สเตอรอล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โครงสร้างสเตอรอล

สเตอรอล (อังกฤษ:Sterols) หรือ สเตอรอยด์ แอลกอฮอล (steroid alcohols) เป็นหมู่ย่อยของ สเตอรอยด์ กับ ไฮดรอกซิล กรุ๊ป ในตำแหน่งที่ 3 ของวงแหวน A มันเป็น ลิพิด สังเคราะห์จาก อะซิทิล โคเอนไซม์ เอ สเตอรอล มีดังนี้