ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายนามรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]'''
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
#[[อนุรักษ์ จุรีมาศ|นายอนุรักษ์ จุรีมาศ]] - (3 ตุลาคม 2545 - 8 พฤศจิกายน 2546)
|- style="background:#000000"
#[[สรอรรถ กลิ่นประทุม|นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]] -(8 พฤศจิกายน 2546 - มีนาคม 2548)
| colspan="8" align="center"| {{flagicon|Thailand}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์|<font color="FFFFFF">กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</font>]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon|Thailand}}<br><font color="FFFFFF">( [[3 ตุลาคม|<font color="FFFFFF">3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545|<font color="FFFFFF">พ.ศ. 2545]] - <font color="FFFFFF">ปัจจุบัน )</font>'''
#[[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]] - (11 มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548)
|- style="background:#cccccc"
#[[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]] - (2 สิงหาคม 2548 - ตุลาคม 2549)
| '''ลำดับ'''</br><small>(สมัย)</small> || '''รูป''' || '''รายนาม''' || '''ครม.</br>คณะที่''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
#[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม|นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]] - (9 ตุลาคม 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
|-
#[[สุธา ชันแสง|นายสุธา ชันแสง]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551- 8 พฤษภาคม 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:|100px]] || '''[[อนุรักษ์ จุรีมาศ|นายอนุรักษ์ จุรีมาศ]] - (3 ตุลาคม 2545 - 8 พฤศจิกายน 2546)'''
#[[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]] - (23 พฤษภาคม 2551 - 2 สิงหาคม 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[3 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]]
#[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
|-
#[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]] - (24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:|100px]] || '''[[สรอรรถ กลิ่นประทุม|นายสรอรรถ กลิ่นประทุม]] -(8 พฤศจิกายน 2546 - มีนาคม 2548)'''
#[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]] - (20 ธันวาคม 2551 - 3 กุมภาพันธ์ 2552)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2546]] || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
#[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]] ( 10 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน )
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:|100px]] || '''[[ประชา มาลีนนท์|นายประชา มาลีนนท์]] - (11 มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548)'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[11 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:|100px]] || '''[[วัฒนา เมืองสุข|นายวัฒนา เมืองสุข]] - (2 สิงหาคม 2548 - ตุลาคม 2549)'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 ของไทย|55]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2548]] || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
|- style="background:#FA8072"
| colspan=4| '''[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข|คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.)]]''' || [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] || [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:Paiboon.jpg|100px]] || '''[[ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม|นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม]]''' - (9 ตุลาคม 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 56 ของไทย|56]]''' || [[9 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์: Sutha_chunsaeng.jpg |100px]] || '''[[สุธา ชันแสง|นายสุธา ชันแสง]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]] || [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || [[ไฟล์: Chavarat.jpg |100px]] || '''[[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]]''' - (23 พฤษภาคม 2551 - 2 สิงหาคม 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[23 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || [[ไฟล์:93.jpg|100px]] || '''[[อนุสรณ์ วงศ์วรรณ|นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ]]''' - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 ของไทย|57]]''' || [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:|100px]] || '''[[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]]''' - (24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 ของไทย|58]]''' || [[24 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]] || [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || [[ไฟล์:Witoon_namb.jpg |100px]] || '''[[วิฑูรย์ นามบุตร|นายวิฑูรย์ นามบุตร]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[20 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2551]] || [[3 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || [[ไฟล์:489.jpg|100px]] || '''[[อิสสระ สมชัย|นายอิสสระ สมชัย]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 ของไทย|59]]''' || [[10 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2552]] || อยู่ในวาระ
|-
|}
 
 
'''รัฐมนตรีช่วย'''

รายการเลือกการนำทาง