ฟือเรอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์
ฟือเรอร์อุนด์ไรชส์คันซเลอร์
Standarte Adolf Hitlers.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Adolf Hitler cropped restored.jpg
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ เป็นฟือเรอร์คนเดียวในประวัติศาสตร์
การเรียกขาน ไมน์ ฟือเรอร์
ที่พำนัก ไรช์สคันซไล
ผู้แต่งตั้ง ไรชส์ทาค ผ่านรัฐบัญญัติมอบอำนาจ
สถาปนา 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934
คนแรก อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
คนสุดท้าย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ยกเลิก 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
เงินเดือน 48,000 ไรชส์มาร์ค

ฟือเรอร์ (เยอรมัน: Führer) ในภาษาเยอรมัน หมายถึง "ผู้นำ" หรือ "ผู้ชี้แนะ" โดยสันนิษฐานว่ามาจากคำกริยา ฟือเริน (เยอรมัน: führen) ซึ่งหมายถึง "การนำ" โดยคำว่า "ฟือเรอร์" มักจะหมายถึง ฉายาของผู้นำนาซีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเป็นตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาลสมัยนาซีเยอรมนี และองค์กรคล้ายทหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยเอสเอส) โดยคำดังกล่าวเป็นการเอาอย่างจากคำว่า อิลดูเช ในภาษาอิตาลี ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน

การเรียกตนเองของฮิตเลอร์[แก้]

"ฟือเรอร์" คือ ชื่อพิเศษที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ใช้เรียกตนเองหลังจากรัฐบัญญัติการมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1933 ซึ่งทำให้เขามีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากไรชส์ทาค ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไกลช์ชัลทุง และภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ฮิตเลอร์ได้ประกาศตนเองเป็นทั้งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรี โดยเรียกชื่อตำแหน่งเต็มว่า Führer und Reichskanzler (ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์) ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และทำให้ฮิตเลอร์กลายมาเป็นประมุขแห่งไรช์และหัวหน้ารัฐบาลไรช์อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งไรช์ที่สามในทางปฏิบัติ

นาซีเยอรมนีได้ปลูกฝัง ฟือเรอร์พรินซิพ (หลักการผู้นำ) และทำให้ฮิตเลอร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเพียงว่า ฟือเรอร์ ("ผู้นำ") และหนึ่งในสโลแกนทางการเมืองที่นาซีหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด คือ "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" - "หนึ่งชน หนึ่งไรช์ หนึ่งฟือเรอร์"

สำหรับในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่ง Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht ("ฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งเวร์มัคท์") จนกระทั่งตำแหน่งนี้ถูกปลดลงในเดือนพฤษภาคม 1942 ตามคำสั่งของฟือเรอร์ ส่วนรูปแบบในการใช้งานในกิจการด้านการต่างประเทศเป็น Führer und Reichskanzler (ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์) จนกระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น Führer DES Großdeutschen Reiches ("ฟือเรอร์แห่งไรช์มหาเยอรมัน")

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]