ข้ามไปเนื้อหา

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(2 ปี 179 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2561
(6 ปี 99 วัน)
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้าจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 มกราคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
คู่สมรสประภาวัฒน์ สุขวิมล
ความสัมพันธ์ต่อศักดิ์ สุขวิมล (น้องชาย)
การศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลายมือชื่อ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ยศ พลอากาศเอก

พลอากาศเอก​ สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2492) เป็นอดีตนายทหารอากาศไทย ราชเลขานุการในพระองค์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นประธาน รองประธาน และกรรมการในองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคมที่ถือหุ้นโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชีวิตในช่วงแรก[แก้]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี มีพี่น้องร่วมกัน 5 คน โดยน้องคนสุดท้องของครอบครัว คือ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล​ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ [1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2515[2] จบโรงเรียนการบินกำแพงแสน รุ่น น.54-16-3 จบการอบรมที่โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 29 และวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27[3]

การรับราชการ[แก้]

สถิตย์พงษ์เข้ารับราชการทหารยศเรืออากาศตรี จนถึง นาวาอากาศเอก[ต้องการอ้างอิง] จนกระทั่ง 1 เมษายน พ.ศ. 2539 เขาได้เป็นราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ [4] พร้อมได้รับการเลื่อนขั้นเป็นพลอากาศตรีในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน [5] เป็นพลอากาศโท ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542[6][7] ซึ่งต่อมาเมษายน พ.ศ. 2544 เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ [8] พร้อมทั้งได้รับพระราชทานยศพลอากาศเอก ระบุเหตุผลคือ "รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ"[3]

ในปี พ.ศ. 2548 สถิตย์พงษ์ได้บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ในตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการพระราชวัง สังกัดสำนักพระราชวังเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในจำนวน 2 ราย[9] จนกระทั่งเป็นที่สนใจของสื่อจากการได้เป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารในปี พ.ศ. 2554[10] โดยก่อนหน้าจะได้รับตำแหน่ง เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การบินไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนกระทั่งลาออกในปี พ.ศ. 2556[11]ครบวาระ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557[12][3]

จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[3] จนในวันที่ 6 มิถุนายน เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[3] ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ วันต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น 'สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์' ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ[3]

หลังจากนั้นเป็นต้นมา สถิตย์พงษ์ ได้รับการแต่งตั้งที่สำคัญคือ ประธานข้าราชบริพารในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขานุการในพระองค์ ผู้รักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.[13]

งานองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคม[แก้]

สถิตย์พงษ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการองค์กรธุรกิจและองค์กรเพื่อสังคมที่ถือหุ้นใหญ่โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนี้[3]

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ[แก้]

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ[แก้]

 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ธุรกิจด้านการลงทุนในเครือของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล
 • บริษัท ศรีพัฒน์ จำกัด ดำเนินกิจการให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • บริษัท ศรีธรณี จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • บริษัท สยามสินธร จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย
 • บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น และ บริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด จัดจำหน่ายและส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ให้กับสยามไบโอไซแอนซ์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รองประธานกรรมการ[แก้]

 • คณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • คณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

กรรมการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. คนใหม่ น้องชายเลขาธิการพระราชวัง
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 "พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ข้าราชบริพารผู้ถวายงานด้วยความซื่อสัตย์". BBC News ไทย. 2 January 2021.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๕)
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ง หน้า ๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 11. รายงานประจำปี 2556
 12. "รายงานประจำปี การบินไทย 2557" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-09-26. สืบค้นเมื่อ 2018-06-13.
 13. ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
 14. "คณะกรรมการบริษัท | SCBX". scbx.com.
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ข หน้า ๑, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๒๙, ๕ มกราคม ๒๕๔๙
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๔๙๐๓, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ก่อนหน้า สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถัดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เลขาธิการพระราชวัง
(12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
อยู่ในตำแหน่ง