ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้รวบรวมรายชื่อนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่การก่อตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าวิลเลิมที่ 2 (1840-1849)[แก้]

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Gerrit Schimmelpenninck Gerrit Schimmelpenninck(1794–1863) 25 มีนาคม 1848 17 พฤษภาคม 1848 53 อิสระ

(เสรีนิยม)

Schimmelpenninck อนุรักษ์นิยม
Jacob de Kempenaer Jacob de Kempenaer(1793–1870) 21 พฤศจิกายน 1848 1 พฤศจิกายน 1849 345 อิสระ

(เสรีนิยม)

1848 De Kempenaer—

Donker Curtius

เสรีนิยม

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าวิลเลิมที่ 3 (1849-1890)[แก้]

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Johan Rudolph Thorbecke Johan Rudolph Thorbecke(1798–1872) 1 พฤศจิกายน 1849 19 เมษายน 1853 1265 อิสระ

(เสรีนิยม)

1850

1852

Thorbecke I เสรีนิยม
Floris Adriaan van Hall Floris Adriaan van Hall(1791–1866) 19 เมษายน 1853 1 กรกฎาคม 1856 1169 อิสระ

(เสรีนิยม)

1853 Van Hall—

Donker Curtius

อนุรักษ์นิยม
Justinus van der Brugghen Justinus van der Brugghen(1804–1863) 1 กรกฎาคม 1856 18 มีนาคม 1858 625 อิสระ

(คริสเตียน)

1856 Van der Brugghen อนุรักษ์นิยม
Jan Jacob Rochussen Jan Jacob Rochussen(1797–1871) 18 มีนาคม 1858 23 กุมภาพันธ์ 1860 707 อิสระ

(อนุรักษ์นิยม)

1858 Rochussen เสรีอนุรักษ์นิยม
Floris Adriaan van Hall Floris Adriaan van Hall(1791–1866) 23 กุมภาพันธ์ 1860 14 มีนาคม 1861 385 อิสระ

(เสรีนิยม)

1860 Van Hall—

Van Heemstra

เสรีอนุรักษ์นิยม
Jacob van Zuylen van Nijevelt Jacob van Zuylen van Nijevelt(1816–1890) 14 มีนาคม 1861 10 พฤศจิกายน 1861 241 อิสระ

(เสรีนิยม)

Van Zuylen van Nijevelt—

Van Heemstra

เสรีอนุรักษ์นิยม
Schelto van Heemstra Schelto van Heemstra(1807–1864) 10 พฤศจิกายน 1861 1 กุมภาพันธ์ 1862 83 อิสระ

(เสรีนิยม)

Johan Rudolph Thorbecke Johan Rudolph Thorbecke(1798–1872) 1 กุมภาพันธ์ 1862 10 กุมภาพันธ์ 1866 1470 อิสระ

(เสรีนิยม)

1862 Thorbecke II เสรีนิยม
Isaäc Dignus Fransen van de Putte Isaäc Dignus Fransen van de Putte(1822–1902) 10 กุมภาพันธ์ 1866 1 มิถุนายน 1866 111 อิสระ

(เสรีนิยม)

Fransen van de Putte เสรีนิยม
Julius van Zuylen van Nijevelt Julius van Zuylen van Nijevelt(1819–1894) 1 มิถุนายน 1866 4 มิถุนายน 1868 734 อิสระ

(อนุรักษ์นิยม)

1866

1866

Van Zuylen van Nijevelt อนุรักษ์นิยม
Pieter Philip van Bosse Pieter Philip van Bosse(1809–1879) 4 มิถุนายน 1868 4 มกราคม 1871 944 อิสระ

(เสรีนิยม)

1868

1869

Van Bosse—

Fock

เสรีนิยม
Johan Rudolph Thorbecke Johan Rudolph Thorbecke(1798–1872) 4 มกราคม 1871 4 มิถุนายน 1872 (died) 517 เสรีนิยมอิสระ (เสรีนิยมดั้งเดิม) 1871 Thorbecke III เสรีนิยม
Gerrit de Vries Gerrit de Vries(1818–1900) 4 มิถุนายน 1872 27 สิงหาคม 1874 814 เสรีนิยมอิสระ (เสรีนิยมดั้งเดิม) 1873 De Vries—

Fransen van de Putte

เสรีนิยม
Jan Heemskerk Jan Heemskerk(1818–1897) 27 สิงหาคม 1874 3 พฤศจิกายน 1877 1164 อนุรักษ์นิยมอิสระ (เสรีอนุรักษ์นิยม) 1875 Heemskerk—

Van Lynden van Sandenburg

อนุรักษ์นิยม
Jan Kappeyne van de Coppello Jan Kappeyne van de Coppello(1822–1895) 3 พฤศจิกายน 1877 20 สิงหาคม 1879 655 เสรีนิยมอิสระ (เสรีนิยมดั้งเดิม) 1877 Kappeyne van de Coppello เสรีนิยม
Theo van Lynden van Sandenburg Theo van Lynden van Sandenburg(1826–1885) 20 สิงหาคม 1879 23 เมษายน 1883 1342 ประชาธิปไตยคริสเตียนอิสระ (โปรเตสแตนท์) 1879 Van Lynden van Sandenburg เสรีนิยม
Jan Heemskerk Jan Heemskerk(1818–1897) 23 เมษายน 1883 20 เมษายน 1888 1824 อนุรักษ์นิยมอิสระ (เสรีอนุรักษ์นิยม) 1883

1884

1886

1887

J. Heemskerk เสรีนิยม
Aeneas Mackay Aeneas Mackay(1838–1909) 20 เมษายน 1888 21 สิงหาคม 1891 1218 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1888 Mackay คริสเตียน

คริสเตียน

รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา (1890-1948)[แก้]

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Gijsbert van Tienhoven Gijsbert van Tienhoven(1841–1914) 21 สิงหาคม 1891 9 พฤษภาคม 1894 992 เสรีนิยมอิสระ

(เสรีนิยมดั้งเดิม)

1891 Van Tienhoven เสรีนิยม
Joan Röell Joan Röell(1844–1914) 9 พฤษภาคม 1894 27 กรกฎาคม 1897 1175 เสรีนิยมอิสระ (เสรีอนุรักษ์นิยม) 1894 Röell เสรีนิยม
Nicolaas Pierson Nicolaas Pierson(1839–1909) 27 กรกฎาคม 1897 1 สิงหาคม 1901 1465 สหภาพเสรี 1897 Pierson เสรีนิยม
Abraham Kuyper Abraham Kuyper(1837–1920) 1 สิงหาคม 1901 17 สิงหาคม 1905 1477 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1901 Kuyper คริสเตียน
Theo de Meester Theo de Meester(1851–1919) 17 สิงหาคม 1905 12 กุมภาพันธ์ 1908 909 สหภาพเสรี 1905 De Meester เสรีนิยม
Theo Heemskerk Theo Heemskerk(1852–1932) 12 กุมภาพันธ์ 1908 29 สิงหาคม 1913 2025 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1909 T. Heemskerk คริสเตียน
Pieter Cort van der Linden Pieter Cort van der Linden(1846–1935) 29 สิงหาคม 1913 9 กันยายน 1918 1837 เสรีนิยมอิสระ

(เสรีนิยมดั้งเดิม)

1913

1917

Cort van der Linden เสรีนิยม
Charles Ruijs de Beerenbrouck Charles Ruijs de Beerenbrouck(1873–1936) 9 กันยายน 1918 18 กันยายน 1922 2521 พรรครัฐโรมันคาทอลิก (RKSP) 1918 Ruijs de B. 1 RKSPARPCHU
18 กันยายน 1922 4 สิงหาคม 1925 1922 Ruijs de B. 2
Hendrikus Colijn Hendrikus Colijn(1869–1944) 4 สิงหาคม 1925 8 มีนาคม 1926 216 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1925 Colijn 1 RKSPARPCHU
Dirk Jan de Geer Dirk Jan de Geer(1870–1960) 8 มีนาคม 1926 10 สิงหาคม 1929 1251 พรรคสหภาพประวัติศาสตร์คริสเตียน (CHU) De Geer 1 RKSPARPCHU
Charles Ruijs de Beerenbrouck Charles Ruijs de Beerenbrouck(1873–1936) 10 สิงหาคม 1929 26 พฤษภาคม 1933 1385 พรรครัฐโรมันคาทอลิก (RKSP) 1929 Ruijs de B. 3 RKSPARPCHU
Hendrikus Colijn Hendrikus Colijn(1869–1944) 26 พฤษภาคม 1933 31 กรกฎาคม 1935 2267 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1933 Colijn 2 RKSPARPCHULSPVDB
31 กรกฎาคม 1935 24 มิถุนายน 1937 Colijn 3
24 มิถุนายน 1937 25 กรกฎาคม 1939 1937 Colijn IV RKSPARPCHU
25 กรกฎาคม 1939 10 สิงหาคม 1939 Colijn V ARPCHULSP
Dirk Jan de Geer Dirk Jan de Geer(1870–1960) 10 สิงหาคม 1939 3 กันยายน 1940 390 พรรคสหภาพประวัติศาสตร์คริสเตียน (CHU) De Geer 2 RKSPSDAPARPCHUVDB
Pieter Sjoerds Gerbrandy Pieter Sjoerds Gerbrandy(1885–1961) 3 กันยายน 1940 28 กรกฎาคม 1941 1756 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) Gerbrandy 1 RKSPSDAPARPCHUVDB
28 กรกฎาคม 1941 23 กุมภาพันธ์ 1945 Gerbrandy 2 RKSPSDAPARPCHULSPVDB
23 กุมภาพันธ์ 1945 25 มิถุนายน 1945 Gerbrandy 3 RKSPARPVDB
Willem Schermerhorn Willem Schermerhorn(1894–1977) 25 มิถุนายน 1945 3 กรกฎาคม 1946 373 สันนิบาตประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพทางความคิด (VDB)

จนถึงปี 1946

Schermerhorn—

Drees

VDBSDAPKVPARP
พรรคแรงงาน (PvdA)

จากปี 1946

Louis Beel หลุยส์ เบล

Louis Beel(1902–1977)

3 กรกฎาคม 1946 7 สิงหาคม 1948 766 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) 1946 เบล 1 KVPPvdA

รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา (1948-1980)[แก้]

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Willem Drees วิลเลิม เดรส

Willem Drees(1886–1988)

7 สิงหาคม 1948 15 มีนาคม 1951 3789 พรรคแรงงาน (PvdA) 1948 เดรส-ฟัน สไคก์ PvdA KVPCHUVVD
15 มีนาคม 1951 2 กันยายน 1952 เดรส 1 (2) PvdA KVPARPCHU
2 กันยายน 1952 13 ตุลาคม 1956 1952 เดรส 2 (3)
13 ตุลาคม 1956 22 ธันวาคม 1958 1956 เดรส 3 (4)
Louis Beel หลุยส์ เบล

Louis Beel(1902–1977)

22 ธันวาคม 1958 19 พฤษภาคม 1959 148 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) เบล 2 KVPARPCHU
Jan de Quay ยัน เดอ ไคว

Jan de Quay(1901–1985)

19 พฤษภาคม 1959 24 กรกฎาคม 1963 1527 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) 1959 เดอ ไคว KVPARPCHUVVD
Victor Marijnen ฟิกตอร์ มาไรเนิน

Victor Marijnen(1917–1975)

24 กรกฎาคม 1963 14 เมษายน 1965 630 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) 1963 มาไรเนิน KVPARPCHUVVD
Jo Cals โย กัลส์

Jo Cals(1914–1971)

14 เมษายน 1965 22 พฤศจิกายน 1966 587 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) กัลส์ KVPARPPvdA
Jelle Zijlstra เยลเลอ ไซล์สตรา

Jelle Zijlstra(1918–2001)

22 พฤศจิกายน 1966 5 เมษายน 1967 134 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) ไซล์สตรา ARPKVP
Piet de Jong ปีต เดอ โยง

Piet de Jong(1915–2016)

5 เมษายน 1967 6 กรกฎาคม 1971 1553 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP) 1967 เดอ โยง KVPARPCHUVVD
Barend Biesheuvel บาเรินด์ บีสเฮอเฟิล

Barend Biesheuvel(1920–2001)

6 กรกฎาคม 1971 9 สิงหาคม 1972 675 พรรคต่อต้านการปฏิวัติ (ARP) 1971 บีสเฮอเฟิล 1 ARPKVPCHUVVDDS70
9 สิงหาคม 1972 11 พฤษภาคม 1973 บีสเฮอเฟิล 2 ARPKVPCHUVVD
Joop den Uyl โยป เดน เอาล์

Joop den Uyl(1919–1987)

11 พฤษภาคม 1973 19 ธันวาคม 1977 1683 พรรคแรงงาน (PvdA) 1972 เดน เอาล์ PvdA KVPARPD66PPR
Dries van Agt ดรีส ฟัน อัคต์

Dries van Agt(1931—)

19 ธันวาคม 1977 11 กันยายน 1981 1362 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP)

จนถึงปี 1980;

พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน (CDA)

1977 ฟัน อัคต์ 1 CDAVVD

รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์ (1980–2013)[แก้]

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Dries van Agt ดรีส ฟัน อัคต์

Dries van Agt
(1931—2024)

11 กันยายน 1981 29 พฤษภาคม1982 419 พรรคประชาชนคาทอลิก (KVP)

จนถึงปี 1980;

พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน (CDA)

1981 ฟัน อัคต์ 2 CDAPvdAD66
29 พฤษภาคม 1982 4 พฤศจิกายน 1982 ฟัน อัคต์ 3 CDAD66
Ruud Lubbers รืด ลึบเบิร์ส
Ruud Lubbers
(1939—2018)
4 พฤศจิกายน 1982 14 กรกฎาคม 1986 4309 พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน (CDA) 1982 ลึบเบิร์ส 1 CDAVVD
14 กรกฎาคม 1986 7 พฤศจิกายน 1989 1986 ลึบเบิร์ส 2 CDAVVD
7 พฤศจิกายน 1989 22 สิงหาคม 1994 1989 ลึบเบิร์ส 3 CDAPvdA
Wim Kok วิม โกก
Wim Kok
(1938—2018)
22 สิงหาคม 1994 3 สิงหาคม 1998 2891 พรรคแรงงาน (PvdA) 1994 โกก 1 PvdAVVDD66
3 สิงหาคม 1998 22 กรกฎาคม 2002 1998 โกก 2
Jan Peter Balkenende ยัน เปเตอร์ บัลเกอเนนเดอ
Jan Peter Balkenende
(1956—)
22 กรกฎาคม 2002 27 พฤษภาคม 2003 3006 พรรคเรียกร้องประชาธิปไตยคริสเตียน (CDA) 2002 บัลเกอเนนเดอ 1 CDALPFVVD
27 พฤษภาคม 2003 7 กรกฎาคม 2006 2003 บัลเกอเนนเดอ 2 CDAVVDD66
7 กรกฎาคม 2006 22 กุมภาพันธ์ 2007 บัลเกอเนนเดอ 3 CDAVVD
22 กุมภาพันธ์ 2007 14 ตุลาคม 2010 2006 บัลเกอเนนเดอ 4 CDAPvdACU
Mark Rutte มาร์ก รึตเตอ
Mark Rutte
(1967—)
14 ตุลาคม 2010 5 พฤศจิกายน 2012 753 พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
(VVD)
2010 รึตเตอ 1 VVDCDA

รัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลิม-อเล็กซานเดอร์ (2013–ปัจจุบัน)[แก้]

      VVD

ภาพ รายชื่อ
(เกิด-เสียชีวิต)
วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง คณะรัฐมนตรี
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ จำนวนวัน ชื่อ พรรคร่วม
Mark Rutte มาร์ก รึตเตอ
Mark Rutte
(1967–)
5 พฤศจิกายน 2012 26 ตุลาคม 2017 4247 พรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
(VVD)
2012 รึตเตอ 2 VVDPvdA
26 ตุลาคม 2017 ปัจจุบัน 2017 รึตเตอ 3 VVDCDAD66CU

ดูเพิ่ม[แก้]