หน่วยรับความรู้สึก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน่วยรับความรู้สึก, ตัวรับหรือที่รับ (อังกฤษ: receptor) ในชีวเคมี เป็นโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ หรือในไซโทพลาสซึมหรือนิวเคลียสที่จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลเฉพาะซึ่งเรียกว่า ลิแกนด์ (ligand) เช่น สารสื่อประสาท, ฮอร์โมน หรือสารประกอบอื่นๆ และทำให้เกิดการเริ่มต้นตอบสนองของเซลล์ต่อลิแกนด์นั้นๆ

ภาพรวม[แก้]

ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์:E=เอ็กตราเซลลูลาร์ สเปซ; I=อินทราเซลลูลาร์ สเปซ; P=พลาสมา เมมเบรน

หน่วยรับความรู้สึกมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ ลิแกนด์ และหน้าที่ของมัน เช่น

ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ (Transmembrane receptors)[แก้]

เมตาโบโทรปิก รีเซปเตอร์ (Metabotropic receptor)[แก้]

จี โปรตีน-คัปเิปิลด์ รีเซปเตอร์ (G protein-coupled receptors)[แก้]

หน่วยรับความรู้สึกนี้รู้จักกันในชื่อ 7 ทรานเมมเบรน รีเซปเตอร์ หรือ 7TM รีเซปเตอร์

ไทโรซีน ไคเนส รีเซปเตอร์ (Tyrosine kinase receptors)[แก้]

กัวนิลิล ไซเคลส รีเซปเตอร์ (Guanylyl cyclase receptors)[แก้]

ไอโอโนโทรปิก รีเซปเตอร์ (Ionotropic receptors)[แก้]

อินทราเซลลูลาร์ (Intracellular receptors)[แก้]

ทรานสคริปชั่น แฟคเตอร์ (Transcription factors)[แก้]

อื่นๆ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]