อันฮัลท์-เคอเทิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชรัฐอันฮัลท์-เคอเทิน

Fürstentum Anhalt-Köthen (เยอรมัน)
ค.ศ. 1396ค.ศ. 1561
ค.ศ. 1603ค.ศ. 1853
ธงชาติอันฮัลท์-เคอเทิน
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของอันฮัลท์-เคอเทิน
ตราแผ่นดิน
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
รัฐในเครือสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์
รัฐในเครือสมาพันธรัฐเยอรมัน
เมืองหลวงเคอเทิน
การปกครองดัชชี
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
 
ค.ศ. 1396 ค.ศ. 1396
• ตกไปเป็นของอันฮัลท์-เดสเซา
ค.ศ. 1552
• แบ่งจาก
    อันฮัลท์-แซร์บสท์
 
ค.ศ. 1603
• แบ่งเพื่อก่อตั้ง
    อันฮัลท์-เพลสส์
 
ค.ศ. 1774
• ยกฐานะเป็นดัชชี
ค.ศ. 1806
• รวมกับ
    อันฮัลท์-เดสเซา
 
ค.ศ. 1847 ค.ศ. 1853
ค.ศ. 1863
ก่อนหน้า
ถัดไป
อันฮัลท์-แซร์บสท์
อันฮัลท์-เดสเซา-เคอเทิน

อันฮัลท์-เคอเทิน (เยอรมัน: Anhalt-Köthen) เป็นอดีตดัชชีที่เดิมเป็นราชรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] อันฮัลท์-เคอเทินเดิมเป็นราชรัฐและต่อมาเป็นดัชชีที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1396 หลังจากการแบ่งราชรัฐอันฮัลท์-แซร์บสท์ เป็นอันฮัลท์-เดสเซา และ อันฮัลท์-เคอเทิน อาณาจักรนี้รุ่งเรืองมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1552 เมื่อตกไปเป็นส่วนหนึ่งของอันฮัลท์-เดสเซา

อันฮัลท์-เคอเทินได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1603 จากการแบ่งราชรัฐอันฮัลท์-แซร์บสท์ หลังจากการเสียชีวิตของพรินซ์ออกกัสตัส หลุยส์ในปี ค.ศ. 1774 เมื่ออาณาจักรถูกแบ่งและก่อตั้งเป็นอันฮัลท์-เพลสส์

ในปี ค.ศ. 1806 อันฮัลท์-เคอเทินก็ได้รับการยกฐานะเป็นดัชชี หลังจากการเสียชีวิตของดยุคคนสุดท้ายของอันฮัลท์-เคอเทินในปี ค.ศ. 1847 ดินแดนอันฮัลท์-เคอเทินก็ตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของดยุคแห่งอันฮัลท์-เดสเซาผู้เปลี่ยนฐานันดรศักดิ์เป็น "ดยุคแห่งอันฮัลท์" ตามชื่อดัชชีแห่งอันฮัลท์ที่ก่อตั้งขึ้น

อ้างอิง[แก้]

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม[แก้]