ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ไมตรี อินทุสุต]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/237/7.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายไมตรี อินทุสุต)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 237 ง พิเศษ หน้า 7 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 </ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ว่าที่ร้อยตรี]] ศรัณย์ สมานพันธ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF</ref>
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = วิทัศน์ เตชะบุญ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/9.PDF</ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์