ถนนกาญจนาภิเษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ตะวันตก ตะวันออก ใต้
ถนนกาญจนาภิเษก

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ความยาว: 168 กม. (104 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ทางหลวงเอเชีย: AH 2

ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 168 กิโลเมตร

ถนนสายนี้สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปริมาณการจราจรและการขนส่งเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวเชื่อมทางสายหลักเข้าไปสู่ทุกภาคของประเทศ เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ในช่วงตลิ่งชัน–บางบัวทอง[1] จนเสร็จสมบูรณ์ครบทุกส่วนในปี พ.ศ. 2550 โดยตลอดทั้งสายมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ สะพานเชียงราก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสะพานกาญจนาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติ[แก้]

ถนนสายนี้เดิมมักเรียกกันว่า "ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก" มีเส้นทางเริ่มตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ตัดผ่านฝั่งธนบุรี เข้าสู่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปสิ้นสุดที่ถนนพหลโยธิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2539 มาเป็นชื่อเรียกถนนสายนี้ คือ "ถนนกาญจนาภิเษก" และเดิมกรมทางหลวงได้กำหนดเส้นทางสายนี้ให้เป็น "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37" ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนหมายเลขทางหลวงของถนนสายนี้ให้เป็น "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9" ตามแผนพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในปี พ.ศ. 2539[2] หลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกและด้านใต้ขึ้นตามมาเป็นตอน ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการสร้างสูงมาก

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

ด้านตะวันออก[แก้]

ตะวันออก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันออก)

ความยาว: 63 กม. (39 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2541
ปลายทางทิศเหนือ: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศใต้: Thai Highway-34.svg ถนนบางนา-บางปะกง ใน บางพลี สมุทรปราการ

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก (สายบางปะอิน–บางพลี) เป็นทางหลวงพิเศษแบบเก็บค่าผ่านทางขนาด 6-15 ช่องจราจร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ระยะทาง 63 กิโลเมตร แสดงด้วยป้ายหมายเลข 9 พื้นหลังสีน้ำเงิน

ด้านใต้[แก้]

ด้านใต้
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

ถนนกาญจนาภิเษก ด้านใต้

ความยาว: 34 กม. (21 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550
ปลายทางทิศตะวันตก: Thai Motorway-f9.svg กาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ใน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศตะวันออก: Thai Motorway-t9.svg กาญจนาภิเษก (ตะวันออก) ใน บางพลี สมุทรปราการ

ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (สายบางพลี–บางขุนเทียน) เป็นทางพิเศษเก็บค่าผ่านทาง ระยะทาง 34 กิโลเมตร ได้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถนนในช่วงนี้ก่อสร้างเป็นลำดับสุดท้าย ทำให้ถนนวงแหวนรอบนอกสามารถใช้งานได้ครบทุกด้าน โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6-8 ช่องจราจร เนื่องจากที่ดินบริเวณแนวการก่อสร้างนั้นอ่อนมาก และแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางพลี–สุขสวัสดิ์ และช่วงสุขสวัสดิ์–บางขุนเทียน

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก[แก้]

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก เดิมมีชื่อว่า "ทางพิเศษสายบางพลี–สุขสวัสดิ์" ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อทางพิเศษว่า "ทางพิเศษกาญจนาภิเษก" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553[3] เป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (ช่วงถนนพระรามที่ 2 ถึงถนนสุขสวัสดิ์) ทางพิเศษเริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณอำเภอพระประแดงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนสุขุมวิท ถนนศรีนครินทร์ และถนนเทพารักษ์ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางนา - บางปะกง) บริเวณอำเภอบางพลี ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีทางแยกต่างระดับ 5 แห่ง เปิดให้บริการโดยยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษชั่วคราวในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเปิดให้บริการโดยจัดเก็บค่าผ่านทาง ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552

ทางพิเศษสายนี้มีการก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ที่ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานกาญจนาภิเษก" พร้อมด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ซื่งเป็นระบบปิด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 รวมจำนวน 29 ด่าน

ทางพิเศษสายนี้ผ่านจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการเพียงจังหวัดเดียว เริ่มจากถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก โดยมีทางเชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถีที่ทางแยกต่างระดับวัดสลุด อำเภอบางพลี แล้วไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังอำเภอเมืองสมุทรปราการ แล้วไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางแยกเชื่อมต่อกับสะพานภูมิพล ผ่านสะพานกาญจนาภิเษกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับสุขสวัสดิ์ เชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ ในอำเภอพระประแดง

ส่วนของกรมทางหลวง[แก้]

ช่วงสุขสวัสดิ์–บางขุนเทียน เป็นของกรมทางหลวง ซึ่งปัจจุบันได้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง[ต้องการอ้างอิง] มีเส้นทางผ่านกรุงเทพมหานคร โดยต่อจากทางพิเศษกาญจนาภิเษก ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเขตทุ่งครุ ข้ามถนนประชาอุทิศ ข้ามคลองบางมดเข้าเขตบางขุนเทียน ข้ามถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล และสิ้นสุดที่ถนนพระรามที่ 2 ที่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน

ด้านตะวันตก[แก้]

ตะวันตก
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก)

ความยาว: 68 กม. (42 ไมล์)
สร้างเมื่อ: พ.ศ. 2521, พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2543
ปลายทางทิศเหนือ: Thai Highway-1.svg พหลโยธิน ใน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ทางแยกหลัก: โปรดดูด้านล่าง
ปลายทางทิศใต้: Thai Motorway-t9.svg กาญจนาภิเษก (ใต้) ใน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ทางหลวงเอเชีย: AH 2

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (สายบางปะอิน–บางบัวทอง–บางขุนเทียน) ระยะทาง 68 กิโลเมตร ช่วงบางปะอิน–บางบัวทอง ระยะทาง 44 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 และช่วงบางบัวทอง-บางขุนเทียน ระยะทาง 24 กิโลเมตร เป็นทางขนาด 10-12 ช่องจราจร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543

ถนนตลิ่งชัน–สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2521 ต่อมาได้ยุบรวมกับถนนสายบางขุนเทียน–ตลิ่งชันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 หรือถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก (บางปะอิน–บางบัวทอง–บางขุนเทียน) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 (ช่วงบางบัวทอง–บางปะอิน) และปี พ.ศ. 2543 (การขยายทางช่วง บางขุนเทียน–บางบัวทอง)[1] ในช่วงบางขุนเทียน–บางบัวทองเป็นทางขนาด 10-12 ช่องจราจร ส่วนช่วงบางบัวทอง–บางปะอินเป็นทางขนาด 4-6 ช่องจราจร มีระยะทาง 68 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของสำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพฯ) กรมทางหลวง

ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกเป็นถนนด้านที่สร้างขึ้นก่อนด้านอื่น ๆ ในอดีตคือ ถนนตลิ่งชัน–สุพรรณบุรีเดิมและส่วนต่อขยายจากบางบัวทองไปบรรจบกับถนนพหลโยธิน บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)

ในอนาคต กรมทางหลวงมีโครงการปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก โดยปรับปรุงเส้นทางเป็นทางหลวงพิเศษแบบควบคุมการเข้า-ออก โดยในช่วงบางขุนเทียน–บางบัวทองจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับเหนือถนนกาญจนาภิเษก ส่วนช่วงบางบัวทอง–บางปะอินจะก่อสร้างเป็นทางระดับดิน โดยนำทางหลวงเดิมมาพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษเต็มรูปแบบ โดยมีขนาด 4-6 ช่องจราจร และมีทางบริการชุมชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง[แก้]

  • พระนครศรีอยุธยา: แขวงการทางปทุมธานี แขวงการทางอยุธยา และสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  • ปทุมธานี: สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี แขวงการทางปทุมธานี และสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  • นนทบุรี: สำนักงานบำรุงทางนนทบุรี
  • กรุงเทพมหานคร: สำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • สมุทรปราการ: สำนักงานบำรุงทางหลวงหลวงพิเศษระหว่างเมืองและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ทางแยกที่สำคัญ[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก
ทิศทาง ทวนเข็มนาฬิกา เริ่มจากต่างระดับบางปะอิน (ด้านซ้าย: ทิศทางเข้าเมือง, ด้านขวา: ทิศทางออกจากเมือง)
ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก
ถนนกาญจนาภิเษก
< ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน
ไป รังสิต, กรุงเทพฯ
ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1 จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน
ไป ต่างระดับบางปะอิน 2, วังน้อย,
หินกอง, สระบุรี
ถนนพหลโยธิน >
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
ไป อยุธยา, อ่างทอง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
ไป ปทุมธานี
ทางแยกต่างระดับเชียงรากน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347
ไป อยุธยา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 >
< ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษอุดรรัถยา
ไป ปากเกร็ด
อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
< ถนนปทุมธานี–ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถนนปทุมธานี–ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ไป ปทุมธานี
อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนปทุมธานี–ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ไป บางไทร
ถนนปทุมธานี–ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร >
สะพานเชียงราก
ข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา
}
< ถนนสามโคก–เสนา ถนนสามโคก–เสนา
ไป อ.สามโคก
ทางแยกต่างระดับสามโคก จ. ปทุมธานี ถนนสามโคก–เสนา
ไป อ.เสนา
ถนนสามโคก–เสนา >
< ถนนปทุมธานี-บางเลน ถนนปทุมธานี-บางเลน
ไป เข้าเมืองปทุมธานี
ทางแยกต่างระดับลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ถนนปทุมธานี-บางเลน
ไป อ.บางเลน
ถนนปทุมธานี-บางเลน >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345
ไป สะพานนนทบุรี
ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง จ. นนทบุรี ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ไป สุพรรณบุรี
ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี >
< ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ไป อ.บางบัวทอง
แยกบางบัวทอง จ. นนทบุรี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ไป อ.ไทรน้อย
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย >
< ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์
ไป สะพานพระนั่งเกล้า, แคราย
ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ จ. นนทบุรี
< ถนนนครอินทร์ ถนนนครอินทร์
ไป สะพานพระราม 5, แคราย
ทางแยกต่างระดับบางคูเวียง จ. นนทบุรี
< ทางพิเศษศรีรัช(ช่วงบางซื่อ-วงแหวนฯ ตะวันตก) ทางพิเศษศรีรัช
(ช่วงบางซื่อ-วงแหวนฯ ตะวันตก)
ไป ดินแดง, บางนา, แจ้งวัฒนะ
-
< ถนนบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี
ไป ตลิ่งชัน, พระปิ่นเกล้า
ทางแยกต่างระดับฉิมพลี กรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี
ไป ศาลายา, นครชัยศรี
ถนนบรมราชชนนี >
< ถนนเพชรเกษม ถนนเพชรเกษม
ไป บางแค, ท่าพระ
ทางแยกต่างระดับบางแค กรุงเทพฯ ถนนเพชรเกษม
ไป หนองแขม, อ้อมน้อย
ถนนเพชรเกษม >
< ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์
ไป บางแค, กำนันแม้น
ทางแยกต่างระดับบางโคลัด กรุงเทพฯ
< ถนนเอกชัย ถนนเอกชัย
ไป จอมทอง
บางบอน กรุงเทพฯ ถนนเอกชัย
ไป สมุทรสาคร
ถนนเอกชัย >
< ถนนพระรามที่ 2 ถนนพระรามที่ 2
ไป ดาวคะนอง
ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ถนนพระรามที่ 2
ไป สมุทรสาคร
ถนนพระรามที่ 2 >
ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้
ถนนกาญจนาภิเษก
< ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์
ไป พระประแดง
ทางแยกต่างระดับสุขสวัสดิ์ จ. สมุทรปราการ ถนนสุขสวัสดิ์
ไป อ.พระสมุทรเจดีย์,
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุขสวัสดิ์ >
สะพานกาญจนาภิเษก
ข้าม แม่น้ำเจ้าพระยา
}
< ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
ไป ปู่เจ้าสมิงพราย, พระประแดง,
ถนนพระรามที่ 3
สะพานภูมิพล จ. สมุทรปราการ
< ถนนสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
ไป สำโรง
ทางแยกต่างระดับสุขุมวิท จ. สมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท
ไป ปากน้ำ, บางปู
ถนนสุขุมวิท >
< ถนนศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์
จ. สมุทรปราการ
ถนนศรีนครินทร์
ไป ปากน้ำ, บรรจบถนนสุขุมวิท
ถนนศรีนครินทร์ >
< ถนนเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์
ไป สำโรง
ทางแยกต่างระดับเทพารักษ์ จ. สมุทรปราการ ถนนเทพารักษ์
ไป บางพลี, บางบ่อ
ถนนเทพารักษ์ >
ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก
ถนนกาญจนาภิเษก
< ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษบูรพาวิถี
ไป ดินแดง, ดาวคะนอง, แจ้งวัฒนะ
ทางแยกต่างระดับวัดสลุด จ. สมุทรปราการ ทางพิเศษบูรพาวิถี
ไป ชลบุรี,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทางพิเศษบูรพาวิถี >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ไป บางนา
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
ไป ชลบุรี,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 >
< ถนนอ่อนนุช ถนนอ่อนนุช
ไป พระโขนง
ทางแยกต่างระดับอ่อนนุช กรุงเทพฯ ถนนอ่อนนุช
ไป ลาดกระบัง,
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถนนอ่อนนุช >
< ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ไป บรรจบถนนศรีนครินทร์, ห้วยขวาง
ทางแยกต่างระดับทับช้าง กรุงเทพฯ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
ไป ลาดกระบัง, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ชลบุรี
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 >
< ถนนรามคำแหง ถนนรามคำแหง
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ ถนนรามคำแหง
ไป มีนบุรี
ถนนรามคำแหง >
< ถนนเสรีไทย ถนนเสรีไทย
ไป บางกะปิ
ทางแยกต่างระดับคลองกุ่ม (เสรีไทย) กรุงเทพฯ ถนนเสรีไทย
ไป มีนบุรี
ถนนเสรีไทย >
< ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ไป บรรจบถนนนวมินทร์
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
ไป มีนบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350 >
< ถนนรามอินทรา ถนนรามอินทรา
ไป หลักสี่, ปากเกร็ด
ทางแยกต่างระดับรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ถนนรามอินทรา
ไป มีนบุรี
ถนนรามอินทรา >
< ทางพิเศษฉลองรัช(ช่วงรามอินทรา-วงแหวนฯ ตะวันออก) ทางพิเศษฉลองรัช
(ช่วงรามอินทรา-วงแหวนฯ ตะวันออก)
ไป ถนนพระราม 9, เอกมัย, ดาวคะนอง
ทางต่างระดับจตุโชติ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
< ถนนหทัยราษฎร์ ถนนหทัยราษฎร์
ไป สายไหม
อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ถนนหทัยราษฎร์
ไป มีนบุรี
ถนนหทัยราษฎร์ >
< ถนนลำลูกกา ถนนลำลูกกา
ไป ลำลูกกา
ทางแยกต่างระดับลำลูกกา จ. ปทุมธานี ถนนลำลูกกา
ไป คูคต, องครักษ์
ถนนลำลูกกา >
< ถนนรังสิต-นครนายก ถนนรังสิต-นครนายก
ไป รังสิต
ทางแยกต่างระดับธัญบุรี จ. ปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
ไป องครักษ์, นครนายก
ถนนรังสิต-นครนายก >
< ถนนคลองหลวง ถนนคลองหลวง
ไป บางขันธ์, เชียงราก
อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ถนนคลองหลวง
ไป อ.หนองเสือ
ถนนคลองหลวง >
< ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน
ไป ต่างระดับบางปะอิน 1
ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2 จ. พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน
ไป วังน้อย, หินกอง, สระบุรี
ถนนพหลโยธิน >
สี ความหมาย
เขียวอ่อน ทางต่างระดับ
เขียว ทางแยก
เหลือง สะพาน
ชมพู โครงการหรือกำลังก่อสร้าง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°08′55″N 100°34′38″E / 14.148594°N 100.577277°E / 14.148594; 100.577277

Thai Highway Blank.svg ทางหลวงในประเทศไทย
ทางหลวงแผ่นดิน 1 2 3 4
11 12
21 22 23 24
31 32 33 34 35 36 37
41 42 43 44
ทางหลวงพิเศษ 7 9
รายชื่อทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย