ถนนกาญจนาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)

ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) เป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยาด้วย ตลอดทั้งสายมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ ด้านเหนือ คือ สะพานเชียงราก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด้านใต้ คือ สะพานกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ มีระยะทางทั้งหมดรวม 168 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ในช่วงตลิ่งชัน-บางบัวทอง จนเสร็จสมบูรณ์ครบทุกส่วนในปี พ.ศ. 2550

ถนนกาญจนาภิเษกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปริมาณการจราจรและการขนส่งเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ เดิมมักเรียกกันว่า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ตัดผ่านฝั่งธนบุรี เข้าสู่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปสิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2539 มาเป็นชื่อเรียกถนนสายนี้ (และกรมทางหลวงได้เปลี่ยนหมายเลขทางหลวงของถนนสายนี้ จากทางหลวงหมายเลข 37 เป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข "9") หลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและด้านใต้ขึ้นตามมาเป็นตอน ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างสูงมาก

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก[แก้]

ตะวันตก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)

ความยาว: 68 กม. (42 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2521, พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2541
ปลายทางทิศเหนือ: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศใต้: Thai Motorway-t9.svg กาญจนาภิเษก (ใต้) ใน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทางหลวงเอเชีย: AH 2

ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาได้ยุบรวมกับถนนสายบางขุนเทียน-ตลิ่งชันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 หรือถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (บางปะอิน-บางบัวทอง-บางขุนเทียน) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2541 (บางช่วง) ในช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทองเป็นทางขนาด 10-12 ช่องจราจร ส่วนช่วงบางบัวทอง-บางปะอินเป็นทางขนาด 4-6 ช่องจราจร มีระยะทาง 68 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) กรมทางหลวง

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกเป็นถนนด้านที่สร้างขึ้นก่อนด้านอื่น ๆ ในอดีตคือ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรีเดิมและส่วนต่อขยายจากบางบัวทองไปบรรจบกับถนนพหลโยธิน บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)

ในอนาคต กรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก โดยปรับปรุงเส้นทางเป็นทางหลวงพิเศษแบบควบคุมการเข้า-ออก โดยในช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทองจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับเหนือถนนกาญจนาภิเษก ส่วนช่วงบางบัวทอง-บางปะอินจะก่อสร้างเป็นทางระดับดิน โดยนำทางหลวงเดิมมาพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษเต็มรูปแบบ โดยมีขนาด 4-6 ช่องจราจร และมีทางบริการชุมชน

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก[แก้]

ตะวันออก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)

ความยาว: 63 กม. (39 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2541
ปลายทางทิศเหนือ: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศใต้: Thai Highway-34.svg ถนนบางนา-บางปะกง ใน บางพลี สมุทรปราการ

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) เป็นทางขนาด 6-15 ช่องจราจร ระยะทาง 63 กิโลเมตร ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541

ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้[แก้]

ตะวันตก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนกาญจนาภิเษก (ใต้)

ความยาว: 34 กม. (21 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Motorway-f9.svg กาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ใน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Motorway-t9.svg กาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ใน บางพลี สมุทรปราการ

ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (บางพลี-บางขุนเทียน) ได้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทำให้ถนนวงแหวนรอบนอกสามารถใช้งานได้ครบทุกด้าน โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6-8 ช่องจราจรเนื่องจากที่ดินบริเวณแนวการก่อสร้างนั้นอ่อนมาก ระยะทาง 34 กิโลเมตร แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์ และช่วงสุขสวัสดิ์-บางพลี ซึ่งช่วงที่สองนี้เป็นส่วนของ ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยมีการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ที่ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานกาญจนาภิเษก" พร้อมด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ซื่งเป็นระบบปิด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 รวมจำนวน 29 ด่าน

สถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณถนน[แก้]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[แก้]

  • พระนครศรีอยุธยา: แขวงการทางปทุมธานี แขวงการทางอยุธยา และสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  • ปทุมธานี: สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี แขวงการทางปทุมธานี และสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  • นนทบุรี: สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี
  • กรุงเทพมหานคร: สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • สมุทรปราการ: สำนักงานบำรุงทางหลวงหลวงพิเศษระหว่างเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก
ทิศทาง ทวนเข็มนาฬิกา เริ่มจากต่างระดับบางปะอิน
ถนนกาญจนาภิเษก (ส่วนตะวันตก)
ถนนกาญจนาภิเษก
< ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน
ไป คลองหลวง
ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1 จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน
ไป ต่างระดับบางปะอิน 2
ถนนพหลโยธิน >
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
ไป อยุธยา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
ไป ปทุมธานี
ทางแยกต่างระดับเชียงรากน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
ไป อยุธยา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 >
< ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษอุดรรัถยา
ไป ปากเกร็ด
อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
< ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ไป ปทุมธานี
อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ไป บางไทร
ถนนปทุมธานี-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร >
สะพานเชียงราก
ข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา
}
< ถนนสามโคก-เสนา ถนนสามโคก-เสนา
ไป สามโคก
ทางแยกต่างระดับสามโคก จ. ปทุมธานี ถนนสามโคก-เสนา
ไป เสนา
ถนนสามโคก-เสนา >
< ถนนปทุมธานี-บางเลน ถนนปทุมธานี-บางเลน
ไป ปทุมธานี
ทางแยกต่างระดับลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ถนนปทุมธานี-บางเลน
ไป บางเลน
ถนนปทุมธานี-บางเลน >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
ไป สะพานนนทบุรี
ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง จ. นนทบุรี ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ไป สุพรรณบุรี
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี >
< ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ไป บางบัวทอง
แยกบางบัวทอง จ. นนทบุรี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ไป ไทรน้อย
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย >
< ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์
ไป สะพานพระนั่งเกล้า
ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จ. นนทบุรี
< ถนนนครอินทร์ ถนนนครอินทร์
ไป สะพานพระราม 5
ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง จ. นนทบุรี
< ถนนบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี
ไป พระปิ่นเกล้า
ทางแยกต่างระดับฉิมพลี กรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี
ไป ศาลายา, นครชัยศรี
ถนนบรมราชชนนี >
< ถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
ไป บางแค, ท่าพระ
ทางแยกต่างระดับบางแค กรุงเทพฯ ถนนเพชรเกษม
ไป หนองแขม
ถนนเพชรเกษม >
< ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์
ไป บางแค, กำนันแม้น
ทางแยกต่างระดับบางโคลัด กรุงเทพฯ
< ถนนเอกชัย ถนนเอกชัย
ไป จอมทอง
บางบอน กรุงเทพฯ ถนนเอกชัย
ไป สมุทรสาคร
ถนนเอกชัย >
< ถนนพระรามที่ 2 ถนนพระรามที่ 2
ไป ดาวคะนอง
ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ถนนพระรามที่ 2
ไป สมุทรสาคร
ถนนพระรามที่ 2 >
ถนนกาญจนาภิเษก (ส่วนใต้)
ถนนกาญจนาภิเษก
< ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์
ไป พระประแดง
ทางแยกต่างระดับสุขสวัสดิ์ จ. สมุทรปราการ ถนนสุขสวัสดิ์
ไป พระสมุทรเจดีย์,
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุขสวัสดิ์ >
สะพานกาญจนาภิเษก
ข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา
}
< ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ไป ปู่เจ้าสมิงพราย
สะพานภูมิพล จ. สมุทรปราการ
< ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
ไป สำโรง
ทางแยกต่างระดับสุขุมวิท จ. สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท
ไป สมุทรปราการ
ถนนสุขุมวิท >
< ถนนศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์
จ. สมุทรปราการ
ถนนศรีนครินทร์
ไป สมุทรปราการ
ถนนศรีนครินทร์ >
< ถนนเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์
ไป สำโรง
ทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ จ. สมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์
ไป บางพลี
ถนนเทพารักษ์ >
ถนนกาญจนาภิเษก (ส่วนตะวันออก)
ถนนกาญจนาภิเษก
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ไป บางนา
ทางแยกต่างระดับวัดสลุด จ. สมุทรปราการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ไป ชลบุรี,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 >
< ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษบูรพาวิถี
ไป บางนา
ทางพิเศษบูรพาวิถี
ไป ชลบุรี,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทางพิเศษบูรพาวิถี >
< ถนนอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช
ไป พระโขนง
ทางแยกต่างระดับอ่อนนุช กรุงเทพฯ ถนนอ่อนนุช
ไป ลาดกระบัง,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนนอ่อนนุช >
< ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนมอเตอร์เวย์
ไป ถนนพระราม 9
ทางแยกต่างระดับทับช้าง กรุงเทพฯ ถนนมอเตอร์เวย์
ไป ลาดกระบัง,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนนมอเตอร์เวย์ >
< ถนนรามคำแหง ถนนรามคำแหง
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ ถนนรามคำแหง
ไป มีนบุรี
ถนนรามคำแหง >
< ถนนเสรีไทย ถนนเสรีไทย
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับคลองกุ่ม (เสรีไทย) กรุงเทพฯ ถนนเสรีไทย
ไป มีนบุรี
ถนนเสรีไทย >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ไป นวลจันทร์
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ไป มีนบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 >
< ถนนรามอินทรา ถนนรามอินทรา
ไป หลักสี่
ทางแยกต่างระดับรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ถนนรามอินทรา
ไป มีนบุรี
ถนนรามอินทรา >
< ทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ทางพิเศษฉลองรัช (ช่วงรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
ไป บางเขน, เอกมัย
ทางต่างระดับจตุโชติ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
< ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยราษฎร์
ไป สายไหม
อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ถนนหทัยราษฎร์
ไป มีนบุรี
ถนนหทัยราษฎร์ >
< ถนนลำลูกกา ถนนลำลูกกา
ไป คูคต
ทางแยกต่างระดับลำลูกกา จ. ปทุมธานี ถนนลำลูกกา
ไป ลำลูกกา
ถนนลำลูกกา >
< ถนนรังสิต-นครนายก ถนนรังสิต-นครนายก
ไป รังสิต
ทางแยกต่างระดับธัญบุรี จ. ปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
ไป องครักษ์
ถนนรังสิต-นครนายก >
< ถนนคลองหลวง ถนนคลองหลวง
ไป บางขันธ์, เชียงราก
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ถนนคลองหลวง
ไป หนองเสือ
ถนนคลองหลวง >
< ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน
ไป ต่างระดับบางปะอิน 1
ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2 จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน
ไป วังน้อย, หินกอง
ถนนพหลโยธิน >
สี ความหมาย
เขียวอ่อน ทางต่างระดับ
เขียว ทางแยก
เหลือง สะพาน
ชมพู โครงการหรือกำลังก่อสร้าง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°08′55″N 100°34′38″E / 14.148594°N 100.577277°E / 14.148594; 100.577277

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย