ฟือเรอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงประจำฟือเรอร์ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ฟือเรอร์ (เยอรมัน: Führer) ในภาษาเยอรมัน หมายถึง "ผู้นำ" หรือ "ผู้ชี้แนะ" โดยสันนิษฐานว่ามาจากคำกริยา ฟือเริน (เยอรมัน: führen) ซึ่งหมายถึง "การนำ" โดยคำว่า "ฟือเรอร์" มักจะหมายถึง ฉายาของผู้นำนาซีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเป็นตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาลสมัยนาซีเยอรมนี และองค์กรคล้ายทหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยเอสเอส) โดยคำดังกล่าวเป็นการเอาอย่างจากคำว่า อิลดูเช ในภาษาอิตาลี ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน

การเรียกตนเองของฮิตเลอร์[แก้]

"ฟือเรอร์" คือ ชื่อพิเศษที่มุขมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ใช้เรียกตนเองหลังจากรัฐบัญญัติการมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1933 ซึ่งทำให้เขามีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากไรชส์ทาค ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไกลช์ชัลทุง และภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเพาล์ ฟอน ฮินเดนบูร์ก ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ฮิตเลอร์ได้ประกาศตนเองเป็นทั้งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรี โดยเรียกชื่อตำแหน่งเต็มว่า Führer und Reichskanzler (ผู้นำและนายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิไรช์ที่สาม) ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งผู้นำของรัฐและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และทำให้ฮิตเลอร์กลายมาเป็นประมุขแห่งรัฐและประมุขแห่งรัฐบาลอย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งจักรวรรดิไรช์ที่สามในทางปฏิบัติ

นาซีเยอรมนีได้ปลูกฝัง ฟือเรอร์พรินซิพ (หลักการผู้นำ) และทำให้ฮิตเลอร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเพียงว่า ฟือเรอร์ ("ผู้นำ") และหนึ่งในสโลแกนทางการเมืองที่นาซีหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด คือ "Ein Volk, ein Reich, ein Führer" - "หนึ่งประชาชน หนึ่งจักรวรรดิ หนึ่งท่านผู้นำ"

สำหรับในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่ง Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht ("ผู้นำและผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพบกเยอรมัน") จนกระทั่งตำแหน่งนี้ถูกปลดลงในเดือนพฤษภาคม 1942 ตามคำสั่งของฟือเรอร์ ส่วนรูปแบบในการใช้งานในกิจการด้านการต่างประเทศเป็น Führer und Reichskanzler (ผู้นำและนายกรัฐมนตรีแห่งชาติ) จนกระทั่งวันที่ 28 กรกฎาคม 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น Führer DES Großdeutschen Reiches ("ผู้นำแห่งมหาจักรวรรดิเยอรมัน")

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]