ไรช์เยอรมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไรช์เยอรมัน (เยอรมัน: Deutsches Reich) เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศเยอรมนีระหว่าง ค.ศ. 1871–1943 ชื่อนี้มักถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "German Empire" (จักรวรรดิเยอรมัน) หรือ "German Realm" (อาณาจักรเยอรมัน) ซึ่งในระหว่าง ค.ศ. 1943–1945 ชื่ออย่างเป็นทางการของเยอรมนีถูกเปลี่ยนเป็น ไรช์เยอรมันใหญ่ (เยอรมัน: Großdeutsches Reich) จากการที่นาซีเยอรมนีได้เข้ายึดครองและผนวกดินแดนมหาศาลของยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ไรช์เยอรมันแบ่งออกเป็นสามยุคได้แก่:

  1. ไรช์ที่หนึ่ง (Erstes Reich) : คือ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์" (Heiliges Römisches Reich) ใน ค.ศ. 962–1806 และต่อมาคือ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชนชาติเยอรมัน" (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)
  2. ไรช์ที่สอง (Zweites Reich) : คือ "จักรวรรดิเยอรมัน" (Deutsches Kaiserreich) ใน ค.ศ. 1871–1918
  3. ไรช์ที่สาม (Drittes Reich) : คือ "ไรช์เยอรมัน" ใน ค.ศ. 1933–1943 และต่อมาคือ "ไรช์เยอรมันใหญ่" ใน ค.ศ. 1943–1945

คำว่าไรช์เป็นคำนามที่มีความหมายว่าประเทศ อาณาจักร และจักรวรรดิในตัวเองอยู่แล้ว กรณีที่มักพบการใช้งานคำว่า "อาณาจักรไรช์" หรือ "จักรวรรดิไรช์" จึงเป็นการใช้งานอย่างผิด ๆ คำว่าไรช์เยอรมันปรากฏอยู่ในสารบบราชการไทยครั้งแรกใน ค.ศ. 1937 เมื่อไทยและเยอรมนีได้ลงนามใน สนธิสัญญาทางไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือ ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับไรชเยอรมัน