฮอลล์ 1
  7 Carl Eduard Rotwitt.jpg คาร์ล เอ็ดวาร์ด ร็อตวิตต์
Carl Edvard Rotwitt
2 ธันวาคม พ.ศ. 2402
(ค.ศ. 1859)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2403
(ค.ศ. 1860)[2]
- - ร็อตวิตต์
  (6) Carl Christian Hall.jpg คาร์ล คริสเตียน ฮอลล์
Carl Christian Hall
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2403
(ค.ศ. 1860)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1863)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
พ.ศ. 2404
(ค.ศ. 1861)
ฮอลล์ 2
  (6) 1818 Christian-05.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9
King Christian IX
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 - 29 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1863 - ค.ศ. 1906)
  8 D G Monrad.jpg ดิทเลฟ ก็อทฮาร์ด มอนราด
Ditlev Gothard Monrad
31 ธันวาคม พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1863)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
- มอนราด
  (2) Bluhme.jpg คริสเตียน อัลแบรชท์ บลูห์ม
Christian Albrecht Bluhme
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408
(ค.ศ. 1865)
- พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
บลูห์ม 2
  9 K V Frijs.jpg คริสเตียน อีมิล ฟริจส์
Christian Emil Frijs
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408
(ค.ศ. 1865)
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
- มิถุนายน พ.ศ. 2407,
ตุลาคม พ.ศ. 2407,
พ.ศ. 2409
(มิถุนายน ค.ศ. 1866,
ตุลาคม ค.ศ. 1866,
ค.ศ. 1869)
ฟริจส์
  10 HolsteinHolsteinborg.jpg ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-โฮลสเตนบอร์ก
Ludvig Holstein-Holsteinborg
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
- พ.ศ. 2415,
พ.ศ. 2416
(ค.ศ. 1872,
ค.ศ. 1873)
ฮ็อลชไตน์-โฮลสเตนบอร์ก
  11 Fonnesbech.jpg คริสเต็น แอนเดรียส ฟอนเนสเบช
Christen Andreas Fonnesbech
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2418
(ค.ศ. 1875)
- - ฟอนเนสเบช
  12 Estrup.jpg จาค็อบ บรอนนัม สคาเวเนียส เอสทรัป
Jacob Brønnum Scavenius Estrup
11 มิถุนายน พ.ศ. 2418
(ค.ศ. 1875)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2437
(ค.ศ. 1894)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2419,
พ.ศ. 2422,
พฤษภาคม พ.ศ. 2424,
กรกฎาคม พ.ศ. 2424,
พ.ศ. 2427,
พ.ศ. 2430,
พ.ศ. 2433,
พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1876,
ค.ศ. 1879,
พฤษภาคม ค.ศ. 1881,
กรกฎาคม ค.ศ. 1881,
ค.ศ. 1884,
ค.ศ. 1887,
ค.ศ. 1890,
ค.ศ. 1892)
เอสทรัป
H
  13 Reedtz-ThottTage.jpg เท็ก รีทซ์-ท็อท
Tage Reedtz-Thott
7 สิงหาคม พ.ศ. 2437
(ค.ศ. 1894)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1895)
รีทซ์-ท็อท
H
  14 Hørring HE.jpg ฮูโก เอ็กมอนท์ โฮร์ริง
Hugo Egmont Hørring
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897)
27 เมษายน พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
โฮร์ริง
H
  15 Hannibal Sehested 1900.jpg ฮานนิบาล ซีเฮสแต็ด
Hannibal Sehested
27 เมษายน พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
โฮ็จเร
Højre
- ซีเฮสแต็ด
H
  16 Johan Henrik Deuntzer by Mary Steen.jpg โจฮัน เฮนริก ดันท์เซอร์
Johan Henrik Deuntzer
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
14 มกราคม พ.ศ. 2448
(ค.ศ. 1905)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2444,
พ.ศ. 2446
(ค.ศ. 1901,
ค.ศ. 1903)
ดันท์เซอร์
V
  17 Jens Christian Christensen.png เจนส์ คริสเตียน คริสเต็นเซน
Jens Christian Christensen
14 มกราคม พ.ศ. 2448
(ค.ศ. 1905)
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
คริสเต็นเซน 1
V
  (17) Frederik VIII of Denmark 1909.jpg

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8
King Frederick VIII
29 มกราคม พ.ศ. 2449 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1906 - ค.ศ. 1912)
  (17) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
12 ตุลาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
- คริสเต็นเซน 2
V
  18 Niels Thomasius Neergaard.jpg นีเอลส์ นีเออร์การ์ด
Niels Neergaard
12 ตุลาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
- นีเออร์การ์ด 1
V
  19 HolsteinLedreborg.jpg ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
Ludvig Holstein-Ledreborg
16 สิงหาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
V
  20 Zahle.jpg คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
28 ตุลาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
- ซาห์เล 1
R
  21 Klaus Berntsen.jpg เคลาส์ เบิร์นท์เซน
Klaus Berntsen
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
เบิร์นท์เซน
V
  (21) Christian X of Denmark cph.3b31328.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10
King Christian X
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1912 - ค.ศ. 1947)
  (20) Zahle.jpg คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
21 มิถุนายน พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
20 เมษายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2456
พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1913
ค.ศ. 1915)
ซาห์เล 2
R

รายนาม"รัฐมนตรี" Ministers of State (พ.ศ. 2461 - ปัจจุบัน)[แก้]

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  (20) Zahle.jpg คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
21 เมษายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
30 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
ซาห์เล 2
R
Christian X of Denmark.jpg

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10
King Christian X
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1912 - ค.ศ. 1947)
  22 OttoLiebe.jpg ออตโต ลีบ
Otto Liebe
30 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
5 เมษายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
- - ลีบ
รัฐบาลเฉพาะกาล
  23 Michael Pedersen Friis.jpg ไมเคิล พีเดอร์เซน ฟรีอิส
Michael Pedersen Friis
5 เมษายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
- - ฟรีอิส
รัฐบาลเฉพาะกาล
  (18) Niels Thomasius Neergaard.jpg นีเอลส์ นีเออร์การ์ด
Niels Neergaard
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
เวนสเตร
Venstre
เมษายน พ.ศ. 2463
กรกฎาคม พ.ศ. 2463
กันยายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
นีเออร์การ์ด 2
V
  (18) 9 ตุลาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
23 เมษายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
- นีเออร์การ์ด 3
V
  24 Stauning i1920-erne.jpg ธอร์วัลด์ สเตาเนง
Thorvald Stauning
23 เมษายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
สเตาเนง 1
S
  25 MadsenMygdal.jpg โธมัส เมดเซน-มิกดัล
Thomas Madsen-Mygdal
14 ธันวาคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
30 เมษายน พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1926)
เมดเซน-มิกดัล
V
  (24) Stauning i1920-erne.jpg ธอร์วัลด์ สเตาเนง
Thorvald Stauning
30 เมษายน พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1929
ค.ศ. 1932)
สเตาเนง 2
S - R
  (24) 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)
15 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
สเตาเนง 3
S - R
  (24) 15 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
10 เมษายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
สเตาเนง 4
S - R
  (24) 10 เมษายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
- สเตาเนง 5
รัฐบาลเอกภาพ
  (24) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)[3]
- สเตาเนง 6
รัฐบาลเอกภาพ
  26 Buhl vilhelm.jpg วิลเฮล์ม บูห์ล
Vilhelm Buhl
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- บูห์ล 1
รัฐบาลเอกภาพ
  27 Erik Scavenius.jpg อีริค สคาเวเนียส
Erik Scavenius
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)[4]
- พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)
สคาเวเนียส
รัฐบาลเอกภาพ
  - - ไม่มีรัฐบาลเดนมาร์ก ตำแหน่งอยู่ภายใต้เลขาธิการถาวร 29 สิงหาคม พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)[4]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
- -
  (26) Buhl vilhelm.jpg วิลเฮล์ม บูห์ล
Vilhelm Buhl
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- บูห์ล 2
รัฐบาลเอกภาพ
  28 Knud-kristensen.jpg คนุต คริสเตนเซน
Knud Kristensen
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
คริสเตนเซน
V
  (28) Frederick IX in 1947.png

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9
King Frederick IX
20 เมษายน พ.ศ. 2490 - 14 มกราคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1947 - ค.ศ. 1972)
  29 Hans hedtoft.jpg ฮันส์ เฮ็ดทอฟท์
Hans Hedtoft
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
เฮ็ดทอฟท์ 1
S
  30 Erik Eriksen.jpg อีริค อีริคเซน
Erik Eriksen
30 ตุลาคม พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950)
30 กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2493
เมษายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1950
ค.ศ. 1953)
อีริคเซน
V - K
  (29) Hans hedtoft.jpg ฮันส์ เฮ็ดทอฟท์
Hans Hedtoft
30 กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
29 มกราคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)[5]
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
เฮ็ดทอฟท์ 2
S
  31 Hans Christian Svane Hansen.jpg ฮันส์ คริสเตียน ฮันเซน
Hans Christian Hansen
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- ฮันเซน 1
S
  (31) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)[6]
พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
ฮันเซน 2
S - R - E
  32 Viggo Kampmann.jpg วิกโก แคมป์มานน์
Viggo Kampmann
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- แคมป์มานน์ 1
S - R - E
  (32) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
3 กันยายน พ.ศ. 2505
(ค.ศ. 1962)
พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
แคมป์มานน์ 2
S - R
  33 Jens Otto Krag 01.jpg เจนส์ ออตโต คร้าก
Jens Otto Krag
3 กันยายน พ.ศ. 2505
(ค.ศ. 1962)
29 กันยายน พ.ศ. 2508
(ค.ศ. 1964)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- คร้าก 1
S - R
  (33) 29 กันยายน พ.ศ. 2508
(ค.ศ. 1964)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
คร้าก 2
S
  34 Hilmar Baunsgaard.PNG ฮิลมาร์ บรุนส์การ์ด
Hilmar Baunsgaard
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
บรุนส์การ์ด
R - K - V
  (33) Jens Otto Krag 01.jpg เจนส์ ออตโต คร้าก
Jens Otto Krag
11 ตุลาคม พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
คร้าก 3
S
  (33) Drottning Margrethe av Danmark.jpg

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2
Queen Margrethe II
14 มกราคม พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน
(ค.ศ. 1972 - ปัจจุบัน)
  35 Anker-jørgensen-cropped.jpg อันเกอร์ โจร์เกนเซน
Anker Jørgensen
5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
19 ธันวาคม พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- โจร์เกนเซน 1
S
  36 Poul Hartling.jpg เพาล์ ฮาร์ทลิง
Poul Hartling
19 ธันวาคม พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
ฮาร์ทลิง
V
  (35) Anker-jørgensen-cropped.jpg อันเกอร์ โจร์เกนเซน
Anker Jørgensen
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
โจร์เกนเซน 2
S - V
  (35) 30 สิงหาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
พ.ศ. 2520
(ค.ศ. 1977)
โจร์เกนเซน 3
S - V
  (35) 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
30 ธันวาคม พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
โจร์เกนเซน 4
S
  (35) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
10 กันยายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
โจร์เกนเซน 5
S
  37 Poul Schluter.jpg เพาล์ ชลูเทอร์
Poul Schlüter
10 กันยายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
10 กันยายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
อนุรักษนิยม
Conservative
พ.ศ. 2527
(ค.ศ. 1984)
ชลูเทอร์ 1
K - V - CD - Kd
  (37) 10 กันยายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
ชลูเทอร์ 2
K - V - CD - Kd
  (37) 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
ชลูเทอร์ 3
K - V - R
  (37) 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
25 มกราคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
ชลูเทอร์ 4
K - V
  38 Flickr - europeanpeoplesparty - EPP and PES PRESIDENTS DEBATE 21.01.2005 (21).jpg เพาล์ นีรัป รัสมุสเซิน
Poul Nyrup Rasmussen
25 มกราคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
27 กันยายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 1
S - CD - R - Kd
  (38) 27 กันยายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 2
S - R - CD
  (38) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
23 มีนาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
- พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 3
S - R
  (38) 23 มีนาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 4
S - R
  39 Anders Fogh Rasmussen - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2008.jpg แอนเดอรส์ ฟ็อกห์ รัสมุสเซิน
Anders Fogh Rasmussen
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 1
V - K
  (39) 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 2
V - K
  (39) 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
5 เมษายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 3
V - K
  40 Lars Loekke Rasmussen - 28 April 2010.jpg ลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน
Lars Løkke Rasmussen
5 เมษายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
เวนสเตร
Venstre
- แอล.แอล.รัสมุสเซิน 1
V - K
  41 Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt vid de nordiska statsministrarnas mote vid Nordiska Radets session i Kopenhamn (1).jpg เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต
Helle Thorning-Schmidt
3 ตุลาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต 1
S - R - SF
  (41) 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
- เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต 2
S - R
  (40) Lars Loekke Rasmussen - 28 April 2010.jpg ลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน
Lars Løkke Rasmussen
28 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2558 แอล.แอล.รัสมุสเซิน 2
V

ช่วงเวลา (ตั้งแต่ค.ศ. 1848)[แก้]

Lars Løkke RasmussenHelle Thorning-SchmidtLars Løkke RasmussenAnders Fogh RasmussenPoul Nyrup RasmussenPoul SchlüterAnker JørgensenPoul HartlingAnker JørgensenJens Otto KragHilmar BaunsgaardJens Otto KragViggo KampmannHans Christian HansenHans HedtoftErik EriksenHans HedtoftKnud KristensenVilhelm BuhlErik ScaveniusVilhelm BuhlThorvald StauningThomas Madsen-MygdalThorvald StauningNiels NeergaardMichael Pedersen FriisOtto LiebeCarl Theodor ZahleKlaus BerntsenCarl Theodor ZahleLudvig Holstein-LedreborgNiels NeergaardJens Christian ChristensenJohan Henrik DeuntzerHannibal Sehested (council president)Hugo Egmont HørringTage Reedtz-ThottJacob Brønnum Scavenius EstrupChristen Andreas FonnesbechLudvig Holstein-HolsteinborgChristian Emil FrijsChristian Albrecht BluhmeDitlev Gothard MonradCarl Christian HallCarl Edvard RotwittCarl Christian HallCarl Christoffer Georg AndræPeter Georg BangAnders Sandøe ØrstedChristian Albrecht BluhmeAdam Wilhelm Moltke

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Different authorities provide contradictory accounts as to whether the period of Ludvig's occupation of the office in fact overlapped with that of his successor.
  2. Carl Edvard Rotwitt died in office. Carl Frederik Blixen-Finecke was Acting Prime Minister 8 February 1860-24 February 1860.
  3. Thorvald Stauning died in office. His successor was appointed the following day.
  4. 4.0 4.1 On 29 August 1943, the Danish government resigned, refusing to grant further concessions to Nazi Germany. All government operations were assumed by the permanent secretaries of the individual departments, and this arrangement lasted until the Liberation of Denmark on 5 May 1945. Since King Christian X never accepted the resignation of the government, it existed de jure until a new cabinet was formed on 5 May 1945.
  5. Hans Hedtoft died in office. His successor was appointed three days later.
  6. Hans Christian Hansen died in office. His successor was appointed two days later.