รายชื่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Portrait of Ito Hirobumi
Portrait of Katsura Tarō
Portrait of Eisaku Satō
Portrait of Shinzō Abe
  • บนซ้าย: อิโต ฮิโรบูมิ กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1885
  • บนขวา: คัตสึระ ทาโร เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในสมัยจักรวรรดิ และดำรงตำแหน่งต่างกันสามช่วง
  • ล่างซ้าย: เอซากุ ซาโต เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดตั้งแต่ ค.ศ. 1964 ถึง 1972 จนกระทั่งชินโซ อาเบะ ทำลายสถิตินี้ลงในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020
  • ล่างขวา: ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด โดยดำรงตำแหน่งใน ค.ศ. 2006 ถึง 2007 และอีกครั้งใน ค.ศ. 2012 ถึง 2020

บทความนี้ว่าด้วยรายชื่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลของจักรวรรดิญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่น

ตามรัฐธรรมนูญเมจิหรือรัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นในรัชสมัยเมจิ องค์จักรพรรดิทรงเป็นผู้เลือกและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจวบจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ภายหลังจากนั้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลังสงคราม ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงมีที่มาจากการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนอีกทีหนึ่ง โดยมีองค์จักรพรรดิเป็นผู้แต่งตั้งตามขนบธรรมเนียม

ยุคเมจิ: พ.ศ. 2428–2455 (ค.ศ. 1885–1912)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2410 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

1 1 อิโต ฮิโรบูมิ
Itô Hirobumi.jpg
- 22 ธันวาคม 2428 30 เมษายน 2431 2 ปี 131 วัน -
2 2 คูโรดะ คิโยตากะ
(黒田清隆)
Kiyotaka Kuroda formal.jpg
- 30 เมษายน พ.ศ. 2431
(ค.ศ. 1888)
25 ตุลาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
1 ปี 179 วัน -
รักษาการ - ซันโจ ซาเนโตมิ

(三條 實美)

Sanetomi Sanjo formal cropped.jpg
- 25 ตุลาคม พ.ศ. 2432

(ค.ศ. 1889)

24 ธันวาคม พ.ศ. 2432

(ค.ศ. 1889)

61 วัน -
3 3 ยามางาตะ อาริโตโมะ
(山縣有朋)
Yamagata Aritomo cropped.jpg
- 24 ธันวาคม พ.ศ. 2432
(ค.ศ. 1889)
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
1 ปี 134 วัน กองทัพ
1890 กองทัพ
4 4 มัตสึกาตะ มาซาโยชิ
(松方正義)
Masayoshi Matsukata suit.jpg - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2434
(ค.ศ. 1891)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
1 ปี 95 วัน -
1892 -
5 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1892)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2439
(ค.ศ. 1896)
4 ปี 24 วัน -
มี.ค.

1894

-
ก.ย.

1894

-
รักษาการ - คูโรดะ คิโยตากะ

(黒田 清隆)

Kiyotaka Kuroda formal.jpg
- 31 สิงหาคม พ.ศ. 2439

(ค.ศ. 1896)

18 กันยายน พ.ศ. 2439

(ค.ศ. 1896)

18 วัน ประธานองคมนตรีแห่งญี่ปุ่น
6 (4) มัตสึกาตะ มาซาโยชิ
(松方正義)
Masayoshi Matsukata suit.jpg - 18 กันยายน พ.ศ. 2439
(ค.ศ. 1896)
12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
1 ปี 117 วัน -
7 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg - 12 มกราคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
170 วัน -
มี.ค.

1898

-
8 5 โอกูมะ ชิเงโนบุ
(大隈重信)
Ōkuma Shigenobu.jpg - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1898)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
132 วัน พรรครัฐธรรมนูญ

(พรรคเก็นเซ)

ส.ค.

1898

9 (3) ยามางาตะ อาริโตโมะ
(山縣有朋)
Yamagata Aritomo cropped.jpg
- 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
1 ปี 346 วัน กองทัพ
10 (1) อิโต ฮิโรบูมิ
(伊藤博文)
Itô Hirobumi.jpg - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
204 วัน สมาคมริกเก็นเซ
รักษาการ - คิมโมจิ ไซอนจิ

(西園寺 公望)

Kinmochi Saionji 2.jpg
- 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2444

(ค.ศ. 1901)

2 มิถุนายน พ.ศ. 2444

(ค.ศ. 1901)

23 วัน ประธานองคมนตรีแห่งญี่ปุ่น
11 6 คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
Taro Katsura suit.jpg - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
4 ปี 220 วัน กองทัพ
1902
1903
1904
12 7 คิมโมจิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
Kinmochi Saionji 2.jpg
- 7 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
2 ปี 190 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1908
13 (6) คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
Taro Katsura suit.jpg - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
3 ปี 48 วัน กองทัพ
14 (7) คิมโมจิ ไซอนจิ
(西園寺公望)
Kinmochi Saionji 2.jpg
- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2454
(ค.ศ. 1911)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
1 ปี 114 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1912

ยุคไทโช: พ.ศ. 2455–2469 (ค.ศ. 1912–1926)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิไทโช (30 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

15 (6) คัตสึระ ทาโร
(桂 太郎)
Taro Katsura suit.jpg - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1912)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
62 วัน -
16 8 ยามาโมโตะ กนโนเฮียวเอะ
(山本權兵衞)
Gonbei Yamamoto suit.jpg - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
1 ปี 56 วัน กองทัพ
17 (5) โอกูมะ ชิเงโนบุ
(大隈重信)
Ōkuma Shigenobu.jpg - 16 เมษายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
2 ปี 177 วัน สมาคมพันธมิตรแห่งรัฐธรรมนูญ

(สมาคมริกเก็น โดชิกิ)

1915
18 9 มาซาตาเกะ เทราอูจิ|
(寺内正毅)
Masatake Terauchi uniform.jpg - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)
29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
1 ปี 356 วัน กองทัพ
1917
19 10 ฮาระ ทากาชิ
(原敬)
Takashi Hara posing cropped.jpg - 29 กันยายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
3 ปี 37 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1920
รักษาการ - อุชิดะ โคไซ

(内田 康哉)

Kosai Uchida.jpg
- 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464

(ค.ศ. 1921)

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464

(ค.ศ. 1921)

9 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
20 11 โคเรคิโยะ ทากาฮาชิ
(高橋是清)
Korekiyo Takahashi 2.jpg
- 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
212 วัน สมาคมริกเก็นเซ
21 12 โทโมซาบูโร คาโต
(加藤友三郎)
Katō Tomosaburō cropped.jpg - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
24 สิงหาคม พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
1 ปี 74 วัน กองทัพ
รักษาการ - อุชิดะ โคไซ

(内田 康哉)

Kosai Uchida.jpg
- 24 สิงหาคม พ.ศ. 2466

(ค.ศ. 1923)

2 กันยายน พ.ศ. 2466

(ค.ศ. 1923)

8 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
22 (8) ยามาโมโตะ กนโนเฮียวเอะ
(山本權兵衞)
Gonbei Yamamoto suit.jpg - 2 กันยายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)
7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
128 วัน กองทัพ
23 13 เคโงะ คิโยอูระ
(清浦奎吾)
Kiyoura Keigo.jpg - 7 มกราคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
157 วัน -
24 14 ทากาอากิ คาโต
(加藤高明)
Takaaki Kato suit.jpg 1924 11 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
28 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
1 ปี 232 วัน สมาคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

(เก็นเซไก)

รักษาการ - เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg - 28 มกราคม พ.ศ. 2469

(ค.ศ. 1926)

30 มกราคม พ.ศ. 2469

(ค.ศ. 1926)

2 วัน สมาคมการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

(เก็นเซไก)

25 15 - 30 มกราคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
1 ปี 81 วัน

ยุคโชวะ[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2469 - 7 มกราคม พ.ศ. 2532)

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2469–2488 (ค.ศ. 1926–1945)[แก้]

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

ที่มา[แก้]

26 16 กิอิจิ ทะนะกะ
(田中義一)
Giichi Tanaka posing cropped.jpg - 20 เมษายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
2 ปี 74 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1928
27 17 โอะซะจิ ฮะมะงุจิ
(濱口雄幸)
Osachi Hamaguchi posing.jpg - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
1 ปี 287 วัน พรรคริกเก็มมินเซ
1930
28 (15) เรจิโร วะกะสึกิ
(若槻禮次郎)
Reijiro Wakatsuki posing cropped.jpg - 14 เมษายน พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
244 วัน พรรคริกเก็มมินเซ
29 18 สีโยะชิ อินุไก
(犬養毅)
Tsuyoshi Inukai facing left cropped.jpg - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2474
(ค.ศ. 1931)
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
155 วัน สมาคมริกเก็นเซ
1932
รักษาการ - โคเรคิโยะ ทากาฮาชิ

(高橋是清)

Korekiyo Takahashi 2.jpg
- 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475

(ค.ศ. 1932)

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475

(ค.ศ. 1932)

10 วัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
30 19 มะโกะโตะ ไซโต
(齋藤實)
Makoto Sait suit.jpg - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1932)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
2 ปี 44 วัน กองทัพ
31 20 เคซุเกะ โอะกะดะ
(岡田啓介)
Keisuke Okada extra cropped.jpg - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)
9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
1 ปี 246 วัน กองทัพ
1936
32 21 โคกิ ฮิโระตะ
(廣田弘毅)
Koki Hirota posing cropped 2.jpg - 9 มีนาคม พ.ศ. 2479
(ค.ศ. 1936)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
331 วัน -
33 22 เซ็นจูโร ฮะยะชิ
(林銑十郎)
Senjuro Hayashi suit.jpg - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
123 วัน กองทัพ
1937
34 23 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
Fumimaro Konoe 4.jpg - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2480
(ค.ศ. 1937)
5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
1 ปี 216 วัน -
35 24 คิอิจิโร ฮิระนุมะ
(平沼騏一郎)
Kiichiro Hiranuma.jpg - 5 มกราคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
238 วัน -
36 25 โนะบุยุกิ อะเบะ
(阿部信行)
Kiichiro Hiranuma and Nobuyuki Abe cropped.jpg - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
140 วัน กองทัพ
37 26 มิสีมะซะ โยะไน
(米内光政)
Yonai 29 March 1940 cropped 3.jpg - 16 มกราคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
189 วัน กองทัพ
38 ฟุมิมะโระ โคะโนะเอะ
(近衞文麿)
Fumimaro Konoe.jpg - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
1 ปี 89 วัน -
39 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
สมาคมไทเซ โยกุซันไก
40 27 ฮิเดะกิ โทโจ
(東條英機)
Hideki Tojo posing.jpg - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2484
(ค.ศ. 1941)
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
2 ปี 279 วัน สมาคมไทเซ โยกุซันไก
1942
41 28 คุนิอะกิ โคะอิโซะ
(小磯國昭)
Kuniaki Koiso.jpg - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
(ค.ศ. 1944)
7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
260 วัน สมาคมไทเซ โยกุซันไก
42 29 คันตะโร ซุซุกิ
(鈴木貫太郎)
Kantaro Suzuki suit.jpg - 7 เมษายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
133 วัน -

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2: พ.ศ. 2488–2532 (ค.ศ. 1945–1989)[แก้]

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

43 30 เจ้าชายนะรุฮิโกะ เจ้าฮิงะชิกุนิ
(東久邇宮稔彦王)
HIH Prince Naruhiko of Higashikuni.jpg - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
54 วัน สมาชิกราชวงศ์
44 31 คิจูโร ชิเดะฮะระ
(幣原喜重郎)
Prime Minister Kijūrō Shidehara.jpg - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
226 วัน พรรคก้าวหน้าแห่งญี่ปุ่น
45 32 ชิเงรุ โยชิดะ
(吉田茂)
Shigeru Yoshida smiling2.jpg 1946 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946)
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
1 ปี 3 วัน พรรคเสรี
46 33 เทะสึ คะตะยะมะ
(片山哲)
片山哲.jpg 1947 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
292 วัน พรรคสังคมนิยม
47 34 ฮิโตะชิ อิชิดะ
(芦田均)
Hitoshi Ashida.jpg - 10 มีนาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
220 วัน พรรคประชาธิปไตย
48 (32) ชิเงรุ โยชิดะ
(吉田茂)
Shigeru Yoshida smiling2.jpg - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2491
(ค.ศ. 1948)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
6 ปี 57 วัน พรรคเสรี
49 1949 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
50 1952 30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
(ค.ศ. 1952)
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
51 1953 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
52 35 อิชิโร ฮะโตะยะมะ
(鳩山一郎)
Hatoyama Ichirō.jpg - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497
(ค.ศ. 1954)
19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
2 ปี 14 วัน พรรคประชาธิปไตย
53 1955 19 มีนาคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
54 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
พรรคเสรีประชาธิปไตย
55 36 ทันซัง อิชิบะชิ
(石橋湛山)
Tanzan Ishibashi.jpg - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956)
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
65 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
56 37 โนะบุซุเกะ คิชิ
(岸信介)
Nobusuke Kishi.jpg - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
3 ปี 146 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
57 1958 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501
(ค.ศ. 1958)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
58 38 ฮะยะโตะ อิเกะดะ
(池田勇人)
Ikeda.jpg - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1960)
4 ปี 114 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
59 1960 8 ธันวาคม พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
60 1963 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ค.ศ. 1963)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
61 39 เอซะกุ ซะโต
(佐藤榮作)
Eisaku Sato 19641109.jpg - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
7 ปี 242 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
62 1967 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
(ค.ศ. 1967)
14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
63 1969 14 มกราคม พ.ศ. 2513
(ค.ศ. 1970)
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
64 40 คะกุเอ ทะนะกะ
(田中角榮)
Kakuei Tanaka 19720707.jpg - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
2 ปี 156 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
65 1972 22 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
66 41 ทะเกะโอะ มิกิ
(三木武夫)
Takeo Miki 19741209.jpg - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2517
(ค.ศ. 1974)
24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
2 ปี 16 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
67 42 ทะเกะโอะ ฟุกุดะ
(福田赳夫)
Takeo Fukuda 19761224.jpg 1976 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519
(ค.ศ. 1976)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
1 ปี 349 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
68 43 มะซะโยะชิ โอฮิระ
(大平正芳)
Masayoshi Ohira 19781207.jpg - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
1 ปี 189 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
69 1979 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
12 มิถุนายนพ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
รักษาการ - มะซะโยะชิ อิโตะ

(伊東正義)

Masayoshi Ito.jpg
- 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523

(ค.ศ. 1980)

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523

(ค.ศ. 1980)

35 วัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
70 44 เซ็งโก ซุซุกิ
(鈴木善幸)
Zenko Suzuki 19800717.jpg 1980 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(ค.ศ. 1980)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
2 ปี 134 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
71 45 ยาซูฮิโระ นากาโซเนะ
(中曾根康弘)
Yasuhiro Nakasone 19821127.jpg - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
4 ปี 345 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
72 1983 27 ธันวาคม พ.ศ. 2526
(ค.ศ. 1983)
22 กรกฎาคมพ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
73 1986 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
74 46 โนะโบะรุ ทะเกะชิตะ
(竹下登)
Noboru Takeshita 19871106.jpg - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
1 ปี 210 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย

ยุคเฮเซ: พ.ศ. 2532–2562 (ค.ศ. 1989–2019)[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ (7 มกราคม พ.ศ. 2532 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562)

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

75 47 โซซุเกะ อุโนะ
(宇野宗佑)
Sosuke Uno 19890603.jpg - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
69 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
76 48 โทชิกิ ไคฟุ
(海部俊樹)
Toshiki Kaifu 19890810.jpg - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2532
(ค.ศ. 1989)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
2 ปี 88 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
77 1990 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
78 49 คิอิจิ มิยะซะวะ
(宮澤喜一)
Kiichi Miyazawa cropped 1 Kiichi Miyazawa 19911105.jpg - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
(ค.ศ. 1991)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
1 ปี 278 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
79 50 โมะริฮิโระ โฮะโซะกะวะ
(細川護熙)
Morihiro Hosokawa 19930809.jpg 1993 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
263 วัน พรรคญี่ปุ่นใหม่
80 51 สึโตะมุ ฮะตะ
(羽田孜)
Tsutomu Hata 19940428.jpg - 28 เมษายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
64 วัน พรรคการฟื้นฟูแห่งญี่ปุ่น
81 52 โทมิอิ มูรายามะ
(村山富市)
Tomiichi Murayama 19940630.jpg - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
1 ปี 196 วัน พรรคสังคมนิยมญี่ปุ่น
82 53 ริวตะโร ฮะชิโมะโตะ
(橋本龍太郎)
Ryutaro Hashimoto 19960111.jpg - 11 มกราคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
2 ปี 201 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
83 1996 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
84 54 เคโซ โอะบุชิ
(小渕恵三)
Keizo Obuchi 19980730.jpg - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
2 ปี 201 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
85 55 โยะชิโร โมะริ
(森喜朗)
Yoshiro Mori 20000405.jpg - 5 เมษายน พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
1 ปี 22 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
86 2000 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
(ค.ศ. 2000)
26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
87 56 จุงอิชิโร โคะอิซุมิ
(小泉純一郎)
Junichiro Koizumi 20010426.jpg - 26 เมษายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
5 ปี 154 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
88 2003 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
89 2005 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
90 57 ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
Shinzō Abe 20120501.jpg - 26 กันยายน พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
1 ปี 1 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
91 58 ยะซุโอะ ฟุกุดะ
(福田康夫)
Yasuo Fukuda 200709.jpg - 26 กันยายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
365 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
92 59 ทะโร อะโซ
(麻生太郎)
Tarō Asō 20100714.jpg - 24 กันยายน พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
358 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
93 60 ยุกิโอะ ฮะโตะยะมะ
(鳩山由紀夫)
Yukio Hatoyama 20070824.jpg 2009 16 กันยายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
266 วัน พรรคประชาธิปไตย
94 61 นะโอะโตะ คัง
(菅 直人)
Naoto Kan 20071221.jpg - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
1 ปี 87 วัน พรรคประชาธิปไตย
95 62 โยะชิฮิโกะ โนะดะ
(野田 佳彦)
Yoshihiko Noda 20110902.jpg - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
1 ปี 116 วัน พรรคประชาธิปไตย
96 (57) ชินโซ อะเบะ
(安倍晋三)
Shinzō Abe 20120501.jpg 2012 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

(ค.ศ. 2012)

14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ค.ศ. 2014)

7 ปี 266 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
97 2014 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

(ค.ศ. 2014)

22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ค.ศ. 2017)

98 2017 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ค.ศ. 2017)

16 กันยายน พ.ศ. 2563

(ค.ศ. 2020)

ยุคเรวะ: พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) – ปัจจุบัน[แก้]

นายกรัฐมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คณะรัฐมนตรี[แก้]

คนที่[แก้]

นาม[แก้]

รูปภาพ[แก้]

การเลือกตั้ง[แก้]

เริ่มวาระ[แก้]

หมดวาระ[แก้]

ระยะเวลา[แก้]

ดำรงตำแหน่ง[แก้]

พรรคการเมือง[แก้]

99
63
โยชิฮิเดะ ซูงะ
(菅 義偉)
Yoshihide Suga 20200924.jpg
- 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(ค.ศ. 2020)

4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

1 ปี 19 วัน พรรคเสรีประชาธิปไตย
100
64
ฟูมิโอะ คิชิดะ
(岸田 文雄)
Fumio Kishida 20211005.jpg
- 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

พรรคเสรีประชาธิปไตย
101 2021 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ค.ศ. 2021)

พรรคเสรีประชาธิปไตย

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]