สมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์
Rheinbund (de)
États confédérés du Rhin (fr)
รัฐบริวารของฝรั่งเศส

ค.ศ. 1806–ค.ศ. 1813
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
สมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ในปี ค.ศ. 1812
เมืองหลวง แฟรงก์เฟิร์ต
โครงสร้างการเมือง สมาพันธรัฐ
ผู้อารักขา จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
เจ้าชาย-ไพรเมต
 -  ค.ศ. 1806-1813 คาร์ล เทโอดอร์ ฟอน ดัลแบร์ก
 -  ค.ศ. 1813 เออแฌน เดอ โบอาร์เนส์
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามนโปเลียน
 -  ก่อตั้ง 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1806
 -  จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ล่มสลาย 6 สิงหาคม ค.ศ. 1806
 -  สลายตัว 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1813

สมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์[1] หรือ สมาพันธรัฐแม่น้ำไรน์ (เยอรมัน: Rheinbund; ฝรั่งเศส: États confédérés du Rhin (ชื่ออย่างเป็นทางการ) Confédération du Rhin (ชื่อในทางพฤตินัย)) เป็นรัฐบริวารของจักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1 ก่อตั้งจากรัฐเยอรมันทั้ง 16 รัฐ โดยจักรพรรดินโปเลียนหลังจากรบชนะจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แห่งรัสเซียในยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ การลงนามในสนธิสัญญาเพรซเบิร์กได้นำไปสู่การก่อตั้งสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ ซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1806 ถึงปี ค.ศ. 1813

สมาชิกของสมาพันธ์คือเจ้าผู้ครองนครรัฐเยอรมัน (Fürsten) ในความปกครองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 16 รัฐ ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว เจ้าเหล่านี้ล้วนมิใช่ประมุขของรัฐซึ่งตนเองปกครองอยู่ ภายหลังได้มีรัฐอื่นอีก 19 รัฐเข้าร่วมในสมาพันธรัฐ ทำให้เมื่อรวมกันแล้วทำให้มีประชากรภายใต้การปกครองมากกว่า 15 ล้านคน ก่อให้เกิดผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์อย่างมากต่อจักรวรรดิฝรั่งเศสในแนวรบด้านตะวันออก

การก่อตั้ง[แก้]

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์เยอรมนี
ตราแผ่นดินเยอรมนี

ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1806 นครรัฐ 16 รัฐ ซึ่งรวมกันเป็นประเทศเยอรมนีในปัจจุบัน ได้ลงนามในสนธิสัญญาสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ (เยอรมัน: Rheinbundakte) เพื่อแยกตัวจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐในชื่อ "สมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์" (états confédérés du Rhin) โดยอิงตามชื่อของกลุ่มรัฐเยอรมันในยุคก่อนหน้าที่เรียกว่า "สันนิบาตแห่งแม่น้ำไรน์" มีจักรพรรดินโปเลียนเป็นดำรงตำแหน่ง "ผู้อารักขา" แห่งสมาพันธรัฐ หลังจากนั้นในวันที่ 6 สิงหาคม ด้วยการยื่นคำขาดของนโปเลียน จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 จึงได้สละตำแหน่งจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และประกาศล้มเลิกจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ บรรดารัฐเยอรมันมากกว่า 23 รัฐก็เข้าร่วมสมาพันธรัฐ โดยราชวงศ์ฮับส์บูร์กของจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 จะปกครองส่วนที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิในชื่อจักรวรรดิออสเตรีย มีเฉพาะออสเตรีย ปรัสเซีย โฮลชไตน์ส่วนที่เป็นของเดนมาร์ก และปอมเมอเรเนียของสวีเดนเท่านั้นที่อยู่นอกสมาพันธรัฐ ไม่นับรวมดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์และราชรัฐเออร์เฟิร์ตซึ่งถูกยึดครองโดยจักรวรรดิฝรั่งเศส

ตามสนธิสัญญาดังกล่าว สมาพันธรัฐจะดำเนินการโดยผู้แทนร่วมตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐใหญ่ ต่างก็ต้องการมีอำนาจอธิปไตยอย่างไม่จำกัด

สมาพันธรัฐนี้มิได้มีประมุขเป็นกษัตริย์ตามอย่างที่เคยใช้ในจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ตำแหน่งสูงสุดในสมาพันธรัฐนี้เป็นของคาร์ล เทโอดอร์ ฟอน ดัลแบร์ก อดีตอัครมหาเสนาบดีผู้ที่เบื่อตำแหน่งเจ้าชาย-ไพรเมตของสมาพันธรัฐ ในฐานะดังกล่าวเขาเป็นประธานของคณะพระมหากษัตริย์ (College of Kings) และมีอำนาจเหนือ สภานิติบัญญัติแห่งสมาพันธรัฐ (Diet of the Confederation) ซึ่งมีลักษณะองค์กรคล้ายกับรัฐสภา (Parliament) อย่างไรก็ตาม องค์กรดังกล่าวนี้ไม่เคยมีการประชุมแต่อย่างไร ส่วนประธานสภาของเจ้าผู้ครองนครคือเจ้าชายแห่งนัสเซา-อูซินเงน

ในความเป็นจริงแล้ว สมาพันธรัฐมีสถานะเป็นพันธมิตรทางการทหาร กล่าวคือ รัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐจะต้องส่งกำลังทหารสนับสนุนจำนวนมากให้แก่ฝรั่งเศส โดยที่ผู้ปกครองรัฐจะได้รับการยกสถานะดินแดนของตนขึ้นเป็นการตอบแทน เช่น บาเดิน (ปัจจุบันดินแดนส่วนตะวันตกอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก) เฮสเซิน คลีฟส์ (Cleves) และเบิร์ก (ทั้งสองแห่งปัจจุบันอยู่ในรัฐนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลน) ได้ยกฐานะขึ้นเป็นแกรนด์ดัชชี ส่วนเวือร์ทเทมแบร์กและบาวาเรีย ได้ยกฐานะขึ้นเป็นราชอาณาจักร นอกจากนี้บางรัฐยังมีอาณาเขตเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับเอา "Kleinstaaten" หรือรัฐขนาดเล็กหลาย ๆ แห่งที่เคยเป็นสมาชิกของจักรวรรดิมาควบรวมเข้าไป

หลังปรัสเซียพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1806 รัฐขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมากก็เข้าร่วมกับสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ โดยขยายตัวมากที่สุดในปี ค.ศ. 1808 ประกอบด้วย 4 ราชอาณาจักร 5 แกรนด์ดัชชี 13 ดัชชี 17 พรินซิพาลิตี และนครรัฐอิสระฮันเซียติค ได้แก่ เมืองฮัมบูร์ก ลือเบค และ เบรเมิน

ในปี ค.ศ. 1810 ส่วนใหญ่ของเยอรมนีตะวันออกเฉียงเหนือก็รวมเข้ากับจักรวรรดินโปเลียนอย่างเร่งด่วน ตามคำสั่งการห้ามค้าขายระหว่างประเทศกับสหราชอาณาจักร ตามนโยบายการปิดล้อมภาคพื้นทวีป ซึ่งบังคับให้ชาวยุโรปค้าขายกันเองโดยไม่ต้องพึ่งอังกฤษ

สมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์สลายตัวในปี ค.ศ. 1813 อันเนื่องมาจากการที่จักรพรรดินโปเลียนพ่ายสงครามแก่จักรวรรดิรัสเซีย สมาชิกจำนวนมากย้ายฝ่ายหลังจากสิ้นสุดยุทธการที่ไลพ์ซิก เมื่อการณ์ปรากฏชัดว่าจักรพรรดินโปเลียนจะแพ้ในสงครามประสานมิตรครั้งที่หก อย่างแน่นอนแล้ว

รัฐที่เป็นสมาชิก[แก้]

ตารางต่อไปนี้แสดงรายนามรัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐและวันที่เข้าร่วม พร้อมทั้งจำนวนกำลังทหารในความปกครอง (แสดงด้วยตัวเลขในวงเล็บ)[2]

รัฐที่เป็นสมาชิกของสมาพันธรัฐแห่งแม่น้ำไรน์ ในปี 1812
ธง รัฐสมาชิก เข้าร่วมเมื่อ หมายเหตุ
Flag of Anhalt Duchies.png ดัชชีอันฮัลท์-แบร์นบูร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 (700)
Flagge Herzogtum Anhalt.svg ดัชชีอันฮัลท์-เดสเซา แม่แบบ:Dts/outdmy2 (700)
Flag of Anhalt Duchies.png ดัชชีอันฮัลท์-เคอเทิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 (700)
Flag of Arenberg (1803 - 1810).svg ดัชชีอาเรนแบร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Coat of arms of Baden.svg แกรนด์ดัชชีบาเดิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; ในอดีตเป็นดินแดนชั้นรัฐมาร์เกรฟ (8000)
Flag of Bavaria (striped).svg ราชอาณาจักรบาวาเรีย แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; ในอดีตเป็นดัชชี (30,000)
Flag of the Grand Duchy of Berg (1806-1808).svg แกรนด์ดัชชีแบร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; รวมทั้งดัชชีเคลเวอ ในอดีตทั้งคู่เป็นดัชชี (2000)
Wappen Deutsches Reich - Grossherzogtum Hessen.png แกรนด์ดัชชีเฮสเซิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; ในอดีตเป็นเคาน์ตี (4000)
Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png ราชรัฐโฮเฮนซอลเลิร์น-เฮชิงเงิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png ราชรัฐโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Flag of Isenburg County.svg ราชรัฐไอเซนบูร์ก-เบียร์สไตน์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Flag of the Principality of Leyen (1806-1813).svg ราชรัฐไลเอิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; ในอดีตเป็นดินแดนชั้นเกรฟ (Graf) (4000)
Flag of Liechtenstein (1719-1852).svg ราชรัฐลิคเตนสไตน์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Wappen Deutsches Reich - Fürstentum Lippe.png ราชรัฐลิพเพอ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (650)
Wappen Mecklenburg-Schwerin.png ดัชชีเมคเลนบูร์ก-ชเวริน แม่แบบ:Dts/outdmy2 (1900)
Grosses wappen MSTRELITZ.jpg ดัชชีเมคเลนบูร์ก-ชเตรลิทซ์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flagge Herzogtum Nassau (1806-1866).svg ดัชชีนัสเซา (อูซิงเงินและเวลบูร์ก) แม่แบบ:Dts/outdmy2* ร่วมอยู่ในสหภาพแห่ง Missing image นัสเซา-อูซิงเงิน และ Nassau-Weilburg นัสเซา-เวลบูร์ก ทั้งสองรัฐเป็นรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (อย่างละ 4000)
Civil flag of Oldenburg.svg แกรนด์ดัชชีออลเดนบูร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 (800)
Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg ราชรัฐรอยสส์-เอเบิร์สดอร์ฟ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flagge Fürstentum Reuß ältere Linie.svg ราชรัฐรอยสส์-ไกรซ์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flag of Reuss-Lobenstein.svg ราชรัฐรีอัสส์-โลเบนสไตน์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg ราชรัฐรอยสส์-ชไลซ์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flag of Salm principalities (1798-1811).svg ราชรัฐซัล์ม (ซัล์ม-ซัล์ม และ ซาล์ม-คีร์บูร์ก) แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง (4000)
Armoiries Saxe.svg ดัชชีซัคเซิน-โคบูร์ก-ซาลเฟล์ด แม่แบบ:Dts/outdmy2 (เป็นส่วนหนึ่งในกำลัง 2000 คนของกลุ่มแกรนด์ดัชชีซัคเซิน)
Armoiries Saxe.svg ดัชชีซัคเซิน-โกทา-อัลเทนบูร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 (เป็นส่วนหนึ่งในกำลัง 2000 คนของกลุ่มแกรนด์ดัชชีซัคเซิน)
Armoiries Saxe.svg ดัชชีซัคเซิน-ฮิลด์บูร์กเฮาเซิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 (เป็นส่วนหนึ่งในกำลัง 2000 คนของกลุ่มแกรนด์ดัชชีซัคเซิน)
Wappen Deutsches Reich - Herzogtum Sachsen-Meiningen-Hildburghausen (Grosses).png ดัชชีซัคเซิน-ไมนิงเงิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 (เป็นส่วนหนึ่งในกำลัง 2000 คนของกลุ่มแกรนด์ดัชชีซัคเซิน)
Wappen Deutsches Reich - Grossherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach.png ดัชชีซัคเซิน-ไวมาร์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (เป็นส่วนหนึ่งในกำลัง 2000 คนของกลุ่มแกรนด์ดัชชีซัคเซิน)
State flag of Saxony before 1815.svg ราชอาณาจักรแซกโซนี แม่แบบ:Dts/outdmy2 ในอดีตเป็นดัชชี (20,000)
Flagge Fürstentum Lippe.svg ราชรัฐเชาม์บูร์ก-ลิพเพอ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (650)
Wappen Deutsches Reich - Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt.jpg ราชรัฐชวาร์ซเบิร์ก-รูดอลสตัดต์ แม่แบบ:Dts/outdmy2 (650)
Wappen Deutsches Reich - Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen.jpg ราชรัฐชวาร์ซบูร์ก-ซอนเดิร์สเฮาเซิน แม่แบบ:Dts/outdmy2 (650)
Flag of Waldeck before 1830.svg ราชรัฐวาลเดิก แม่แบบ:Dts/outdmy2 (400)
Flag of the Kingdom of Westphalia.svg ราชอาณาจักรเวสต์ฟาเลีย แม่แบบ:Dts/outdmy2 จักรพรรดินโปเลียนตั้งขึ้นใหม่ (25,000)
Flag of Württemberg before 1809.svg ราชอาณาจักรเวือร์ทเทมแบร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 รัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง; ในอดีตเป็นดินแดนชั้นดัชชี (12,000)
Flag of the Grandduchy of Wurzburg.svg แกรนด์ดัชชีเวือร์สบูร์ก แม่แบบ:Dts/outdmy2 จักรพรรดินโปเลียนตั้งขึ้นใหม่ (2000)

เหตุการณ์ในช่วงหลัง[แก้]

ฝ่ายประสานมิตรได้คัดค้านจักรพรรดินโปเลียนในการยุบสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1813 แต่ไม่เป็นผล ต่อมาหลังการเลิกล้มสมาพันธรัฐ ก็มีความพยายามที่จะรวมชาติเยอรมนีอีกครั้ง กระทั่งเมื่อมีการสถาปนาสมาพันธรัฐเยอรมันในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1815 โดยองค์กรบริหารของสมาพันธรัฐนี้เรียกว่าสภาการปกครองส่วนกลาง (เยอรมัน: Zentralverwaltungsrat) โดยประธานสภาได้แก่ ไฮน์ริช ฟรีดริช คาร์ล ไรช์สไฟรเฮอร์ ฟอม อุนด์ ซุม สไตน์ (ค.ศ. 1757 – 1831) ซึ่งต่อมาองค์กรนี้ก็ได้ล้มเลิกไปในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1815

สนธิสัญญาปารีสได้ประกาศให้บรรดารัฐเยอรมันได้รับเอกราชในวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1814

ในปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาได้ร่างแผนที่รัฐกิจของยุโรปภาคพื้นทวีปขึ้นใหม่ รัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ที่เหลืออยู่ส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงเขตแดนเพียงเล็กน้อย และมีผลทำให้เกิดสมาพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยรัฐสมาชิกจำนวนใกล้เคียงใกล้เคียงกับสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 209
  2. Creation of the Confederation of the Rhine, 12 July, 1806

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]