ข้ามไปเนื้อหา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute (Public Organizations)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (23 ปี)
สำนักงานใหญ่912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
งบประมาณต่อปี242 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ประธานกรรมการ
  • กฤษดา สมประสงค์, ผู้อำนวยการ
  • เฉลิมศรี ระดากูร, รองผู้อำนวยการ
  • ธนัช นฤพรพงศ์, รองผู้อำนวยการ
  • วิชัย นะสุวรรณโน, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์http://www.codi.or.th

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Community Organizations Development Institute (Public Organizations)) เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้อีก 90 วันถัดมา[2] คือ วันที่ 26 ตุลาคมของปีเดียวกัน[3] ตามบทบัญญัติของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม

ในระยะเริ่มแรกให้มีการโอนกิจการของโครงการพัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ามาจัดตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในสังกัดกระทรวงการคลัง[2] และโอนมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545

ที่ตั้งสำนักงาน[แก้]

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีสำนักงานใหญ่ สำนักงานภาคกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตะวันออก และสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ตั้งอยู่ที่ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังมีสำนักงานในภูมิภาค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2010-03-29.
  3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)จาก ไทยรัฐ