สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.4, ว.ป.ร.2
ราชเลขานุการในพระองค์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
22 ธันวาคม พ.ศ. 2554
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
คู่สมรส ประภาวัฒน์ สุขวิมล
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

พลอากาศเอก​ สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง [1]ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.[2] ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กรรมการและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ เกิดที่จังหวัดเพชรบุรี มีพี่น้องร่วมกัน 5 คน โดยน้องคนสุดท้องของครอบครัว คือ พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล​ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง[3]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[4]


ประวัติการทำงาน[แก้]

 • - เรืออากาศตรี
 • - เรืออากาศโท
 • - เรืออากาศเอก
 • - นาวาอากาศตรี
 • - นาวาอากาศโท
 • - นาวาอากาศเอก
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2539 - ราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศตรี)[5]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - พลอากาศตรี[6]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศโท)[7]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 - พลอากาศโท[8]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2544 - ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศโท)[9]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2544 - พลอากาศเอก[10]
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 - รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)[11]
 • พ.ศ. 2548 - ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (เทียบเท่าตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง)[12]
 • พ.ศ. 2552 - กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออก ปี พ.ศ. 2556
 • พ.ศ. 2554 - ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[13]
 • พ.ศ. 2556 - กรรมการ ใน คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[14]ครบวาระ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557[15]
 • พ.ศ. 2560 - ผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[16]
 • พ.ศ. 2560 - ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[17]
 • พ.ศ. 2560 - ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[18]
 • พ.ศ. 2561 - เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ [1]ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กรรมการและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๕๕ ง พิเศษ หน้า ๒ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/254/T_0002.PDF
 3. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบช.ก. คนใหม่ น้องชายเลขาธิการพระราชวัง
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๕)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ง หน้า ๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 14. รายงานประจำปี 2556
 15. รายงานประจำปี การบินไทย 2557
 16. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :3
 17. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :2
 18. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ข หน้า ๑, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๔, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๒๙, ๕ มกราคม ๒๕๔๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๔ ง หน้า ๔๙๐๓, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ก่อนหน้า สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถัดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2leftarrow.png Emblem of the Bureau of the Royal Household.svg
เลขาธิการพระราชวัง
(12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง