การเปรียบเทียบยศทหารแวร์มัคท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตารางนี้แสดง การเปรียบเทียบยศทหารนาซีเยอรมนี โดยเทียบกับยศของ แวร์มัคท์ และ กำลังกึ่งทหารของพรรคนาซี ซึ่งบังคับใช้ระหว่าง ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1945.[1]

ตารางเปรียบเทียบยศ[แก้]

สัญญาบัตร[แก้]

รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
นาซีเยอรมนี
ทัพบก & ทัพอากาศ
[2][3]
Luftwaffe Reichsmarschall.svg
จอมพลไรช์
Reichsmarschall
WMacht H OF10 GenFeldmarschall 1945.svg WMacht H OF9 GenOberst 1945.svg WMacht H OF8 GenWaGtg 1945.svg WMacht H OF7 GenLt 1945.svg WMacht H OF6 GenMaj 1945.svg Insignia Wehrmacht Heer Colonel 1.svg Insignia Wehrmacht Heer LtColonel 1.svg Insignia Wehrmacht Heer Major 1.svg WMacht H OF2 Hptm Inf.svg WMacht H OF1a OLt Inf.svg WMacht H OF1b Lt Prop.svg
จอมพล
Generalfeldmarschall
พลเอกอาวุโส
Generaloberst
พลเอก
General
พลโท
Generalleutnant
พลตรี
Generalmajor
พันเอก
Oberst
พันโท
Oberstleutnant
พันตรี
Major
ร้อยเอก
Hauptmann
ร้อยโท
Oberleutnant
ร้อยตรี
Leutnant
นาซีเยอรมนี
ทัพเรือ
[4]
Kriegsmarine-Großadmiral.svg Kriegsmarine-Admiral.svg Kriegsmarine-Admiral.svg Kriegsmarine-Vizeadmiral.svg Kriegsmarine-Konteradmiral.svg Kriegsmarine-Kommodore.svg Kriegsmarine-Kapitän zur See.svg Kriegsmarine-Fregattenkapitän.svg Kriegsmarine-Korvettenkapitän.svg Kriegsmarine-Kapitänleutnant.svg Kriegsmarine-Oberleutnant zur See.svg Kriegsmarine-Leutnant zur See.svg
จอมพลเรือ
Großadmiral
พลเรือเอกอาวุโส
Generaladmiral
พลเรือเอก
Admiral
พลเรือโท
Vizeadmiral
พลเรือตรี
Konteradmiral
พลเรือจัตวา
Kommodore
นาวาเอก
Kapitän zur See
นาวาโท
Fregattenkapitän
นาวาตรี
Korvettenkapitän
เรือเอก
Kapitänleutnant
เรือโท
Oberleutnant zur See
เรือตรี
Leutnant zur See
นาซีเยอรมนี
ฝ่ายปกครองทหาร
[3]
ไม่มีเทียบเท่า
WMacht H OF8 GenWaGtg 1945.svg WMacht H OF7 GenLt 1945.svg WMacht H OF6 GenMaj 1945.svg Insignia Wehrmacht Heer Colonel 1.svg Insignia Wehrmacht Heer LtColonel 1.svg Insignia Wehrmacht Heer Major 1.svg WMacht H OF2 Hptm Inf.svg WMacht H OF1a OLt Inf.svg WMacht H OF1b Lt Prop.svg
พลกำกับการเอก
Generaloberstabsintendant
พลกำกับการโท
Generalstabsintendant
พลกำกับการตรี
Korpsintendant
ตุลาการอัยการศึก
Oberkriegsgerichtsrat
พลาธิการทหาร
Oberintendanturrat
อาชาธิการทหาร
Remontenvorsteher
เภสัชกรทหาร
Stabsapotheker
อัยการทหารบก
Heeresjustizinspektor
สรรพาวุธทหาร
Waffenmeister
TeNo Allgemeiner Wimpel.svg กองการป้องกันฝ่ายพลเรือน
(TN)
[5][6]
ไม่มีเทียบเท่า
Chef der TN.svg TN-Stellvertretender chef.svg TN-Landesführer.svg TN-Bezirksführer.svg TN-Hauptbereitschaftsführer.svg TN-Bereitschaftsführer.svg TN-Gefolgschaftsführer.svg TN-Gemeinschaftsführer.svg TN-Kameradschaftsführer.svg
Chef der TN Stellvertretender chef der TN TN-Landesführer TN-Bezirksführer TN-Hauptbereitschaftsführer TN-Bereitschaftsführer TN-Gefolgschaftsführer TN-Gemeinschaftsführer TN-Kameradschaftsführer
Flagge DRK Kreisführer stv 1938.svg กาชาดเยอรมัน
(DRK)
[7]
ไม่มีเทียบเท่า
DRK-Generalhauptführer.svg DRK-Generalführer.svg DRK-Oberstführer.svg DRK-Oberfeldführer.svg DRK-Feldführer.svg None.svg None.svg None.svg
Generalhauptführer Generalführer Oberstführer Oberfeldführer Feldführer Hauptführer Oberwachführer Wachführer
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Flag of the Schutzstaffel.svg วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส และ อัลเกอไมเนอ เอ็สเอ็ส
[8][9]
ไม่มีเครื่องหมาย Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Reichsführer-SS shoulder.svg
SS-Oberst-Gruppenführer collar.svg SS-Obergruppenführer Collar Rank.svg SS-Gruppenführer Collar Rank.svg SS-Brigadeführer Collar Rank.svg SS-Oberführer Collar Rank.svg SS-Standartenführer Collar Rank.svg SS-Obersturmbannführer.svg SS-Sturmbannfuehrer collar.svg SS-Hauptsturmführer collar.svg SS-Obersturmführer.svg SS-Untersturmführer.svg
ฟือเรอร์สูงสุดแห่งชุทชตัฟเฟิล
Oberster Führer der Schutzstaffel
ไรชส์ฟือเรอร์-เอ็สเอ็ส[a] เอ็สเอ็ส-โอเบิร์ช-กรุพเพินฟือเรอร์[b] เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-บริกาเดอฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์[c] เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
Ordnungspolizei flag.svg ออร์ดนุงส์โพลีทไซ
(Orpo)
[12]
ไม่มีเทียบเท่า Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Reichsführer-SS shoulder.svg
ORPO-Generaloberst.svg ORPO-General.svg ORPO-Generalleutnant.svg ORPO-Generalmajor.svg ORPO-Oberst.svg ORPO-Oberstleutnant.svg ORPO-Major.svg ORPO-Hauptmann.svg ORPO-Oberleutnant.svg ORPO-Leutnant.svg
อธิบดีตำรวจเยอรมัน
Chef der
Deutschen Polizei
พลตำรวจเอกอาวุโส
Generaloberst
der Polizei
พลตำรวจเอก
General
der Polizei
พลตำรวจโท
Generalleutnant
der Polizei
พลตำรวจตรี
Generalmajor
der Polizei
พันตำรวจเอก
Oberst
der Polizei
พันตำรวจโท
Oberstleutnant
der Polizei
พันตำรวจตรี
Major
der Polizei
ร้อยตำรวจเอก
Hauptmann
der Polizei
ร้อยตำรวจโท
Oberleutnant
der Polizei
ร้อยตำรวจตรี
Leutnant
der Polizei
SA-Logo.svg ชตวร์มอัพไทลุง
(SA)
[13]
ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเทียบเท่า SA-Stabschef.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg SA-Obersturmbannführer.svg SA-Sturmbannführer.svg SA-Hauptsturmführer.svg SA-Obersturmführer.svg SA-Sturmführer.svg
Oberster SA-Führer เสนาธิการเอ็สอา
Stabschef SA[14]
เอ็สอา-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สอา-กรุพเพินฟือเรอร์ เอ็สอา-บริกาเดอฟือเรอร์ เอ็สอา-โอเบอร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สอา-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ เอ็สอา-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สอา-อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ เอ็สอา-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
NSKK Hausflagge.svg เหล่ายานยนต์แห่งชาติสังคมนิยม
(NSKK)
[15][16][17]
ไม่มีเทียบเท่า NSKK-Korpsführer.svg ไม่มีเทียบเท่า NSKK-Obergruppenführer.svg NSKK-Gruppenführer.svg NSKK-Brigadeführer.svg NSKK-Oberführer.svg NSKK-Standartenführer.svg NSKK-Obersturmbannführer.svg NSKK-Sturmbannführer.svg NSKK-Hauptsturmführer.svg NSKK-Obersturmführer.svg NSKK-Sturmführer.svg
NSKK-Korpsführer NSKK-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ NSKK-กรุพเพินฟือเรอร์ NSKK-บริกาเดอฟือเรอร์ NSKK-โอเบอร์ฟือเรอร์ NSKK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSKK-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ NSKK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSKK-ชตวร์มบานน์ฟือเรอร์ NSKK-อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ NSKK-อุนเทอร์ชตวร์มฟือเรอร์
NSFK Wimpel Fördernde Mitglieder.svg เหล่านักบินแห่งชาติสังคมนิยม
(NSFK)
[18][19][20]
ไม่มีเทียบเท่า NSFK-Korpsführer.svg NSFK-Ehrenführer.svg NSFK-Obergruppenführer.svg NSFK-Gruppenführer.svg NSFK-Brigadeführer.svg NSFK-Oberführer.svg NSFK-Standartenführer.svg NSFK-Obersturmbannführer.svg NSFK-Sturmbannführer.svg NSFK-Hauptsturmführer.svg NSFK-Obersturmführer.svg NSFK-Untersturmführer.svg
NSFK-Korpsführer NSFK-Ehrenführer NSFK-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ NSFK-กรุพเพินฟือเรอร์ NSFK-บริกาเดอฟือเรอร์ NSFK-โอเบอร์ฟือเรอร์ NSFK-ชตันดาร์เทินฟือเรอร์ NSFK-โอเบอร์ชตวร์มบันน์ฟือเรอร์ NSFK-ชตวร์มบานน์ฟือเรอร์ NSFK-ฮอฟท์ชตวร์มฟือเรอร์ NSFK-อเบอร์อเบอร์ชตวร์มฟือเรอร์ NSFK-ชตวร์มฟือเรอร์
Flagge Reichsluftschutzbund 1939.svg สหพันธ์ป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ
(RBL)
[21]
ไม่มีเทียบเท่า
RLB-Präsident.svg ไม่มีเทียบเท่า RLB-General-Hauptluftschutzführer.svg RLB-Generalluftschutzführer.svg RLB-Oberstluftschutzführer.svg RLB-Oberststabsluftschutzführer.svg RLB-Stabsluftschutzführer.svg RLB-Hauptluftschutzführer.svg RLB-Oberluftschutzführer.svg RLB-Luftschutzführer.svg
RLB-Präsident General-Hauptluftschutzführer General-luftschutzführer Oberstluftschutzführer Oberststabs-luftschutzführer Stabsluftschutzführer Hauptluftschutzführer Oberluftschutzführer Luftschutzführer
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
RAD Hausflagge.svg หน่วยแรงงานไรช์
(RAD)
[22]
ไม่มีเทียบเท่า Reichsarbeitsführer.svg Generaloberstfeldmeister.svg Generalfeldmeister.svg Obergeneralarbeitsführer.svg Generalarbeitsführer.svg RAD-Oberstarbeitsführer.svg RAD-Oberarbeitsführer.svg RAD-Arbeitsführer.svg RAD-Oberstfeldmeister.svg RAD-Oberfeldmeister.svg RAD-Feldmeister.svg
Reichs-arbeitsführer Generaloberst-feldmeister Generalfeldmeister Obergeneral-arbeitsführer General-arbeitsführer Oberstarbeitsführer Oberarbeitsführer Arbeitsführer Oberstfeldmeister Oberfeldmeister Feldmeister
Wimpel Organisation Todt.svg องค์การท็อท
(OT)
[23][24][25]
ไม่มีเทียบเท่า
None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg OT-Hauptbauführer.svg OT-Oberbauführer.svg OT-Bauführer.svg
Amtschef OT OT-Einsatz-gruppenleiter I OT-Einsatz-gruppenleiter II OT-Einsatzleiter OT-Hauptbauleiter OT-Oberbauleiter OT-Bauleiter OT-Hauptbauführer OT-Oberbauführer OT-Bauführer
Hitlerjugend Allgemeine Flagge.svg ยุวชนฮิตเลอร์
(HJ)
[26]
ไม่มีเทียบเท่า Reichsführer-SS Collar Rank.svg
ไรชส์ยูเกินท์ฟือเรอร์
None.svg ไม่มีเทียบเท่า
None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg ไม่มีเทียบเท่า
Stabsführer Obergebietsführer Gebietsführer Hauptbannführer Oberbannführer Bannführer
Flagge Deutsches Jungvolk.svg ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์
(DJ)
ไม่มีเทียบเท่า ไม่มีเทียบเท่า
None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
Oberjungstammführer Jungstammführer Hauptfähnleinführer Oberfähnleinführer Fähnleinführer
Allgemeiner BDM und JM-Wimpel 1935.svg สันนิบาตสาวเยอรมัน & สันนิบาตเด็กหญิงเยอรมัน
[27][ต้องการหน้า]
ไม่มีเทียบเท่า ไม่มีเทียบเท่า Gebietsmädelführerin.svg Reichsreferentin.svg Gauführerin.svg Bannmädelführerin.svg ไม่มีเทียบเท่า Untergaufüherin.svg Ringführerin.svg Gruppenführerin.svg
Reichsreferentin Gebietsmädel-führerin Hauptmädel-führerin Bannmädelführerin Ringführerin Hauptgruppenführerin Gruppenführerin
Flag of the NSDAP (1920–1945).svg พรรคนาซี
(NSDAP)
[28]
ไม่มีเทียบเท่า NSDAP-Reichsleiter-1939.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg NSDAP-Hauptgemeinschaftsleiter.svg NSDAP-Obergemeinschaftsleiter.svg NSDAP-Gemeinschaftsleiter.svg NSDAP-Haupteinsatzleiter.svg NSDAP-Obereinsatzleiter.svg NSDAP-Einsatzleiter.svg
Reichsleiter Gauleiter Hauptbefehlsleiter Oberbefehlsleiter Befehlsleiter Hauptdienst-leiter Oberdienst-leiter Dienst-leiter Hauptbereichs-leiter (Kreisleiter) Bereichsleiter Haupt-abschnittsleiter Ober-abschnitts-leiter Abschnitts- leiter Haupt- gemeinschafts- leiter (Ortsgruppenleiter) Ober-gemeinschafts- leiter Gemeinschafts- leiter Haupteinsatz-leiter Obereinsatz-leiter Einsatz-leiter
รหัสเทียบยศ
โดย NATO
ชั้นพิเศษ OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1

ชั้นประทวน[แก้]

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blankแม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank
นาซีเยอรมนี แฮร์ & ลุฟท์วัฟเฟอ ไม่มีเทียบเท่า WMacht H OR8 StFw Inf.svg Heer-Fahnenjunker-Oberfeldwebel.svg WMacht H OR7 OFw Inf.svg WMacht H OR6 Fw Inf.svg WMacht H OR5a UFw Inf.svg Heer-Fahnenjunker-Unteroffizier.svg WMacht H OR5b Uffz Inf.svg
WMacht H OR4 StGefr 1935-1945.svg Luftwaffe - Hauptgefreiter.svg WMacht H OR3a OGefr.svg
Stabsgefreiter Hauptgefreiter
(เฉพาะ กองทัพอากาศ)
Obergefreiter
WMacht H OR2 Gefr 1935-1945.svg WMacht OR1a Ober…(Soldat) 1935-1945.svg ไม่มีเครื่องหมาย
จ่าสิบเอก ว่าที่จ่าสิบเอก Oberfähnrich/
Hauptfeldwebel
จ่าสิบโท จ่าสิบตรี/
Fähnrich
สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ พลปืนอาวุโส พลทหาร
นาซีเยอรมนี ครีคส์มารีเนอ ไม่มีเทียบเท่า Kriegsmarine-Stabsoberfeldwebel.svg None.svg Kriegsmarine-Oberfeldwebel.svg Kriegsmarine-Feldwebel.svg None.svg None.svg None.svg
Matrosenoberstabsgefreiter - Kriegsmarine.png Matrosenstabsgefreiter - Kriegsmarine.png Kriegsmarine - Matrosenhauptgefreiter.svg Kriegsmarine - Matrosenobergefreiter.svg
Matrosen- oberstabsgefreiter Matrosen- stabsgefreiter Matrosen- hauptgefreiter Matrosen- obergefreiter
Kriegsmarine - Matrosengefreiter.svg ไม่มีเครื่องหมาย
Stabsbootsmann Oberfähnrich zur See Oberbootsmann Bootsmann/
Fähnrich zur See
Obermaat Seekadett Maat Matrosengefreiter Matrose
นาซีเยอรมนี ฝ่ายปกครองทหาร
(HV)
No ranks
TeNo Allgemeiner Wimpel.svg กองการป้องกันฝ่ายพลเรือน
(TN)
[5]
ไม่มีเทียบเท่า TN-Stabsscharführer.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg None.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg None.svg None.svg None.svg None.svg
TN-Stabsscharführer TN-Hauptscharführer TN-Oberscharführer TN-Scharführer TN-Obervormann TN-Vormann TN-Mann TN-Anwärter
Flagge DRK Kreisführer stv 1938.svg กาชาดเยอรมัน
(DRK)
ไม่มีเทียบเท่า DRK-Haupthelfer mit.svg ไม่มีเทียบเท่า DRK-Haupthelfer.svg ไม่มีเทียบเท่า DRK-Oberhelfer.svg DRK-Vorhelfer mit.svg DRK-Vorhelfer.svg DRK-Anwärter.svg
DRK-Haupthelfer mit Zugführer Prüfung DRK-Haupthelfer DRK-Oberhelfer DRK-Vorhelfer mit Gruppenführer Prüfung DRK-Vorhelfer DRK-Anwärter/Helfer
Flag of the Schutzstaffel.svg วัฟเฟิน-เอ็สเอ็ส SS-Sturmscharführer.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg SS-Hauptscharführer.svg SS-Oberscharführer.svg SS-Scharführer.svg SS-Unterscharführer.svg None.svg SS-Rottenführer.svg SS-Sturmmann.svg Rank insignia of Oberschütze of the Waffen-SS.svg SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์/
SS-Standartenjunker
เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์/
SS-Oberjunker
เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-Junker เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์ เอ็สเอ็ส-โอเบอร์ชึทเซอ เอ็สเอ็ส-ชึทเซอ
Flag of the Schutzstaffel.svg อัลเกอไมเนอ เอ็สเอ็ส SS-Sturmscharführer.svg ไม่มีเทียบเท่า
SS-Hauptscharführer.svg SS-Oberscharführer.svg SS-Scharführer.svg SS-Unterscharführer.svg SS-Rottenführer.svg SS-Sturmmann.svg SS-Mann, SS-Schuetze, SS-Oberschuetze collar.svg
เอ็สเอ็ส-ชตวร์มชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตับส์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ฮอฟท์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-อุนเทอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สเอ็ส-ชตวร์มมันน์ เอ็สเอ็ส-มันน์
Ordnungspolizei flag.svg ออร์ดนุงส์โพลีทไซ
(Orpo)
None.svg ไม่มีเทียบเท่า
ORPO-Hauptwachtmeister.svg ORPO-Revier-Oberwachtmeister.svg ORPO-Oberwachtmeister.svg ORPO-Wachtmeister.svg ORPO-Rottwachtmeister.svg ORPO-Unterwachtmeister.svg ไม่มีเครื่องหมาย
Meister Hauptwachtmeister Revier-oberwachtmeister Oberwachtmeister Wachtmeister Rottmeister Unterwachtmeister Anwärter
SA-Logo.svg ชตวร์มอัพไทลุง
(SA)
SA-Haupttruppführer.svg ไม่มีเทียบเท่า
SA-Obertruppführer.svg SA-Truppführer.svg SA-Oberscharführer.svg SA-Scharführer.svg SA-Rottenführer.svg SA-Sturmmann.svg SA-Mann.svg
เอ็สอา-Haupttruppführer เอ็สอา-Obertruppführer เอ็สอา-Truppführer เอ็สอา-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ชาร์ฟือเรอร์ เอ็สอา-ร็อทเทินฟือเรอร์ เอ็สอา-ชตวร์มมันน์ เอ็สอา-มันน์
NSKK Hausflagge.svg เหล่ายานยนต์แห่งชาติสังคมนิยม
(NSKK)
NSKK-Haupttruppführer.svg ไม่มีเทียบเท่า
NSKK-Obertruppführer.svg NSKK-Truppführer.svg NSKK-Oberscharführer.svg NSKK-Scharführer.svg NSKK-Rottenführer.svg NSKK-Sturmmann.svg NSKK-Mann.svg
NSKK-Haupttruppführer NSKK-Obertruppführer NSKK-Truppführer NSKK-โอเบอร์ชาร์ฟือเรอร์ NSKK-ชาร์ฟือเรอร์ NSKK-ร็อทเทินฟือเรอร์ NSKK-ชตวร์มมันน์ NSKK-มันน์
NSFK Wimpel Fördernde Mitglieder.svg เหล่านักบินแห่งชาติสังคมนิยม
(NSFK)
[29]
ไม่มีเทียบเท่า
NSFK-Obertruppführer.svg NSFK-Truppführer.svg NSFK-Oberscharführer.svg NSFK-Scharführer.svg NSFK-Rottenführer.svg NSFK-Sturmmann.svg NSFK-Mann.svg
NSFK-Obertruppführer NSFK-Truppführer NSFK-Oberscharführer NSFK-Scharführer NSFK-Rottenführer NSFK-Sturmmann NSFK-มันน์
Flagge Reichsluftschutzbund 1939.svg สหพันธ์ป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ
(RBL)
[21]
ไม่มีเทียบเท่า
RBL-Luftschutzobertruppmeister.svg RBL-Luftschutztruppmeister.svg RBL-Luftschutzobertruppwart.svg RBL-Luftschutztruppwart.svg RBL-Luftschutzobertruppmann.svg RBL-Luftschutztruppmann.svg
Luftschutzobertruppmeister Luftschutz-truppmeister Luftschutzobertruppwart Luftschutztruppwart Luftschutz-obertruppmann Luftschutztruppmann

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

RAD Hausflagge.svg หน่วยแรงงานไรช์
(RAD)
RAD-Unterfeldmeister.svg ไม่มีเทียบเท่า
RAD-Obertruppführer.svg RAD-Truppführer.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg RAD-Untertruppführer.svg RAD-Obervormann.svg RAD-Vormann.svg NSKK-Mann.svg
Unterfeldmeister Obertruppführer Truppführer Untertruppführer Hauptvormann Obervormann Vormann Arbeitsmann
Wimpel Organisation Todt.svg องค์การท็อท
(OT)
OT-Haupttruppführer.svg ไม่มีเทียบเท่า
OT-Obertruppführer.svg OT-Truppführer.svg ไม่มีเทียบเท่า OT-Obermeister.svg OT-Meister.svg OT-Vorarbeiter.svg ไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีเครื่องหมาย
OT-Haupttruppführer OT-Obertruppführer OT-Truppführer OT-Obermeister OT-Meister OT-Vorarbeiter OT-Stammarbeiter OT-Arbeiter
Hitlerjugend Allgemeine Flagge.svg ยุวชนฮิตเลอร์
(HJ)
HJ-Oberstammführer.svg HJ-Stammführer.svg HJ-Hauptgefolgschaftsführer.svg HJ-Obergefolgschaftsführer.svg HJ-Gefolgschaftsführer.svg HJ-Oberscharführer.svg HJ-Scharführer.svg HJ-Oberkameradschaftsführer.svg HJ-Kameradschaftsführer.svg HJ-Oberrottenführer.svg HJ-Rottenführer.svg ไม่มีเทียบเท่า HJ-Hitlerjunge.svg
Ober-stammführer Stammführer Hauptgefolg-schaftsführer Obergefolg-schaftsführer Gefolg-schaftsführer Oberscharführer Scharführer Oberkamerad-schaftsführer Kamerad-schaftsführer Oberrottenführer Rottenführer Hitlerjunge
Flagge Deutsches Jungvolk.svg ด็อยท์เชิสยุงฟ็อลค์
(DJ)
ไม่มีเทียบเท่า
DJ-Oberjungzugführer.svg DJ-Jungzugführer.svg DJ-Oberjungenschaftsführer.svg DJ-Jungenschaftsführer.svg DJ-Oberhordenführer.svg DJ-Hordenführer.svg ไม่มีเครื่องหมาย
Oberjungzugführer Jungzugführer Oberjungenschafts-
führer
Jungenschaftsführer Oberhordenführer Hordenführer Pimpfe[d]
Allgemeiner BDM und JM-Wimpel 1935.svg สันนิบาตสาวเยอรมัน
(BDM)
ไม่มีเทียบเท่า
None.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg ไม่มีเทียบเท่า
None.svg
Mädelscharführerin Mädelschaftsführerin BDM-Mädel
Allgemeiner BDM und JM-Wimpel 1935.svg สันนิบาตเด็กหญิงเยอรมัน
(JM)
ไม่มีเทียบเท่า
None.svg ไม่มีเทียบเท่า None.svg ไม่มีเทียบเท่า
None.svg
Jungmädelscharführerin Jungmädelschafts-
führerin
Jungmädel
Flag of the NSDAP (1920–1945).svg พรรคนาซี
(NSDAP)
NSDAP-Hauptbereitschaftsleiter.svg ไม่มีเทียบเท่า
NSDAP-Oberbereitschaftsleiter.svg NSDAP-Bereitschaftsleiter.svg NSDAP-Hauptarbeitsleiter.svg NSDAP-Oberarbeitsleiter.svg NSDAP-Arbeitsleiter.svg NSDAP-Oberhelfer.svg NSDAP-Helfer.svg NSDAP-Anwärter.svg
Hauptbereitschaftsleiter Oberbereitschafts- leiter Bereitschaftsleiter Hauptarbeitsleiter Oberarbeitsleiter Arbeitsleiter Oberhelfer Helfer Anwärter

แม่แบบ:Ranks and Insignia of Non NATO Armies/OR/Blank

ดูเพิ่ม[แก้]

Notes[แก้]

 1. ค.ศ. 1934 ไฮน์ริช ฮิมเลอร์ได้ครองยศดังกล่าว ภายหลังเหตุการณ์ คืนมีดยาว. ตำแหน่ง, Reichsführer-SS เป็นชั้นยศสูงสุดของหน่วยเอ็สเอ็ส มีสถานะเดียวกับ พลเอกอาวุโส แห่งแวร์มัคท์ "โดยพฤตินัย" ก็ตาม.[10]
 2. Decree paper of the Waffen-SS, 3rd (annual) volume – Berlin, June 15, 1942 – number 12 – p.46: “The Reichsführer-SS gave order regarding the spelling of the new service rank “SS-Oberst-Gruppenführer” (quotation: “SS-Oberst-Gruppenführer” (en: SS-Supreme-Group leader – OF-9), in order to avoid confusion to the เอ็สเอ็ส-โอเบอร์กรุพเพินฟือเรอร์ (en: SS-Senior group leader – OF-8)”.[11]
 3. Until castration of the SA in summer 1934 the designation of that particular rank in the SS was SS-Sturmhauptführer (SS-Storm head leader). However, the rank was renamed to SS-Hauptsturmführer (SS-Head storm leader). In line with the formation of the SA-Defence crews (SA-Wehrmannschaften) in 1939/40 it was renamed to “Hauptsturmführer” in the SA and in all other Nazi organizations.
 4. The youngest members of the Hitler Youth organization in Nazi Germany

อ้างอิง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

 1. Hermann Weiß, ed. (2002). "Appendix". Biographisches Lexikon zum Dritten Reich (in German). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.CS1 maint: unrecognized language (link)
 2. Verlag Moritz Ruhl 1936, Table 3-4,7-8.
 3. 3.0 3.1 CIA 1999, p. 18.
 4. "Kriegsmarine Rank Chart". KBismarck. 2012. สืบค้นเมื่อ 8 January 2019.
 5. 5.0 5.1 "Ranks of the Technische Nothilfe". สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
 6. CIA 1999, p. 33.
 7. "Uniform und Abzeichen des Deutsches Rotes Kreuz". Deutsche Uniformen. Leipzig: Verlag Moritz Ruhl. 1943. p. Table 14. สืบค้นเมื่อ 4 January 2019.
 8. Williamson, Gordon (1994). The SS: Hitler's Instrument of Terror. Chartwell Books, Inc. p. 250. ISBN 978-0785830122.
 9. CIA 1999, p. 30.
 10. McNab, Chris (2009). The SS: The Growth and Organisation of Himmler's Stormtroopers. Amber Books. pp. 9, 30, 46–47. ISBN 978-1906626495.
 11. Klietmann, Kurt-Gerhard (1967). Feldgrau (in German). Berlin: Die Ordens-Sammlung. 13 (1). Missing or empty |title= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. CIA 1999, pp. 20, 31.
 13. CIA 1999, p. 29.
 14. Schlag nach Wissenswerte Tatsachen aus allen Gebieten (in German). Leipzig: Bibliographisches Institut AG Leipzig. 1938. p. 203.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. Weiß, Hermann (2002). "Appendix". Biographisches Lexikon zum Dritten Reich [Biographical lexicon to the Third Reich] (in German). Frankfurt on Main: Fischer. ISBN 978-3596130863.CS1 maint: unrecognized language (link)
 16. "Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) Regulation Collar Tabs". GermanDaggers.com. 2013. สืบค้นเมื่อ 1 December 2018.
 17. CIA 1999, p. 23.
 18. "Uniform und Rangabzeichen des NSFK" (in German). สืบค้นเมื่อ 26 November 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)
 19. Ley, Robert (1937). "Table 73". Organisationsbuch der NSDAP (in German). Zentralverlag.CS1 maint: unrecognized language (link)
 20. CIA 1999, p. 24.
 21. 21.0 21.1 "Uniform und Dienstgradabzeichen des RBL" (in German). สืบค้นเมื่อ 13 November 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)
 22. CIA 1999, p. 27.
 23. Absolon, Rudolf (1969). Die Wehrmacht im Dritten Reich (in German). IV. Boppard am Rhein: Harald Boldt Verlag. p. 59. ISBN 978-3764619404.CS1 maint: unrecognized language (link)
 24. Handbook of the organisation TODT (OT): Table II–III. London: MIRS. 1945.
 25. Lepage, Jean-Denis G. G. (2015). Hitler's Armed Forces Auxiliaries: an illustrated history of the Wehrmachtsgefolge, 1933-1945. McFarland. p. 22. ISBN 978-0786497454.
 26. CIA 1999, p. 21.
 27. Littlejohn, David (1989). The Hitler Youth. Agincourt Publishers. ISBN 978-0934870214. สืบค้นเมื่อ 25 November 2018.
 28. CIA 1999, pp. 25-26.
 29. "Uniform und Rangabzeichen des NSFK" (in German). สืบค้นเมื่อ 26 November 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)

บรรณานุกรม[แก้]

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

 • Wolfgang Benz (editor): Wie wurde man Parteigenosse? Die NSDAP und ihre Mitglieder. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2009, ISBN 978-3-596-18068-4 (Fischer 18068 Die Zeit des Nationalsozialismus).

แม่แบบ:ยศทหาร และ เครื่องแบบนาซีเยอรมนี