ยศทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนในสมัยต่าง ๆ

สัญญาบัตร[แก้]

ทหารบก[แก้]

อักษรจีน
(คำอ่านภาษาไทย)
学员
ซื่อหยวน
少尉
ซ่าวเว่ย
中尉
จงเว่ย
上尉
ซ่างเว่ย
大尉
ต้าเว่ย
少校
ซ่าวเซี่ยว
中校
จงเซี่ยว
上校
ซ่างเซี่ยว
大校
ต้าเซี่ยว
少将
ซ่าวเจี้ยง
中将
จงเจี้ยง
上将
เอ้อร์จี๋ซ่างเจี้ยง
一級上將
อีจี๋ซ่างเจี้ยง
คำแปล นักเรียนนายร้อย
(OF-D)
ร้อยตรี
(OF-1a)
ร้อยโท
(OF-1b)
ร้อยเอก
(OF-2a)
ร้อยเอกพิเศษ
(OF-2b)
พันตรี
(OF-3)
พันโท
(OF-4)
พันเอก
(OF-5)
พลจัตวา / พันเอกพิเศษ
(OF-6)
พลตรี
(OF-7)
พลโท
(OF-8)
พลเอก
(OF-9)
พลเอกแห่งกองทัพ[1]
(OF-10)
ค.ศ. 1955-1965
อินทรธนู PLA zhǔn wèi Type 55.svg PLA shào wèi Type 55.svg PLA zhōng wèi Type 55.svg PLA shàng wèi Type 55.svg PLA dà wèi Type 55.svg PLA shào xiào Type 55.svg PLA zhōng xiào Type 55.svg PLA shàng xiào Type 55.svg PLA dà xiào Type 55.svg PLA shào jiàng Type 55.svg PLA zhōng jiàng Type 55.svg PLA shàng jiàng Type 55.svg PLA dà jiàng Type 55.svg
อินทรธนูปกเสื้อ Warrant Officer collar insignia (PRC).jpg Junior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Senior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg Captain collar insignia (PRC).jpg Major collar insignia (PRC).jpg Lieutenant Colonel collar insignia (PRC).jpg Colonel collar insignia (PRC).jpg Senior Colonel collar insignia (PRC).jpg Major General collar insignia (PRC).jpg Lieutenant General collar insignia (PRC).jpg General collar insignia (PRC).jpg General of the Army collar insignia (PRC).jpg
ค.ศ. 1988–2007
อินทรธนู Xue Yuan (PLAGF OF-D Type 88).gif Shao Wei (PLAGF OF-1 Type 88).gif Zhong Wei (PLAGF OF-2 Type 88).gif Shang Wei (PLAGF OF-3 Type 88).gif ไม่มีการแต่งตั้ง Shao Xiao (PLAGF OF-1 Type 88).gif Zhong Xiao (PLAGF OF-5 Type 88).gif Shang Xiao (PLAGF OF-6 Type 88).gif Da Xiao (PLAGF OF-7 Type 88).gif Shao Jiang (PLAGF OF-8 Type 88).gif Zhong Jiang (PLAGF OF-9 Type 88).gif Shang Jiang (PLAGF OF-10 Type 88).gif Yi Ji Shang Jiang(PLAGF OF-11 Type 88).gif
ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
อินทรธนู PLA Officer Cadet.svg PLA Second Lieutenant.svg PLA First Lieutenant.svg PLA Captain.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
PLA Major.svg PLA Lieutenant Colonel.svg PLA Colonel.svg PLA Senior Colonel.svg PLA Major General.svg PLA Lieutenant General.svg PLA General.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
อินทรธนูปกเสื้อ PLAGF-Collar-0710-CDT.png PLAGF-Collar-0711-2LT.png PLAGF-Collar-0712-1LT.png PLAGF-Collar-0713-CPT.png PLAGF-Collar-0714-MAJ.png PLAGF-Collar-0715-LTC.png PLAGF-Collar-0716-COL.png PLAGF-Collar-0717-SNC.png PLAGF-Collar-0718-MG.png PLAGF-Collar-0719-LTG.png PLAGF-Collar-0720-GEN.png

ทหารเรือ[แก้]

อักษรจีน
(คำอ่านภาษาไทย)
学员
ซื่อหยวน
少尉
ซ่าวเว่ย
中尉
จงเว่ย
上尉
ซ่างเว่ย
大尉
ต้าเว่ย
少校
ซ่าวเซี่ยว
中校
จงเซี่ยว
上校
ซ่างเซี่ยว
大校
ต้าเซี่ยว
少将
ซ่าวเจี้ยง
中将
จงเจี้ยง
上将
เอ้อร์จี๋ซ่างเจี้ยง
一級上將
อีจี๋ซ่างเจี้ยง
คำแปล นักเรียนนายเรือ
(OF-D)
เรือตรี
(OF-1a)
เรือโท
(OF-1b)
เรือเอก
(OF-2a)
เรือเอกพิเศษ
(OF-2b)
นาวาตรี
(OF-3)
นาวาโท
(OF-4)
นาวาเอก
(OF-5)
พลเรือจัตวา /
นาวาเอกพิเศษ
(OF-6)
พลเรือตรี
(OF-7)
พลเรือโท
(OF-8)
พลเรือเอก
(OF-9)
พลเอกแห่งกองทัพ[2]
(OF-10)
ค.ศ. 1955-1965
อินทรธนู 50px 07 PLA Navy Hǎijūn shàowèi Type 55.svg 08 PLA Navy Hǎijūn zhōngwèi Type 55.svg 09 PLA Navy Hǎijūn shàngwèi Type 55.svg 10 PLA Navy Hǎijūn dàwèi Type 55.svg 11 PLA Navy Hǎijūn shàoxiào Type 55.svg 12 PLA Navy Hǎijūn zhōngxiào Type 55.svg 13 PLA Navy Hǎijūn shàngxiào Type 55.svg 14 PLA Navy Hǎijūn dàxiào Type 55.svg PLA Hǎi jūn shào jiàng Type 55.svg PLA Hǎi jūn zhōng jiàng Type 55.svg PLA Hǎi jūn shàng jiàng Type 55.svg PLA Hǎi jūn dà jiàng Type 55.svg
ค.ศ. 1988–2007
อินทรธนู Hai Jun Xue Yuan (PLAN OF-D Type 88).gif Hai Jun Zhong Wei (PLAN OF-1b Type 88).gif Hai Jun Shang Wei (PLAN OF-1a Type 88).gif Hai Jun Shao Xiao (PLAN OF-2 Type 88).gif ไม่มีการแต่งตั้ง Hai Jun Zhong Xiao (PLAN OF-3 Type 88).gif Hai Jun Shang Xiao (PLAN OF-4 Type 88).gif Hai Jun Da Xiao (PLAN OF-5 Type 88).gif Hai Jun Da Xiao (PLAN OF-6 Type 88).gif Hai Jun Shao Jiang (PLAN OF-7 Type 88).gif Hai Jun Zhong Jiang (PLAN OF-8 Type 88).gif Hai Jun Shang Jiang (PLAN OF-9 Type 88).gif Hai Jun Yi Ji Shang Jiang (PLAN OF-10 Type 88).gif
ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
อินทรธนู 海军学员.png 海军少尉.png PLANF-0712-1LT.png 陆军上尉.png
ไม่มีการแต่งตั้ง
PLANF-0714-MAJ.png 海军中校.png PLANF-0716-COL.png PLA Senior Colonel Navy.svg PLA Major General Navy.svg PLA Lieutenant General Navy.svg PLA General Navy.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
อินทรธนูปกเสื้อ PLANF-Collar-0710-CDT.png PLANF-Collar-0711-2LT.png PLANF-Collar-0712-1LT.png PLANF-Collar-0713-CPT.png PLANF-Collar-0714-MAJ.png PLANF-Collar-0715-LTC.png PLANF-Collar-0716-COL.png PLANF-Collar-0717-SNC.png PLANF-Collar-0718-MG.png PLANF-Collar-0719-LTG.png PLANF-Collar-0720-GEN.png
แถบแขน PLANF-Sleeve-0710-CDT.png PLANF-Sleeve-0711-2LT.png PLANF-Sleeve-0712-1LT.png PLANF-Sleeve-0713-CPT.png PLANF-Sleeve-0714-MAJ.png PLANF-Sleeve-0715-LTC.png PLANF-Sleeve-0716-COL.png PLANF-Sleeve-0717-SNC.png PLANF-Sleeve-0718-MG.png PLANF-Sleeve-0719-LTG.png PLANF-Sleeve-0720-GEN.png

ทหารอากาศ[แก้]

อักษรจีน
(คำอ่านภาษาไทย)
学员
ซื่อหยวน
少尉
ซ่าวเว่ย
中尉
จงเว่ย
上尉
ซ่างเว่ย
大尉
ต้าเว่ย
少校
ซ่าวเซี่ยว
中校
จงเซี่ยว
上校
ซ่างเซี่ยว
大校
ต้าเซี่ยว
少将
ซ่าวเจี้ยง
中将
จงเจี้ยง
上将
เอ้อร์จี๋ซ่างเจี้ยง
一級上將
อีจี๋ซ่างเจี้ยง
คำแปล นักเรียนนายร้อย
(OF-D)
เริออากาศตรี
(OF-1a)
เริออากาศโท
(OF-1b)
เริออากาศเอก
(OF-2a)
เริออากาศเอกพิเศษ
(OF-2b)
นาวาอากาศตรี
(OF-3)
นาวาอากาศโท
(OF-4)
นาวาอากาศเอก
(OF-5)
พลอากาศจัตวา / นาวาอากาศเอกพิเศษ
(OF-6)
พลอากาศตรี
(OF-7)
พลอากาศโท
(OF-8)
พลอากาศเอก
(OF-9)
พลเอกแห่งกองทัพ[3]
(OF-10)
ค.ศ. 1955-1965
อินทรธนู Kong Jun Xue Yuan (PLAAF OF-D Type 55).gif PLA kōng jūn shào wèi Type 55.svg PLA kōng jūn zhōng wèi Type 55.svg PLA kōng jūn shàng wèi Type 55.svg PLA kōng jūn dà wèi Type 55.svg PLA kōng jūn shào xiào Type 55.svg PLA kōng jūn zhōng xiào Type 55.svg PLA kōng jūn shàng xiào Type 55.svg PLA kōng jūn dà xiào Type 55.svg PLA kōng jūn shào jiàng Type 55.svg PLA kōng jūn zhōng jiàng Type 55.svg PLA kōng jūn shàng jiàng Type 55.svg PLA kōng jūn dà jiàng Type 55.svg
อินทรธนูปกเสื้อ Kong Jun Shao Wei collar (PLAAF OF-1 Type 55).gif Kong Jun Zhong Wei collar (PLAAF OF-1 Type 55).gif Kong Jun Shang Wei collar (PLAAF OF-2 Type 55).gif Kong Jun Da Wei collar (PLAAF OF-2b Type 55).gif Kong Jun Shao Xiao collar (PLAAF OF-3 Type 55).gif Kong Jun Zhong Xiao collar (PLAAF OF-4 Type 55).gif Kong Jun Shang Xiao collar (PLAAF OF-5 Type 55).gif Kong Jun Da Xiao collar (PLAAF OF-6 Type 55).gif Kong Jun Shao Jiang collar (PLAAF OF-7 Type 55).gif Kong Jun Zhong Jiang collar (PLAAF OF-8 Type 55).gif Kong Jun Yi Ji Shang Jiang collar (PLAAF OF-9 Type 55).gif
ค.ศ. 1988–2007
อินทรธนู Kong Jun Xue Yuan (PLAAF OF-D Type 88).gif Kong Jun Shao Wei (PLAAF OF-1 Type 88).gif Kong Jun Zhong Wei (PLAAF OF-1 Type 88).gif Kong Jun Shang Wei (PLAAF OF-2 Type 88).gif ไม่มีการแต่งตั้ง Kong Jun Shao Xiao (PLAAF OF-3 Type 88).gif Kong Jun Zhong Xiao (PLAAF OF-4 Type 88).gif Kong Jun Shang Xiao (PLAAF OF-5 Type 88).gif Kong Jun Da Xiao (PLAAF OF-6 Type 88).gif Kong Jun Shao Jiang (PLAAF OF-7 Type 88).gif Kong Jun Zhong Jiang (PLAAF OF-8 Type 88).gif Kong Jun Shang Jiang (PLAAF OF-9 Type 88).gif Kong Jun Yi Ji Shang Jiang (PLAAF OF-10 Type 88).gif
ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
อินทรธนู PLAAF-0710-CDT.png PLAAF-0711-2LT.png PLAAF-0712-1LT.png PLAAF-0713-CPT.png
ไม่มีการแต่งตั้ง
PLAAF-0714-MAJ.png PLAAF-0715-LTC.png PLA Colonel Air.svg PLA Senior Colonel Air.svg PLA Major General Air.svg PLA Lieutenant General Air.svg PLA General air.svg
ไม่มีการแต่งตั้ง
อินทรธนูปกเสื้อ PLAAF-Collar-0710-CDT.png PLAAF-Collar-0711-2LT.png PLAAF-Collar-0712-1LT.png PLAAF-Collar-0713-CPT.png PLAAF-Collar-0714-MAJ.png PLAAF-Collar-0715-LTC.png PLAAF-Collar-0716-COL.png PLAAF-Collar-0717-SNC.png PLAAF-Collar-0718-MG.png PLAAF-Collar-0719-LTG.png PLAAF-Collar-0720-GEN.png

ประทวน[แก้]

ทหารบก[แก้]

ทหารเรือ[แก้]

อักษรจีน
คำอ่าน (ภาษาไทย)
水兵
ซื่อปิง
海军上等兵
ซ่างเติ่งปิง
海军下士
เซี่ยสื่อ
海军中士
จงสื่อ
海军上士
ซ่างสื่อ
海军四级军士长
Hai Jun Si Ji Jun Shi Zhang
海军三级军士长
Hai Jun San Ji Jun Shi Zhang
海军二级军士长
Hai Jun Er Ji Jun Shi Zhang
海军一级军士长
Hai Jun Yi Ji Jun Shi Zhang
คำแปล พลทหารชั้น 2 พลทหารชั้น 1 จ่าตรี จ่าโท จ่าเอก พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก พันจ่าพิเศษ
อินทรธนู ค.ศ. 1955-1965 01W PLA Navy Hǎijūn Liè Bīng Type 55.svg 02W PLA Navy Hǎijūn shàngděngbīng Type 55.svg 03W PLA Navy Hǎijūn xiàshì Type 55.svg 04A PLA Navy Hǎijūn zhōng shì Type 55.svg 05W PLA Navy Hǎijūn shàng shì Type 55.svg 06 PLA Navy Hǎijūn zhǔnwèi Type 55.svg
อินทรธนู ค.ศ. 1988-2000 Private rank insignia (PRC, 1988-1993).jpg Private First Class rank insignia (PRC, 1988-1993).jpg Junior Sergeant rank insignia (PRC, 1988-1993).jpg Sergeant rank insignia (PRC, 1988-1993).jpg Senior Sergeant rank insignia (PRC, 1988-1993).jpg
อินทรธนู ค.ศ. 2000-2007
ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
อินทรธนู PLANF-0701-PVT.png PLANF-0702-PFC.png PLANF-0703-CPL.png PLANF-0704-SGT.png PLANF-0705-SSG.png PLANF-0706-4CSGT.png PLANF-0707-3CSGT.png PLANF-0708-2CSGT.png PLANF-0709-1CSGT.png
อินทรธนูปกเสื้อ PLANF-Collar-0701-PVT.png PLANF-Collar-0702-PFC.png PLANF-Collar-0703-CPL.png PLANF-Collar-0704-SGT.png PLANF-Collar-0705-SSG.png PLANF-Collar-0706-4CSGT.png PLANF-Collar-0707-3CSGT.png PLANF-Collar-0708-2CSGT.png PLANF-Collar-0709-1CSGT.png

ทหารอากาศ[แก้]

Title 空军列兵
Kong Jun Lie Bing
空军上等兵
Kong Jun Shang Deng Bing
空军下士
Kong Jun Xia Shi
空军中士
Kong Jun Zhong Shi
空军上士
Kong Jun Shang Shi
空军四级军士长
Kong Jun si Ji Jun Shi Zhang
空军三级军士长
Kong Jun San Ji Jun Shi Zhang
空军二级军士长
Kong Jun Er Ji Jun Shi Zhang
空军一级军士长
Kong Jun Yi Ji Jun Shi Zhang
คำแปล พลทหารชั้น 2 พลทหารอาวุโส/พลทหารชั้น 1 จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท จ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศพิเศษ
ค.ศ. 1955-1965
อินทรธนูปกเสื้อ Lie Bing (PLAGF OR-2 Type 55).gif Shang Deng Bing (PLAGF OR-3 Type 55).gif Yi Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-4 Type 55).gif Er Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-5 Type 55).gif San Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-6 Type 2000).gif Kong Jun Zun Wei collar (PLAGF OR-8 Type 55).gif
อินทรธนู ค.ศ. 1988-2000
อินทรธนู ค.ศ. 2000-2007
ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
อินทรธนู PLAAF-0701-PVT.png PLAAF-0702-PFC.png PLAAF-0703-CPL.png PLAAF-0704-SGT.png PLAAF-0705-SSG.png PLAAF-0706-4CSGT.png PLAAF-0707-3CSGT.png PLAAF-0708-2CSGT.png PLAAF-0709-1CSGT.png
อินทรธนูปกเสื้อ PLAAF-Collar-0701-PVT.png PLAAF-Collar-0702-PFC.png PLAAF-Collar-0703-CPL.png PLAAF-Collar-0704-SGT.png PLAAF-Collar-0705-SSG.png PLAAF-Collar-0706-4CSGT.png PLAAF-Collar-0707-3CSGT.png PLAAF-Collar-0708-2CSGT.png PLAAF-Collar-0709-1CSGT.png

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  1. พลเอกอาวุโส เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ เสนาธิการกองทัพ.
  2. พลเรือเอกอาวุโส เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม.
  3. พลอากาศเอกอาวุโส เป็นตำแหน่งทางทหารรองลงมาจากจอมพล โดยรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองทัพเป็นผู้ครองยศดังกล่าว. โดยผู้ครองยศต้องดำรงตำแหน่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือ เสนาธิการกองทัพ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพปลดปล่อยประชาชน