ข้ามไปเนื้อหา

การหาลำดับดีเอ็นเอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
An example of the results of automated chain-termination DNA sequencing.

การหาลำดับ DNA คือกระบวนการที่ทำขึ้นเพื่อหาลำดับของนิวคลีโอไทด์ในโมเลกุล DNA อย่างแม่นยำ ได้แก่ A (adenine) G (guanine) C (cytosine) และ T (thymine) ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิกที่ทำให้การหาลำดับ DNA ทำได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางชีววิทยาและการแพทย์อย่างรวดเร็วก้าวกระโดด