ฟือเรอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์
Führer und Reichskanzler
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนสุดท้าย
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
(ฟือเรอร์คนเดียวในประวัติศาสตร์)
ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 1934 – 23 พฤษภาคม 1945
การเรียกขานไมน์ ฟือเรอร์ (ท่านผู้นำ)
จวนไรช์สคันซไล
ผู้แต่งตั้งไรชส์ทาค ผ่านรัฐบัญญัติมอบอำนาจ
สถาปนา2 สิงหาคม ค.ศ. 1934
คนแรกอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
คนสุดท้ายอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ยกเลิก23 พฤษภาคม ค.ศ. 1945
เงินตอบแทน48,000 ไรชส์มาร์ค

ฟือเรอร์ (เยอรมัน: Führer) ในภาษาเยอรมัน หมายถึง "ผู้นำ" โดยคำว่า "ฟือเรอร์" มักจะหมายถึง ฉายาของผู้นำนาซีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และเป็นตำแหน่งเดียวที่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลนาซีเยอรมัน กองทัพเยอรมัน และองค์กรกึ่งทหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยเอ็สเอ็ส) โดยคำดังกล่าวเป็นการเอาอย่างจากคำว่า อิลดูเช ในภาษาอิตาลี ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน

การเรียกตนเองของฮิตเลอร์[แก้]

ฟือเรอร์ คือ ชื่อพิเศษที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ใช้เรียกตนเองหลังจากรัฐบัญญัติการมอบอำนาจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 1933 ซึ่งทำให้เขามีอำนาจที่จะประกาศใช้กฎหมาย โดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากไรชส์ทาค ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ ไกลช์ชัลทุง และภายหลังจากการถึงแก่อสัญกรรมของเพาล์ ฟ็อน ฮินเดินบวร์ค ประธานาธิบดีคนแรกแห่งเยอรมนี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1934 ฮิตเลอร์ได้ประกาศตนเองเป็นทั้งฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรี โดยเรียกชื่อตำแหน่งเต็มว่า ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ (Führer und Reichskanzler) ซึ่งเป็นการรวมตำแหน่งประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน และทำให้ฮิตเลอร์กลายมาเป็นประมุขแห่งไรช์และหัวหน้ารัฐบาลไรช์อย่างเป็นทางการ และถือได้ว่าเป็นผู้นำเผด็จการแห่งไรช์ที่สามในทางปฏิบัติ

นาซีเยอรมนีได้ปลูกฝัง ฟือเรอร์พรินซิพ (หลักการผู้นำ) และทำให้ฮิตเลอร์เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นเพียงว่า ฟือเรอร์ ("ผู้นำ") และหนึ่งในสโลแกนทางการเมืองที่นาซีหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยครั้งที่สุด คือ "หนึ่งชน หนึ่งไรช์ หนึ่งฟือเรอร์" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer)

การเรียกในเอกสาร[แก้]

สำหรับการสั่งการและลงนามในทางการทหาร ฮิตเลอร์ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่า ฟือเรอร์และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งแวร์มัคท์ (Führer und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht) ส่วนการลงนามในเอกสารงานต่างประเทศเป็น ฟือเรอร์และนายกรัฐมนตรีไรช์ (Führer und Reichskanzler) การลงนามในชื่อตำแหน่งทั้งสองแบบนี้เลิกใช้ในกลางปี 1942 โดยมีการเปลี่ยนเป็น ฟือเรอร์แห่งไรช์เยอรมันใหญ่ (Führer des Großdeutschen Reiches) แทน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]