ทีทีดับบลิว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TTW)
ก่อตั้ง11 กันยายน พ.ศ. 2543
ผู้ก่อตั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บุคลากรหลัก
ดร.ทนง พิทยะ : ประธานกรรมการ, ปลิว ตรีวิศวเวทย์ : รองประธานกรรมการ,วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ : กรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์น้ำประปา และการบริหารจัดการน้ำครบวงจร
บริการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา, บริหารจัดการน้ำครบวงจร
บริษัทลูกบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด บริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
เว็บไซต์http://www.ttwplc.com

https://www.facebook.com/TTWPLC/ https://www.instagram.com/ttwplc/

https://www.linkedin.com/company/ttw-public-company-limited

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: TTW Public Company Limited; ชื่อย่อ: TTW)[3] เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้สัมปทานประกอบกิจการประปาที่ได้รับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นระยะเวลา 25 ปีโดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นเวลา 30 ปี[4]

ประวัติ[แก้]

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ( มหาชน ) หรือเดิมชื่อบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ริเริ่มการดำเนินธุรกิจด้วยการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาล และเป็นการแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำเค็มแทรกซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ฝั่งตะวันตก อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับหุ้นสามัญของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

การประกอบธุรกิจ[แก้]

โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม (บมจ.ทีทีดับบลิว)
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี (บ.ประปาปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ทีทีดับบลิว)
โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (บมจ.ทีทีดับบลิว)
หน่วยธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (บมจ.ทีทีดับบลิว)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจ่ายน้ำวันแรก 5 มกราคม 2547 และจ่ายน้ำตามสัญญาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 ซึ่งมีสัญญาการซื้อน้ำขั้นต่ำที่ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคซื้อน้ำขั้นต่ำเพิ่มเป็น 354,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบริษัทจะจ่ายน้ำขั้นต่ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นทุก ๆ 9,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา 5 ปี จนครบ 354,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2558 ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มจ่ายน้ำขั้นต่ำในส่วนที่เพิ่มจาก 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553

บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ใช้เทคโนโลยี "เมมเบรน" (Membrane) ในระดับการกรองแบบ "Ultrafiltration" ซึ่งถือเป็น Backup Plant ให้กับโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในอนาคตสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรืออาจกล่าวได้ว่า TTW มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับผู้ประกอบกิจการน้ำประปาเอกชนรายอื่นในประเทศไทย โดยน้ำประปาที่ส่งจ่ายออกไปนั้น ดูแลผู้ใช้น้ำมากกว่า 500,000 ราย หรือนับ “ล้านชีวิต” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยืดหลัก 3 ประการคือ “คุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง” เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนในพื้นที่บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ร้อยละ 98 ซึ่งประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระยะเวลา 30 ปี มีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกำลังบำบัดน้ำเสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจด้วยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมถึงการเข้าซื้อสิทธิการบริหารและจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมดังนี้[4]

  • การลงทุนในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด หรือ PTW ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต
  • การลงทุนในบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จำกัด (บริษัทย่อยของ TTW บริหารจัดการระบบผลิต จ่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้ TTW, PTW, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง)
  • เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • การลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 2562) ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.98%
2. ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40%
3. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 736,900,000 18.47%
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 194,085,924 4.86%
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 139,904,800 3.51%
6. นายมิน เธียรวร 88,000,000 2.21%
7. AIA Company Limited-EQDP-D Fund 1 65,742,100 1.65%
8. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 42,000,000 1.05%
9. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 41,320,120 1.04%
10. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 27,894,200 0.70%
11. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 24,360,700 0.61%
12. State Street Europe Limited 23,271,249 0.58%
13. อื่นๆ 795,943,507 19.95%

อ้างอิง[แก้]

  1. รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/general-information
  3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  5. https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-structure

แม่แบบ:SET 50