ตราแผ่นดินของเยอรมนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราอาร์มของเยอรมนี
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
เหยี่ยวที่ใช้โดยสถาบันของรัฐบาล
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลกลางแห่งเยอรมนี
เริ่มใช้20 มกราคม ค.ศ. 1950
โล่พื้นตราสีทอง เหยี่ยวสีดำ, ขา จะงอยปาก และลิ้นสีแดง
ตราย่อ / ตรารุ่นก่อนหน้ารุ่นปัจจุบันเริ่มนำมาใช้ระหว่างปลายสมัยสาธารณรัฐไวมาร์

ตราแผ่นดินของเยอรมนี (เยอรมัน: Bundesadler) เป็นตราอาร์มของประเทศเยอรมนีที่ประกอบด้วยเหยี่ยว สีของตราคล้ายกับสีของธงชาติเยอรมนี (ดำ แดง และ ทอง) และเป็นตราประจำชาติที่เก่าที่สุดตราหนึ่งของยุโรป และของโลก[ต้องการอ้างอิง]

ยุคกลางและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[แก้]

ชาร์เลอมาญโดยอัลเบรชท์ ดือเรอร์ ที่มีเหยี่ยวเยอรมัน และสัญลักษณ์ดอกลิลลีของฝรั่งเศสเหนือพระเศียร

ประวัติของการใช้เหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์เริ่มตั้งแต่สมัยแรก จักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์สงวนการใช้รูปเหยี่ยวสำหรับสิ่งที่มีความสำคัญเท่านั้นโดยเฉพาะสำหรับพระเจ้า และ จักรพรรดิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคงกระพัน ต่อมาเหยี่ยวก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของหลวงในรูปของเหยี่ยวทอง (Golden Eagle) ที่เรียกกันในภาษาเยอรมันว่า “เหยี่ยวเยอรมัน” (Reichsadler) ที่อาจจะใช้มาตั้งแต่รัชสมัยของชาร์เลอมาญ (ค.ศ. 742–ค.ศ. 814) ราวปี ค.ศ. 1200 เหยี่ยวดำบนทุ่งทองมักจะทราบกันว่าเป็นตราอาร์มหลวง

ในปี ค.ศ. 1433 ก็เริ่มมีการใช้เหยี่ยวสองหัวเป็นครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซิจิสมุนด์แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่นั้นมาเหยี่ยวสองหัวกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิเยอรมัน และเป็นตราอาร์มจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จากตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาจักรพรรดิก็ทรงใส่ตราของราชวงศ์ของตนเองบนอกของเหยี่ยว หลังจากการสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1806 รัฐเยอรมันและสัญลักษณ์ของรัฐร่วมก็สิ้นสุดลง

ตราอาร์มของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ตราอาร์มของ
จักรพรรดิฟรีดริชที่ 3
ในฐานะพระมหากษัตริย์เยอรมนี
ค.ศ. 1446
ตราอาร์มของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ในหนังสือ
ตราอาร์มของ
จักรพรรดิโจเซฟที่ 2
ค.ศ. 1765
ตราอาร์มของ
ค.ศ. 1804 - ค.ศ. 1806
ภายใต้จักรพรรดิองค์สุดท้าย
จักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2
(จักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย)

สมาพันธรัฐเยอรมัน[แก้]

ตราแผ่นดินของสมาพันธรัฐเยอรมัน
ตราอาร์มของ
(จักรพรรดิฟรานซ์ที่ 1 แห่งออสเตรีย)
ค.ศ. 1815
ตราประทับเอกสารทางราชการ และ หน่วยงานราชการ ตราแผ่นดินอย่างย่อ

สมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ[แก้]

ตราแผ่นดินของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
ตราแผ่นดินของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ ค.ศ. 1867–1871.

จักรวรรดิเยอรมัน[แก้]

ตราแผ่นดินของจักรวรรดิเยอรมัน (ค.ศ. 1871–1918).
มหาจลัญจกรณ์ใหญ่ของจักรวรรดิเยอรมัน: ใช้ในการประทับตราเอกสารราชการ. มหาจลัญจกรณ์ใหญ่ของจักรพรรดิเยอรมัน: ใช้ในการประทับตราเอกสารในราชสำนัก. Provisional arms of the German Empire at the Proclamation of Versailles.

27 เมษายน 1871–3 สิงหาคม 1871

ตราแผ่นดินของจักรวรรดิเยอรมัน, ค.ศ. 1871–1889.

3 สิงหาคม ค.ศ. 1871 – 1888

ตราแผ่นดินที่ใช้ในหน่วยงานราชการ และ เอกสารทางราชการ, ค.ศ. 1889–1918.

6 ธันวาคม ค.ศ. 1888 – 1918

สาธารณรัฐไวมาร์[แก้]

ตราแผ่นดินบนหน้าปกรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไวมาร์.
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐไวมาร์ (ค.ศ. 1919–1933)
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐไวมาร์. ตราแผ่นดินสำหรับธงราชการของสาธารณรัฐไวมาร์. ตราแผ่นดินตั้งแต่ ค.ศ. 1928 (Reichswappen) หรือReichsadler.

ไรช์ที่สาม[แก้]

ตราแผ่นดินไรช์ (ค.ศ. 1935–1945)
ตรา โฮไอช์ไซเชิน (Hoheitszeichen)
ใช้ในรัฐบาลและสภา
ตรา พาร์ไตอัดเลอร์ (Parteiadler)
ใช้ในพรรคนาซี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี[แก้]

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี
ค.ศ. 1950–1953. ค.ศ. 1953–1955. ค.ศ. 1955–1990.

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี[แก้]

ตราแผ่นดิน (Bundeswappen) ตราแผ่นดินสำหรับธงราชการ และ ธงกองทัพ (Bundesschild). ธงประธานาธิบดี. ตราแผ่นดินบนหนังสือเดินทาง และ สถาบันของรัฐบาล. ตราแผ่นดินบนเหรียญ1 มาร์คเยอรมัน (ถึง ค.ศ. 2002).

อ้างอิง[แก้]

  • Ströhl, Hugo Gerard: Deutsche Wappenrolle, Stuttgart 1897 (Reprint Cologne - ISBN 3-89836-545-X)
  • Laitenberger, Birgit; Bassier, Maria: Wappen und Flaggen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder, 5th revised edition, Cologne 2000 - ISBN 3-452-24262-5

หนังสืออ่านเพิ่มเติม[แก้]

  • Ströhl, Hugo Gerard (1897), Deutsche Wappenrolle (Reprint Cologne ed.), Stuttgart, ISBN 3-89836-545-X.
  • Laitenberger, Birgit; Bassier, Maria (2000), Wappen und Flaggen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder (5th revised ed.), Cologne, ISBN 3-452-24262-5.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]