รางวัลนาฏราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รางวัลนาฏราช เป็นรางวัลแห่งผู้ที่สร้างโลกบันเทิงที่สร้างสรรค์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยผู้ลงคะแนนเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยตรง

ประวัติ[แก้]

นับตั้งแต่การก่อกำเนิดของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2498 จนถึงปัจจุบัน เป็น เวลากว่า 50 ปี ที่รายกย้ชารโทรทัศน์เป็นสื่อ ที่อยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งตลอด ระยคบะเวลา ดังกล่าว ได้มีหน่วยงานและบุคคล ต่างๆ สร้างสรรค์รางวัลเพื่อเชิดชูผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ หรือบุคคลทั้งเบื้องหน้า และเบื้องหลังของ แต่ละรายการนั้นๆ สมาพันธ์ส ถฃถหห฿ภีชบมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัว ของผู้ประกอบ อาชีพและวิชาชีพด้านกิจการ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เล็งเห็นว่า การ มอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำ ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริง ในวิชาชีพ มาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และเป็นการ แสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการ วิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงได้ กำหนดจัดงานประกาศผลรางวัลให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ เพื่อ เป็นการสร้างมาตรฐาน ใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อคัดเลือกผลงานรับรางวัลนาฏราชนั้น คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิตรายการ ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตงานเพลง ที่เคยได้รับรางวัลทางโทรทัศน์และวิทยุต่าง ๆ ย้อนหลัง 15 ปี โดยผลคะแนนทั้งหมดจะได้รับการจัดการและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยบริษัทภายนอก และทราบผลพร้อมกันในวันตัดสิน

วัตถุประสงค์[แก้]

 • สร้างมาตรฐานการตัดสินรางวัลในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้สังคมได้รับทราบ
 • เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม
 • แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
 • สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

กลุ่มเป้าหมาย[แก้]

 • ผู้ประกอบการในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์
 • ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ประเภทของรางวัล[แก้]

แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 36 รางวัล+อีก 2 รางวัลใหม่ ดังนี้

คุณสมบัติของรายการที่ส่งเข้าประกวด[แก้]

 • ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะของประเทศไทย
 • ออกอากาศเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น จนถึง 31 ธันวาคม ของปีนั้น

ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน[แก้]

 • ผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้กำกับ ผู้ผลิตรายการ ผู้ดำเนินรายการ หรือผู้ผลิตงานเพลง ที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ ใน ปีที่ผ่านมา
 • ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
  • รางวัลด้านโทรทัศน์

ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือก จำนวน 44 ท่าน ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสิน จำนวน 163 ท่าน

  • รางวัลด้านวิทยุ

ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือก จำนวน 30 ท่าน ผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสิน จำนวน 77 ท่าน

 • ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 1 คน จะคัดเลือกผลงานทุกรางวัลตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด อำนวยการเพื่อให้ ได้ผลงานตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละรอบโดยจะต้องพิจารณาผลงานทั้งหมด และให้คะแนนในเอกสารให้คะแนนที่ปิด


ลำดับงานประกาศผลรางวัลนาฏราช[แก้]

งานประกาศผลรางวัลนาฏราช วันที่ ถ่ายทอดสดทางช่อง พิธีกร สถานที่
ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สัญญา คุณากร
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 1 )
ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2553) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วุฒิธร มิลินทจินดา
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 2 )
ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วุฒิธร มิลินทจินดา
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2555) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 3 )
ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2556) 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ภคชนก์ โวอ่อนศรี
สุนิสา สุขบุญสังข์
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2557) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทรูโฟร์ยู ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 4 )
ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2558) 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พีพีทีวี สุวิกรม อัมระนันทน์
ปาณิสรา อารยะสกุล
หอประชุมกองทัพเรือ ( ครั้งที่ 5 )
ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2559) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี วิลลี่ แมคอินทอช
มยุรา เศวตศิลา
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2560) 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ธีมะ กาญจนไพริน
ชมพู่ ก่อนบ่าย
หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2)

ผลรางวัล (ประเภทละครโทรทัศน์)[แก้]

เฉพาะ นักแสดงนำ, นักแสดงสมทบ, ละคร, ทีมนักแสดง, บทโทรทัศน์, ละครชุด และ เพลงละคร

ครั้ง(ปี)ที่จัด นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 (2552) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
แอน ทองประสม
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง
พระจันทร์สีรุ้ง (ช่อง 3)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2553) ภูธเนศ หงษ์มานพ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
ระบำดวงดาว (ช่อง 3)
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
ไทรโศก (ช่อง 3)
สุวัจนี ไชยมุสิก
ไทรโศก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2554) ณเดชน์ คูกิมิยะ
เกมร้ายเกมรัก (ช่อง 3)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ
รอยไหม (ช่อง 3)
ชุดาภา จันทเขตต์
รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) ณเดชน์ คูกิมิยะ
ธรณีนี่นี้ใครครอง (ช่อง 3)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
บ่วง (ช่อง 3)
รวิชญ์ เทิดวงศ์
แรงเงา (ช่อง 3)
ธัญญาเรศ เองตระกูล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
วรนุช ภิรมย์ภักดี
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
อเล็กซ์ เรนเดลล์
สามี (ช่อง 3)
อำภา ภูษิต
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) ณเดชน์ คูกิมิยะ
รอยฝันตะวันเดือด (ช่อง 3)
แอน ทองประสม
อย่าลืมฉัน (ช่อง 3)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์
มาลีเริงระบำ (ช่อง 3)
วรัทยา นิลคูหา
สามีตีตรา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) ศุกลวัฒน์ คณารศ
เพื่อน-แพง (ช่อง 7)
รัดเกล้า อามระดิษ
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ธนากร โปษยานนท์
ตามรักคืนใจ (ช่อง 3)
พรชิตา ณ สงขลา
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
พิษสวาท (ช่องวัน)
ณฐพร เตมีรักษ์
นาคี (ช่อง 3)
สันติสุข พรหมศิริ
ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7)
อริศรา วงษ์ชาลี
นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) ธนภพ ลีรัตนขจร
Project S The Series (จีเอ็มเอ็ม 25)
ลลิตา ปัญโญภาส
ล่า (ช่องวัน)
หลุยส์ สก๊อต
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
นิษฐา จิรยั่งยืน
รากนครา (ช่อง 3)


ครั้ง(ปี)ที่จัด ละครยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ละครชุดยอดเยี่ยม ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 (2552) ชิงชัง
(ช่อง 5)
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ชิงชัง (ช่อง 5)
ยิ่งยศ ปัญญา
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (ช่อง 3)
บ้านนี้มีรัก
(โมเดิร์นไนน์ทีวี)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2553) มาลัยสามชาย
(ช่อง 5)
ผอูน จันทรศิริ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
ปราณประมูล
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
4 หัวใจแห่งขุนเขา
(ช่อง 3)
มาลัยสามชาย
(ช่อง 5)
ครั้งที่ 3 (2554) รอยไหม
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง
รอยไหม (ช่อง 3)
ศัลยา
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
เป็นต่อ
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) ขุนศึก
(ช่อง 3)
ชนินทร ประเสริฐประศาสน์
แรงเงา (ช่อง 3)
วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน
แรงเงา (ช่อง 3)
บันทึกกรรม
(ช่อง 3)
แรงเงา
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) ทองเนื้อเก้า
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ยิ่งยศ ปัญญา
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
บันทึกกรรม
(ช่อง 3)
ทองเนื้อเก้า
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) สามีตีตรา
(ช่อง 3)
อำไพพร จิตต์ไม่งง
สามีตีตรา (ช่อง 3)
วรรณวิภา สามงามแจ่ม
สามีตีตรา (ช่อง 3)
Club friday the series5 ความรักกับความลับ
(ช่อง Gmm25)
สามีตีตรา
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) สุดแค้นแสนรัก
(ช่อง 3)
กฤษณ์ ศุกระมงคล
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
club friday the series 6
(ช่อง Gmm25)
สุดแค้นแสนรัก
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) นาคี
(ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
นาคี (ช่อง 3)
ณัฐิยา ศิรกรวิไล, กุศลิน เมฆวิภาค, ชญานิน, สายขิม, วาณี, กัลยาณมิตร
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
Club Friday The Series 7 เหตุเกิดจากความรัก
(ช่อง Gmm25)
นาคี
(ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) Project S The Series
(จีเอ็มเอ็ม 25)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
รากนครา (ช่อง 3)
ยิ่งยศ ปัญญา
รากนครา (ช่อง 3)
Club Friday the Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย
(ช่อง Gmm25)
Project S The Series
(จีเอ็มเอ็ม 25)


ครั้ง(ปี)ที่จัด เพลงละครยอดเยี่ยม ละครโทรทัศน์
ครั้งที่ 1 (2552) เพลง รักเจ้าเอย
ขับร้องโดย สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ
ชิงชัง (ช่อง 5)
ครั้งที่ 2 (2553) เพลง ให้รักเดินทางมาเจอกัน
ขับร้องโดย ธนิดา ธรรมวิมล และ ปองกูล สืบซึ้ง
4 หัวใจแห่งขุนเขา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2554) เพลง ผิดไหม
ขับร้องโดย เจนนิเฟอร์ คิ้ม
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2555) เพลง เงาที่มีหัวใจ
ขับร้องโดย มิณฑิตา วัฒนกุล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2556) เพลง รักแท้เหนือกาลเวลา
ขับร้องโดย ปองกูล สืบซึ้ง
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 6 (2557) เพลง ฉันก็รักของฉัน
ขับร้องโดย นิว จิ๋ว
สามีตีตรา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2558) เพลง เจ็บนี้จำจนตาย
ขับร้องโดย นัดดา วิยกาญจน์
สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2559) เพลง คู่คอง
ขับร้องโดย ก้อง ห้วยไร่
นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 9 (2560) เพลง เสียแรง
ขับร้องโดย ธนพร แวกประยูร
เพลิงบุญ (ช่อง 3)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]