นายกรัฐมนตรีตุรกี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐตุรกี
Seal of Prime Ministry of the Republic of Turkey.svg
สมาชิกของ Cabinet of Turkey
National Security Council
ที่พำนัก Çankaya Mansion
ผู้แต่งตั้ง The President
In accordance with voting in the Grand National Assembly
วาระ None
ตราสารจัดตั้ง Anayasa
ผู้ประเดิมตำแหน่ง Mustafa Kemal Atatürk (Ankara Government)
İsmet İnönü (Republic)
สถาปนา 3 May 1920 (Ankara Government)
1 November 1923 (Republic)
ยกเลิก 9 July 2018
เว็บไซต์ www.basbakanlik.gov.tr

นายกรัฐมนตรีตุรกี (ตุรกี: Türkiye başbakanı) เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศตุรกี โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำของการเมืองแบบผสมผสานและเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ดำรงตำแหน่ง คือ บีนาลี ยึลดือรึม สังกัดพรรคความยุติธรรมและการพัฒนา (AKP) เขาเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มาจนถึงปัจจุบัน

ในจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) นายกรัฐมนตรีคือ "สุลต่านแห่งออตโตมัน" ที่ดำรงตำแหน่งมหาเสนาบดี (Grand Viziers) โดยมหาเสนาบดี (Grand Viziers) มีบทบาทหน้าที่เหมือนยุโรปตะวันตกร่วมสมัยที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หลังจากนั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งออตโตมันฉบับปี 1876 ได้ระบุให้รัฐสภามีอำนาจแต่งตั้งและควบคุมนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะทำการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐตุรกีมีมาแล้วทั้งสิ้น 27 คน คนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตุรกีคนแรก คือ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 - 24 มกราคม พ.ศ. 2464) ซึ่งขณะที่ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก เขายังดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาแห่งชาติอีกตำแหน่ง (ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาแห่งชาติระหว่างวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2463 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2466) และจากนั้นเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2466 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481

ปัจจุบันตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตุรกีได้ถูกยุบลงหลังจากเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง

นายกรัฐมนตรี[แก้]

นายกรัฐมนตรีแห่งGovernment of the Grand National Assembly (1920–1923)[แก้]

No. Name
(birth–death)
Portrait Term of office Political party Speaker
(term)
1 มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
(1881–1938)
Atatürk.jpg 1 3 May 1920 24 January 1921 Republican People's Party Mustafa
Kemal
Atatürk

Atatürk.jpg
(1920–1923)
2 Fevzi Çakmak
(1876–1950)
Fevzi cakmak.png 2 24 January 1921 19 May 1921 Republican People's Party
3 19 May 1921 9 July 1922
3 Rauf Orbay
(1881–1964)
Hüseyn Rauf Orbay.png 4 12 July 1922 4 August 1923 Republican People's Party
4 Fethi Okyar
(1880–1943)
Ali Fethi Okyar.jpg 5 14 August 1923 27 October 1923 Republican People's Party

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐตุรกี (1923–ปัจจุบัน)[แก้]

Status
  Denotes Acting Prime Minister
No. Name
(birth–death)
Portrait Term of office Political party Cabinet Elected President
(term)
1 İsmet İnönü
(1884–1973)
Inonu Ismet.jpg 1 November 1923 6 March 1924 Republican People's Party 1 İnönü I 1923 Mustafa Kemal Atatürk
Ataturk1930s.jpg
(1923–1938)
6 March 1924 21 November 1924 2 İnönü II
2 Fethi Okyar
(1880–1943)
Ali Fethi Okyar.jpg 21 November 1924 6 March 1925 Republican People's Party 3 Okyar
(1) İsmet İnönü
(1884–1973)
Inonu Ismet.jpg 6 March 1925 1 November 1927 Republican People's Party 4 İnönü III
1 November 1927 27 September 1930 5 İnönü IV
27 September 1930 4 May 1931 6 İnönü V 1927
4 May 1931 1 March 1935 7 İnönü VI 1931
1 March 1935 25 October 1937 8 İnönü VII 1935
3 Celâl Bayar
(1883–1986)
Celal Bayar (cropped).jpg 25 October 1937 11 November 1938 Republican People's Party 9 Bayar I
11 November 1938 25 January 1939 10 Bayar II İsmet İnönü
Inonu Ismet.jpg
(1938–1950)
4 Refik Saydam
(1881–1942)
Refik Saydam.jpg 25 January 1939 3 April 1939 Republican People's Party 11 Saydam I
3 April 1939 8 July 1942[1] 12 Saydam II 1939
Ahmet Fikri Tüzer
(1878–1942)
Ahmet Fikri Tuzer.jpg 8 July 1942 9 July 1942 Republican People's Party None
5 Şükrü Saracoğlu
(1887–1953)
Mehmet Şükrü Saracoğlu.jpg 9 July 1942 9 March 1943 Republican People's Party 13 Saracoğlu I
9 March 1943 7 August 1946 14 Saracoğlu II 1943
6 Recep Peker
(1889–1950)
Mehmet Recep Bey Peker.jpg 7 August 1946 9 September 1947 Republican People's Party 15 Peker 1946
7 Hasan Saka
(1885–1960)
Hasan Hüsnü Saka.jpg 10 September 1947 10 June 1948 Republican People's Party 16 Saka I
10 June 1948 16 January 1949 17 Saka II
8 Şemsettin Günaltay
(1883–1961)
Mehmet Şemsettin Bey Günaltay.jpg 16 January 1949 22 May 1950 Republican People's Party 18 Günaltay
9 Adnan Menderes
(1899–1961)
Adnan Menderes VI. Yasama Dönemi.jpg 22 May 1950 9 March 1951 Democrat Party 19 Menderes I 1950 Celâl Bayar
Celal Bayar (cropped).jpg
(1950–1960)
9 March 1951 17 May 1954 20 Menderes II
17 May 1954 9 December 1955 21 Menderes III 1954
9 December 1955 25 November 1957 22 Menderes IV
25 November 1957 27 May 1960[2] 23 Menderes V 1957
10 Cemal Gürsel
(1895–1966)
Cemal Gürsel (1).jpg 28 May 1960 5 January 1961 Non-party
Military
24 Gürsel I National Unity Committee
(1960–1961)
5 January 1961 27 October 1961 25 Gürsel II
Fahrettin Özdilek
(1898–1989)
No image.png 30 October 1961 20 November 1961 Non-party
Military
None Cemal Gürsel
Cemal Gürsel (1).jpg
(1961–1966)
(1) İsmet İnönü
(1884–1973)
Inonu Ismet.jpg 20 November 1961 25 June 1962 Republican People's Party 26 İnönü VIII 1961
25 June 1962 25 December 1963 27 İnönü IX
25 December 1963 20 February 1965 28 İnönü X
11 Suat Hayri Ürgüplü
(1903–1981)
Suat Ürgüplü.jpg 20 February 1965 27 October 1965 Independent 29 Ürgüplü
12 Süleyman Demirel
(1924–2015)
Demirel 1962 cropped.jpg 27 October 1965 3 November 1969 Justice Party 30 Demirel I 1965
3 November 1969 6 March 1970 31 Demirel II 1969 Cevdet Sunay
Cevdet Sunay.png
(1966–1973)
6 March 1970 26 March 1971[3] 32 Demirel III
13 Nihat Erim
(1912–1980)
Prime Mnister Nihat Erim of the Republic of Turkey.jpg 26 March 1971 11 December 1971 Independent 33 Erim I
11 December 1971 17 April 1972 34 Erim II
14 Ferit Melen
(1906–1988)
No image.png 17 April 1972 15 April 1973 Republican Reliance Party 35 Melen
15 Naim Talu
(1919–1998)
No image.png 15 April 1973 25 January 1974 Independent 36 Talu 1973 Fahri Korutürk
Fahri Korutürk.jpg
(1973–1980)
16 Bülent Ecevit
(1925–2006)
Bülent Ecevit Cropped.jpg 25 January 1974 17 November 1974 Republican People's Party 37 Ecevit I
17 Sadi Irmak
(1906–1990)
No image.png 17 November 1974 31 March 1975 Independent 38 Irmak
(12) Süleyman Demirel
(1924–2015)
Demirel 1976 cropped.jpg 31 March 1975 21 June 1977 Justice Party 39 Demirel IV
(16) Bülent Ecevit
(1925–2006)
Bülent Ecevit Cropped.jpg 21 June 1977 21 July 1977 Republican People's Party 40 Ecevit II 1977
(12) Süleyman Demirel
(1924–2015)
Demirel 1976 cropped.jpg 21 July 1977 5 January 1978 Justice Party 41 Demirel V
(16) Bülent Ecevit
(1925–2006)
Bülent Ecevit Cropped.jpg 5 January 1978 12 November 1979 Republican People's Party 42 Ecevit III
(12) Süleyman Demirel
(1924–2015)
Demirel 1976 cropped.jpg 12 November 1979 12 September 1980[4] Justice Party 43 Demirel VI
Turhan Feyzioğlu
(1922–1988)
No image.png 12 September 1980 12 September 1980 Republican Reliance Party None
18 Bülend Ulusu
(1923–2015)
No image.png 20 September 1980 13 December 1983 Non-party
Military
44 Ulusu National Security Council
(1980–1982)
Kenan Evren
(1982–1989)
19 Turgut Özal
(1927–1993)
Turgut Özal cropped.jpg 13 December 1983 21 December 1987 Motherland Party 45 Özal I 1983
21 December 1987 31 October 1989 46 Özal II 1987
Ali Bozer
(1925–)
No image.png 31 October 1989 9 November 1989 Motherland Party None
20 Yıldırım Akbulut
(1935–)
Yildirim Akbulut (1988).jpg 9 November 1989 23 June 1991 Motherland Party 47 Akbulut Turgut Özal
Turgut Özal cropped.jpg
(1989–1993)
21 Mesut Yılmaz
(1947–)
60px 23 June 1991 20 November 1991 Motherland Party 48 Yılmaz I 1991
(12) Süleyman Demirel
(1924–2015)
Suleyman Demirel 1998.jpg 20 November 1991 16 May 1993 True Path Party 49 Demirel VII
Erdal İnönü
(1926–2007)
Erdal İnönü (cropped).jpg 16 May 1993 25 June 1993 Social Democratic Populist Party None Süleyman Demirel
Suleyman Demirel 1998.jpg
(1993–2000)
22 Tansu Çiller
(1946–)
(Tansu Çiller) Rueda de prensa de Felipe González y la primera ministra de Turquía. Pool Moncloa. 16 de noviembre de 1995 (cropped).jpeg 25 June 1993 5 October 1995 True Path Party 50 Çiller I
5 October 1995 30 October 1995 51 Çiller II
30 October 1995 6 March 1996 52 Çiller III 1995
(21) Mesut Yılmaz
(1947–)
60px 6 March 1996 28 June 1996 Motherland Party 53 Yılmaz II
23 Necmettin Erbakan
(1926–2011)
Necmettin Erbakan.jpg 28 June 1996 30 June 1997[5] Welfare Party 54 Erbakan
(21) Mesut Yılmaz
(1947–)
60px 30 June 1997 11 January 1999 Motherland Party 55 Yılmaz III
(16) Bülent Ecevit
(1925–2006)
Bülent Ecevit-Davos 2000.jpg 11 January 1999 28 May 1999 Democratic Left Party 56 Ecevit IV
28 May 1999 18 November 2002 57 Ecevit V 1999 Ahmet Necdet Sezer
Ahmet Necdet Sezer 2006.jpg
(2000–2007)
24 Abdullah Gül
(1949–)
Abdullah Gül (cropped version).jpg 18 November 2002 14 March 2003 Justice and Development Party 58 Gül 2002
25 Recep Tayyip Erdoğan
(1954–)
Recep Tayyip Erdogan 2017.jpg 14 March 2003 29 August 2007 Justice and Development Party 59 Erdoğan I
29 August 2007 6 July 2011 60 Erdoğan II 2007 Abdullah Gül
Abdullah Gül (cropped version).jpg
(2007–2014)
6 July 2011 28 August 2014 61 Erdoğan III 2011
26 Ahmet Davutoğlu
(1959–)
Ahmet Davutoglu cropped.JPG 28 August 2014 29 August 2014 Justice and Development Party None Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdogan 2017.jpg
(2014–)
29 August 2014 28 August 2015 62 Davutoğlu I
28 August 2015 17 November 2015 63 Davutoğlu II Jun.2015
17 November 2015 24 May 2016 64 Davutoğlu III Nov.2015
27 บีนาลี ยึลดือรึม
(1955–)
Binali Yıldırım.jpg 24 May 2016 9 July 2018 Justice and Development Party 65 Yıldırım I
  1. Died in office.
  2. Deposed in the 1960 Turkish coup d'état.
  3. Resigned after the 1971 Turkish military memorandum.
  4. Deposed in the 1980 Turkish coup d'état.
  5. Resigned after the 1997 Turkish military memorandum.