ลานนารีซอร์สเซส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:LANNA)
ก่อนหน้าLanna Lignite Public Company Limited (1985-1992)
ก่อตั้ง4 ตุลาคม ค.ศ. 1985
ที่อยู่อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 9, 888/99 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.[1]
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ผลิตภัณฑ์ถ่านหิน เอทานอล [2]
ทุน350,000,000 หุ้น [1]
เว็บไซต์http://www.lannar.com

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:LANNA)[3] ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1985 โดยมีต้นทุน 100ล้านบาท มีหน้าที่ผลิต และส่งถ่านหิน ทั่วประเทศไทย แล้วลงชื่อใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 ขณะนี้สามารถผลิตถ่านหินได้ 2.5ล้านตันต่อปี[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าทำสัญญาเช่าช่วงการทำเหมืองถ่านหินบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีกำหนดเวลา 20 ปี จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

บริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่าบริษัท ลานนาลิกไนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535 โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค) และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544[2]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทประกอบธุรกิจใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก และธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทยเป็นธุรกิจรอง[1]

ธุรกิจถ่านหิน

 • ธุรกิจถ่านหินในประเทศ: บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยขายแบบส่งตรงให้ลูกค้าและนำเข้ามาสต๊อกไว้ ณ ศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง โดยศูนย์จำหน่ายถ่านหินอยุธยามีเนื้อที่ทั้งสิ้น 31 ไร่ 29 ตารางว่าสามารถรองรับการนำเข้าถ่านหินมาสต๊อกได้ถึง 200,000 ตัน โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดถ่านหินในประเทศในปี 2555 ประมาณร้อยละ 3.76%
 • โครงการธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ
  • โครงการ PT. Lanna Harita Indonesia (LHI) : เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 1) ที่อำเภอซามารินดา และอำเภอคูเตย จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2544 ถึง 2574) โดยมีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 67 ล้าน
  • โครงการ PT. Citra Harita Mineral : เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 2) ที่อำเภอซามารินดา จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก โดยได้เช่าช่วงสัมปทานมาดำเนินการ โดยได้หยุดการทำเหมืองถ่านหินแหล่งนี้แล้วเมื่อกลางปี 2551 เนื่องจากศาลฎีกาแห่งประเทศอินโดนีเซียได้มีคำสั่งเพิกถอนสัมปทาน อันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับผู้ถือสัมปทานเดิม
  • โครงการ PT. SINGLURUS PRATAMA : เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียโดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจทำเหมืองถ่านหิน (แหล่งที่ 3) ที่อำเภอคูเตย จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตถ่านหินออกจำหน่ายมีกำหนดเวลา 30 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2582) คาดว่ามีปริมาณสำรองถ่านหินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 49 ล้านตัน
  • โครงการ PT Lanna Mining Services : เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 99.975 ของทุนที่ชำระแล้ว โดยได้รับมอบหมายให้เข้าไปพัฒนาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 หลังจากพัฒนาเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 3 แล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2552 จึงได้หันไปประกอบธุรกิจซื้อขายถ่านหินจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเป้าหมายที่จะใช้บริษัทนี้เข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอนาคต

ธุรกิจการขนส่งทางทะเล

 • UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. : เป็นบริษัทร่วมที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและบริหารการขนส่งถ่านหินที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและหรือส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำ[1]

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

นอกจากถ่านหินแล้ว บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ยังผลิตเอทานอลเพื่อเป็นการลดมลพิษ และไม่ต้องนำเข้าเอทานอลมาจากต่างประเทศ โดยโรงผลิตเอทานอลตั้งอยู่ที่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถผลิตเอทานอลได้ 200,000 ลิตรต่อวัน[ต้องการอ้างอิง]


โครงสร้างรายได้บริษัท [1]

โครงสร้างรายได้ จำนวน(ปี 2555) เปอร์เซ็นต์
ธุรกิจถ่านหิน 12,010.26 ล้านบาท 89.30%
ธุรกิจเอทานอล 1,349.86 ล้านบาท 10.04%
รายได้อื่นๆ 89.17 ล้านบาท 0.66%
รวม 13,449.29 ล้านบาท 100%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 157,449,320 44.99%
2 นาง วาสนา ศิริรังษี 22,000,000 6.29%
3 นาย สมเกียรติ ลิมทรง 19,041,640 5.44%
4 นาย ธนัส ตันติสุนทร 11,440,859 3.27%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,020,696 3.15%

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. 2.0 2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เซ็ทเทรดดอตคอม