สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2561
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
คู่สมรส นางประภาวัฒน์ สุขวิมล
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพอากาศไทย
กองอาสารักษาดินแดน
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]
นายกองเอก.jpg นายกองเอก[2]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง [3] ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[3][4] ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานข้าราชบริพารในพระองค์[5] และผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[6] รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม[7]รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[8]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง[9]รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[10]รองประธานกรรมการ คนที่ 3 ในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[11]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[12] รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[13]และราชองครักษ์พิเศษ[14]และยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[15]ในวันเดียวกันได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นนายกองเอก[16]

เขายังมีญาติพี่น้องร่วมนามสกุลเดียวกัน 1 คน ได้แก่ พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔[17]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2542 - ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศโท)[18]
 • พ.ศ. 2543 - ผู้ช่วยสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)
 • พ.ศ. 2544 - รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลอากาศเอก)[19]
 • พ.ศ. 2548 - ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (เทียบเท่าตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง)[20]
 • พ.ศ. 2552 - กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลาออก ปี พ.ศ. 2556
 • พ.ศ. 2554 - ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร[21]
 • พ.ศ. 2556 - กรรมการ ใน คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และพัฒนาบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[22]ครบวาระ 3 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2557[23]
 • พ.ศ. 2560 - ผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์[6]
 • พ.ศ. 2560 - ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตำแหน่งหมายเลข 1 และประธานข้าราชบริพารในพระองค์[5]
 • พ.ศ. 2560 - ประธานกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์[4]
 • พ.ศ. 2561 - เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [3]ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 ในคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รองประธานกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014789.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/010/1.PDF
 3. 3.0 3.1 3.2 พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๕๕ ง พิเศษ หน้า ๒ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. 4.0 4.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (183ง): 3. 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560.
 5. 5.0 5.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (150ง): 1. 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560.
 6. 6.0 6.1 "ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (32 ง): 1. 28 มกราคม พ.ศ. 2560.
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/055/3.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/081/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/281/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/135/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/167/1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/186/1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/051/4.PDF
 15. คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/010/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/082/T_0005.PDF
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙๒ ง หน้า ๕๑ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๔ ง หน้า ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑ ง หน้า ๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕
 22. รายงานประจำปี 2556
 23. รายงานประจำปี การบินไทย 2557
 24. ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๓ ข หน้า ๑ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00140178.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/B/008/1.PDF
 27. ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน 21 ข หน้า 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562


ก่อนหน้า สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ถัดไป
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2leftarrow.png Seal of Bureau of the Royal Household-King Rama X.svg
เลขาธิการพระราชวัง
(12 มีนาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในตำแหน่ง