ปูนซิเมนต์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ปูนซีเมนต์ไทย)
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
ประเภทบริษัทมหาชน SET:SCC
ISINTH0003010Z12 Edit this on Wikidata
อุตสาหกรรมกลุ่มบริษัท
ก่อตั้ง14 มิถุนายน พ.ศ. 2456
จดทะเบียน: 8 ธันวาคม พ.ศ. 2456 (109 ปี)[1]
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Edit this on Wikidata
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
(ประธานกรรมการ)
ชุมพล ณ ลำเลียง
(รองประธานกรรมการ)
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
รายได้เพิ่มขึ้น 453,938 ล้านบาท (2556)
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 440,435 ล้านบาท (2556)
พนักงาน
51,120 คน (พ.ย. 2563)
เว็บไซต์www.scg.com

เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Siam Cement Group ชื่อย่อ: SCG) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้น ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ในปี 2020 เอสซีจีเป็นเจ้าของสถิติธุรกิจบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของไทยและอันดับที่ 604 ของโลก โดยนิตยสาร Forbes

ปัจจุบัน เอสซีจีประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีจำนวนพนักงานรวมทั้งในไทยและอาเซียน จำนวน 51,120 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563)

ประวัติ[แก้]

ในปีพุทธศักราช 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ขึ้น ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และเพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างคุ้มค่า

รายนามกรรมการผู้จัดการ[แก้]

 1. Oscar Schultz (2457-2468)
 2. Erik Thune (2468-2477)
 3. Carsten Friis Jespersen (2478-2502)
 4. Viggo Fred Hemmingsen (2502-2517)
 5. บุญมา วงศ์สวรรค์ (2517-2519)
 6. สมหมาย ฮุนตระกูล (2519-2523)
 7. จรัส ชูโต (2523-2527)
 8. พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2527-2535)
 9. ชุมพล ณ ลำเลียง (2536-2548)
 10. กานต์ ตระกูลฮุน (2548-2558)
 11. รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (2559-2566)
 12. ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (มีผล 1 มกราคม 2567)

Siam Cement Group หรือ SCG[แก้]

อาคารสำนักงานปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ

ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (Cement and Building Materials Business)[แก้]

ธุรกิจซีเมนต์ ถือเป็นธุรกิจแรกของ SCG เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ในปี พ.ศ. 2456 และถือเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของประเทศไทย แรกเริ่มมีผลิตภัณฑ์ คือ ปูนตราช้าง ปูนตราเสือ ปูนตราแรด ปูนตราซูเปอร์ และ ปูนตราเอราวัณ (ในอดีต) เป็นหลัก

ปัจจุบัน ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องประกอบกับการวิจัยและพัฒนาทำให้มีผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ท้องตลาดอีกหลากหลาย อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ปูนซีเมนต์ขาว และ วัสดุทนไฟ รวมทั้งให้บริการด้านเทคนิคและการติดตั้งโรงงานแก่ลูกค้าทั้งในและนอก SCG โดยมีบริษัทหลักคือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด และมีธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา K-Cement

SCG เริ่มเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2481 นับเป็นธุรกิจที่สองของ SCG โดยเริ่มจากการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลังคา กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน ถังเก็บน้ำ ถังบำบัด และบ้านเอสซีจี ไฮม์ (SCG HEIM)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (Packaging Business)[แก้]

SCG เข้าสู่ธุรกิจกระดาษ ในปี พ.ศ. 2519 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งเป็นผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กว่า 55 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้เดินหน้า พัฒนา และสั่งสมประสบการณ์ ขยายการเติบโตทั้งธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงฐานการผลิตทั้งในและต่างประเทศ จนก้าวสู่การเป็น Packaging Solutions Provider ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วน และยังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่งสร้างความพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องมั่นใจ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน

ธุรกิจเคมิคอลส์ (Chemicals Business)[แก้]

SCG เข้าสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน ธุรกิจเคมิคอลส์ ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนมอนอเมอร์ พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โพลิเอททีลีน โพลิโพรไพลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ และพอลิสไตรีน โดยมีบริษัทหลักคือ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

สปอนเซอร์กีฬา[แก้]

ทีมกีฬา[แก้]

สนามกีฬา[แก้]

รายการแข่งขันกีฬา[แก้]

รางวัล[แก้]

ปี รางวัล สาขา ผล
2566 Thailand Zocial Awards 2023[3] Best Brand Performance on Social Media กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ชนะ

อ้างอิง[แก้]

 1. "รู้จักเอสซีจี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-26. สืบค้นเมื่อ 2012-12-14.
 2. จับติ้วสุดเดือดมวยรอบปูนเสือครั้งที่ 20
 3. "ประกาศผล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 แบรนด์และผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลยกทัพร่วมงานคับคั่ง". ไทยรัฐ. 2023-02-24. สืบค้นเมื่อ 2023-02-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:เครือซิเมนต์ไทย