ยศทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนในสมัยต่าง ๆ

ค.ศ. 1955-1965[แก้]

อักษรจีน ชั้นยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ประเภทอินทรธนู อินทรธนู แผงคอ อินทรธนู อินทรธนูย่อ อินทรธนู แผงคอ
จอมพล Yuan Shuai
大元帥 จอมพลสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
Generalissimo of the PRC rank insignia (vertical).svg Generalissimo of the PRC collar insignia.jpg
元帥 จอมพลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
Marshal of the PRC rank insignia (vertical).svg Marshal of the PRC collar insignia.jpg
นายพล Jiàng
一級上將 พลเอกแห่งกองทัพ
PLA dà jiàng Type 55.svg
General of the Army collar insignia (PRC).jpg
PLA Hǎi jūn dà jiàng Type 55.svg
PLA kōng jūn dà jiàng Type 55.svg
Kong Jun Yi Ji Shang Jiang collar (PLAAF OF-9 Type 55).gif
上将
海军上将
空军上将
พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
PLA shàng jiàng Type 55.svg
General collar insignia (PRC).jpg
PLA Hǎi jūn shàng jiàng Type 55.svg
PLA kōng jūn shàng jiàng Type 55.svg
Kong Jun Zhong Jiang collar (PLAAF OF-8 Type 55).gif
中将
海军中将
空军中将
พลโท
พลเรือโท
พลอากาศโท
PLA zhōng jiàng Type 55.svg
Lieutenant General collar insignia (PRC).jpg
PLA Hǎi jūn zhōng jiàng Type 55.svg
PLA kōng jūn zhōng jiàng Type 55.svg
Kong Jun Shao Jiang collar (PLAAF OF-7 Type 55).gif
少将
海军少将
空军少将
พลตรี
พลเรือตรี
พลอากาศตรี
PLA shào jiàng Type 55.svg
Major General collar insignia (PRC).jpg
PLA Hǎi jūn shào jiàng Type 55.svg
PLA kōng jūn shào jiàng Type 55.svg
Kong Jun Da Xiao collar (PLAAF OF-6 Type 55).gif
大校
海军大校
空军大校
พลจัตวา
พลเรือจัตวา
พลอากาศจัตวา
PLA dà xiào Type 55.svg
Senior Colonel collar insignia (PRC).jpg
14 PLA Navy Hǎijūn dàxiào Type 55.svg
PLA kōng jūn dà xiào Type 55.svg
นายพัน Xiào
上校
海军上校
空军上校
พันเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
PLA shàng xiào Type 55.svg
Colonel collar insignia (PRC).jpg
13 PLA Navy Hǎijūn shàngxiào Type 55.svg
PLA kōng jūn shàng xiào Type 55.svg
Kong Jun Shang Xiao collar (PLAAF OF-5 Type 55).gif
中校
海军中校
空军中校
พันโท
นาวาโท
นาวาอากาศโท
PLA zhōng xiào Type 55.svg
Lieutenant Colonel collar insignia (PRC).jpg
12 PLA Navy Hǎijūn zhōngxiào Type 55.svg
PLA kōng jūn zhōng xiào Type 55.svg
Kong Jun Zhong Xiao collar (PLAAF OF-4 Type 55).gif
少校
海军少校
空军少校
พันตรี
นาวาตรี
นาวาอากาศตรี
PLA shào xiào Type 55.svg
Major collar insignia (PRC).jpg
11 PLA Navy Hǎijūn shàoxiào Type 55.svg
PLA kōng jūn shào xiào Type 55.svg
Kong Jun Shao Xiao collar (PLAAF OF-3 Type 55).gif
นายร้อย Wèi
ร้อยเอก (พิเศษ)
เรือเอก (พิเศษ)
เรืออากาศ (เอกพิเศษ)
PLA dà wèi Type 55.svg
Captain collar insignia (PRC).jpg
10 PLA Navy Hǎijūn dàwèi Type 55.svg
PLA kōng jūn dà wèi Type 55.svg
Kong Jun Da Wei collar (PLAAF OF-2b Type 55).gif
上尉
海军上尉
空军上尉
ร้อยเอก
เรือเอก
เรืออากาศเอก
PLA shàng wèi Type 55.svg
Senior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
09 PLA Navy Hǎijūn shàngwèi Type 55.svg
PLA kōng jūn shàng wèi Type 55.svg
Kong Jun Shang Wei collar (PLAAF OF-2 Type 55).gif
中尉
海军中尉
空军中尉
ร้อยโท
เรือโท
เรืออากาศโท
PLA zhōng wèi Type 55.svg
Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
08 PLA Navy Hǎijūn zhōngwèi Type 55.svg
PLA kōng jūn zhōng wèi Type 55.svg
Kong Jun Zhong Wei collar (PLAAF OF-1 Type 55).gif
少尉
海军少尉
空军少尉
ร้อยตรี
เรือตรี
เรืออากาศตรี
PLA shào wèi Type 55.svg
Junior Lieutenant collar insignia (PRC).jpg
07 PLA Navy Hǎijūn shàowèi Type 55.svg
PLA kōng jūn shào wèi Type 55.svg
Kong Jun Shao Wei collar (PLAAF OF-1 Type 55).gif
นักเรียนนายร้อย Xue Yuan
学员
海军學員
空军学员
นักเรียนนายร้อย
นักเรียนนายเรือ
นักเรียนนายเรืออากาศ
Kong Jun Xue Yuan (PLAAF OF-D Type 55).gif
จ่านายสิบ (พันจ่า) Děng Shìguān zhǎng
级军士长 จ่าสิบเอก
พันจ่า
พันจ่าอากาศ
PLA zhǔn wèi Type 55.svg
Warrant Officer collar insignia (PRC).jpg
06 PLA Navy Hǎijūn zhǔnwèi Type 55.svg
PLA kōng jūn zhǔn wèi Type 55.svg
Kong Jun Zun Wei collar (PLAGF OR-8 Type 55).gif
นายสิบ Shi
上士 สิบเอก
จ่าเอก
จ่าอากาศเอก
Senior Sergeant collar insignia (PRC).jpg
05W PLA Navy Hǎijūn shàng shì Type 55.svg
San Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-6 Type 2000).gif
中士 สิบโท
จ่าโท
จ่าอากาศโท
Sergeant collar insignia (PRC).jpg
04A PLA Navy Hǎijūn zhōng shì Type 55.svg
Er Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-5 Type 55).gif
下士 สิบตรี
จ่าตรี
จ่าอากาศตรี
Junior Sergeant collar insignia (PRC).jpg
03W PLA Navy Hǎijūn xiàshì Type 55.svg
Yi Ji Shi Guan collar (PLAGF OR-4 Type 55).gif
พลทหาร Děng Bīng
上等兵 พลทหารชั้น 1
Private First Class collar insignia (PRC).jpg
02W PLA Navy Hǎijūn shàngděngbīng Type 55.svg
Shang Deng Bing (PLAGF OR-3 Type 55).gif
列兵 พลทหารชั้น 2
Private collar insignia (PRC).jpg
01W PLA Navy Hǎijūn Liè Bīng Type 55.svg
Lie Bing (PLAGF OR-2 Type 55).gif

ยศทหารร่วมสมัย[แก้]

อักษรจีน ชั้นยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ประเภทอินทรธนู ค.ศ. 1988-2007 ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 ค.ศ. 1988-2007 ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 ค.ศ. 1988-2007 ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
นายพล Jiàng
一級上將 พลเอกแห่งกองทัพ
Yi Ji Shang Jiang(PLAGF OF-11 Type 88).gif
ไม่มีการแต่งตั้ง
Hai Jun Yi Ji Shang Jiang (PLAN OF-10 Type 88).gif
ไม่มีการแต่งตั้ง
Kong Jun Yi Ji Shang Jiang (PLAAF OF-10 Type 88).gif
ไม่มีการแต่งตั้ง
上将
海军上将
空军上将
พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
Shang Jiang (PLAGF OF-10 Type 88).gif
PLA General.svg
Hai Jun Shang Jiang (PLAN OF-9 Type 88).gif
Kong Jun Shang Jiang (PLAAF OF-9 Type 88).gif
中将
海军中将
空军中将
พลโท
พลเรือโท
พลอากาศโท
Zhong Jiang (PLAGF OF-9 Type 88).gif
PLA Lieutenant General.svg
Hai Jun Zhong Jiang (PLAN OF-8 Type 88).gif
Kong Jun Zhong Jiang (PLAAF OF-8 Type 88).gif
少将
海军少将
空军少将
พลตรี
พลเรือตรี
พลอากาศตรี
Shao Jiang (PLAGF OF-8 Type 88).gif
PLA Major General.svg
Hai Jun Shao Jiang (PLAN OF-7 Type 88).gif
Kong Jun Shao Jiang (PLAAF OF-7 Type 88).gif
大校
海军大校
空军大校
พลจัตวา
พลเรือจัตวา
พลอากาศจัตวา
Da Xiao (PLAGF OF-7 Type 88).gif
PLA Senior Colonel.svg
Hai Jun Da Xiao (PLAN OF-6 Type 88).gif
Kong Jun Da Xiao (PLAAF OF-6 Type 88).gif
นายพัน Xiào
上校
海军上校
空军上校
พันเอก
นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
Shang Xiao (PLAGF OF-6 Type 88).gif
PLA Colonel.svg
Hai Jun Da Xiao (PLAN OF-5 Type 88).gif
Kong Jun Shang Xiao (PLAAF OF-5 Type 88).gif
中校
海军中校
空军中校
พันโท
นาวาโท
นาวาอากาศโท
Zhong Xiao (PLAGF OF-5 Type 88).gif
PLA Lieutenant Colonel.svg
Hai Jun Shang Xiao (PLAN OF-4 Type 88).gif
Kong Jun Zhong Xiao (PLAAF OF-4 Type 88).gif
少校
海军少校
空军少校
พันตรี
นาวาตรี
นาวาอากาศตรี
Shao Xiao (PLAGF OF-1 Type 88).gif
PLA Major.svg
Hai Jun Zhong Xiao (PLAN OF-3 Type 88).gif
Kong Jun Shao Xiao (PLAAF OF-3 Type 88).gif
นายร้อย Wèi
上尉
海军上尉
空军上尉
ร้อยเอก
เรือเอก
เรืออากาศเอก
Shang Wei (PLAGF OF-3 Type 88).gif
PLA Captain.svg
Hai Jun Shao Xiao (PLAN OF-2 Type 88).gif
Kong Jun Shang Wei (PLAAF OF-2 Type 88).gif
中尉
海军中尉
空军中尉
ร้อยโท
เรือโท
เรืออากาศโท
Zhong Wei (PLAGF OF-2 Type 88).gif
PLA First Lieutenant.svg
Hai Jun Shang Wei (PLAN OF-1a Type 88).gif
Kong Jun Zhong Wei (PLAAF OF-1 Type 88).gif
少尉
海军少尉
空军少尉
ร้อยตรี
เรือตรี
เรืออากาศตรี
Shao Wei (PLAGF OF-1 Type 88).gif
PLA Second Lieutenant.svg
Hai Jun Zhong Wei (PLAN OF-1b Type 88).gif
Kong Jun Shao Wei (PLAAF OF-1 Type 88).gif
นักเรียนนายร้อย Wèi
学员
海军學員
空军学员
นักเรียนนายร้อย
นักเรียนนายเรือ
นักเรียนนายเรืออากาศ
Xue Yuan (PLAGF OF-D Type 88).gif
PLA Officer Cadet.svg
Hai Jun Xue Yuan (PLAN OF-D Type 88).gif
Kong Jun Xue Yuan (PLAAF OF-D Type 88).gif
จ่านายสิบ Děng Shìguān zhǎng
一级军士长 จ่าสิบเอกพิเศษ
PLA Chief Sergeant Class 1.svg
二级军士长 จ่าสิบเอก
PLA Chief Sergeant Class 2.svg
三级军士长 จ่าสิบโท
PLA Chief Sergeant Class 3.svg
四级军士长 จ่าสิบตรี
PLA Chief Sergeant Class 4.svg
นายสิบ Shi
上士 สิบเอก
PLA Staff Sergeant.svg
中士 สิบโท
PLA Sergeant.svg
下士 สิบตรี
PLA Corporal.svg
พลทหาร Děng Bīng
上等兵 พลทหารชั้น 1
PLA Private First Class.svg
列兵 พลทหารชั้น 2
PLA Private.svg


ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:กองทัพปลดปล่อยประชาชน