สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์
ดำรงตำแหน่ง
22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
คู่สมรส นางประภาวัฒน์ สุขวิมล
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
กองอาสารักษาดินแดน
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]
นายกองเอก.jpg นายกองเอก[2]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง [3]ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.[4]ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว[5] ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[3][6] ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานข้าราชบริพารในพระองค์[7] และผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[8] รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[9]รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[10]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง[11]รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[12]รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[13]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[14] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[15] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก รองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ[16] และราชองครักษ์พิเศษ[17]และยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[18]ในวันเดียวกันได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นนายกองเอก[19]

เขายังมีญาติพี่น้องร่วมนามสกุลเดียวกัน 1 คน ได้แก่ พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[20]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2542 - ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศโท)[21]
 • พ.ศ. 2543 - ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)
 • พ.ศ. 2544 - รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)[22]
 • พ.ศ. 2548 - ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (เทียบเท่าตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง)[23]
 • พ.ศ. 2552 - กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออก ปี พ.ศ. 2556
 • พ.ศ. 2554 - ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร[24]
 • พ.ศ. 2556 - กรรมการ ใน คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[25]ครบวาระ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557[26]
 • พ.ศ. 2560 - ผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[8]
 • พ.ศ. 2560 - ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[7]
 • พ.ศ. 2560 - ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[6]
 • พ.ศ. 2561 - เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ [3]ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) ฝ่ายหน้า

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014789.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/010/1.PDF
 3. 3.0 3.1 3.2 พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๕๕ ง พิเศษ หน้า ๒ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/254/T_0002.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/254/T_0012.PDF
 6. 6.0 6.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (183ง): 3. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560.
 7. 7.0 7.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (150ง): 1. 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560.
 8. 8.0 8.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (32 ง): 1. 28 มกราคม พ.ศ. 2560.
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/081/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/167/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/186/1.PDF
 16. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ (ชุดใหม่)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (276 ง): 1–3. 11 พฤศจิกายน 2562. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562.
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/051/4.PDF
 18. คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/010/1.PDF
 20. “บิ๊กต่อ”บอส"อำลาตำแหน่งส่งมอบให้นายพลคนใหม่
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ง หน้า ๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 25. รายงานประจำปี 2556
 26. รายงานประจำปี การบินไทย 2557
 27. ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 21 ข หน้า 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562


ก่อนหน้า สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถัดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2leftarrow.png Seal of Bureau of the Royal Household-King Rama X.svg
เลขาธิการพระราชวัง
(12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง