หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่

หลุยซา
สมเด็จพระราชินีหลุยส์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
Queen Louise by Pilo.jpg
เจ้าหญิงแห่งบริเตนใหญ่
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
พระราชสวามีพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรเจ้าชายคริสเตียน
โซเฟีย แม็กดาเลนาแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
เจ้าหญิงวิลเฮลมินา แคโรไลน์แห่งเดนมาร์ก
พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ฮาโนเวอร์
โอลเดนบวร์ก (โดยการสมรส)
พระราชบิดาพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
พระราชมารดาคาโรลีนแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค
ประสูติ7 ธันวาคม พ.ศ. 2267
พระตำหนักไลเชสเตอร์,ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ
สวรรคต19 ธันวาคม พ.ศ. 2294
พระราชวังคริสเตียนเบอร์ก,โคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมาร์ก
(พระชนมายุ 27 พรรษา)

หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ (7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294) พระนางเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องในพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่กับสมเด็จพระราชินีคาโรลีเนอแห่งบริเตนใหญ่ และทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ โดยทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก พระนางเป็นพระมเหสีพระองค์แรกในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 จนกระทั่งพระนางสวรรคต พระนางทรงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเดนมาร์ก เนื่องจากทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วงการศิลปะ การดนตรี การละครเดนมาร์กที่สำคัญพระองค์หนึ่ง และทรงพยายามนำพาเดนมาร์กสู่ความทันสมัย

ช่วงต้นของพระชนม์ชีพ[แก้]

เจ้าหญิงหลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ทรงประสูติในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 ณ พระตำหนักไลเชสเตอร์,ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 5 และทรงเป็นบุตรองค์สุดท้องใน เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่กับโซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์ และพระมเหสีของพระองค์คือ มาร์เกรฟวีนคาร์โรไลน์แห่งอันสบาค ซึ่งเป็นพระราชธิดาใน จอร์จ เฟรเดอริก มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาคกับเจ้าหญิงเอเลโอนอร์ เอ็ดมูเทแห่งแซ็กซ์-ไอเซนาช พระชายาองค์ที่สอง ซึ่งทำให้พระนางมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในอีเล็กเตอร์แห่งฮาโนเวอร์ เจ้าหญิงทรงเข้ารับพิธีศีลจุ่มในวันที่ 22 ธันวาคม ปีเดียวกัน

อภิเษกสมรสและสมเด็จพระราชินี[แก้]

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก พระสวามี

เจ้าหญิงหลุยส์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก กับพระนางโซฟี พระราชพิธีถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 ณ อัลโทนา, ฮ็อลชไตน์ เจ้าหญิงหลุยส์จึงได้รับพระอิศริยยศ "เจ้าหญิงแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์" ทั้ง 2 พระองค์มีพระราชโอรสและพระธิดาทั้งหมด 5 พระองค์ มีเพียงพระองค์เดียวที่สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์คือ เจ้าชายคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก การอภิเษกสมรสครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี เจ้าหญิงหลุยส์ทรงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องที่พระสวามีทรงนอกพระทัย ซึ่งทำให้พระสวามีทรงพอพระทัยและทรงใส่พระทัยในเจ้าหญิงยิ่งขึ้น

ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์กเสด็จสวรรคต พระสวามีทรงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก ทำให้พระนางทรงได้รับพระอิศริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ นับเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กพระองค์แรกในราชวงศ์โอลเดนบวร์กที่เป็นเจ้าหญิงแห่งอังกฤษ

พระราชินีหลุยส์ทรงเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่ชาวเดนมาร์ก และพระนางอาจมีส่วนทำให้พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงเป็นที่นิยมชมชอบไปด้วย พระนางทรงสนพระทัยในดนตรี การเต้นรำและการละคร พระนางทำให้ราชสำนักมีสีสันมากยิ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นราชสำนักเดนมาร์กเคร่งครัดในศาสนามากโดยสมเด็จพระพันปีหลวงโซฟี มัคดาเลเนอ พระสัสสุของพระนางทรงเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา ในปีพ.ศ. 2290 พระนางทรงริเริ่มนำโอเปร่าแนวอิตาเลียนซึ่งกำกับโดยปีเอโตร มินกอตตี มาแสดงในโรงละครของราชสำนัก และในพ.ศ. 2291 คณะละครดู ลอนเดล ทูร์เปของฝรั่งเศสได้รับเชิญมาแสดงที่เดนมาร์ก พระราชินีหลุยส์ทรงพอพระทัยในภาษาเดนมาร์กมากกว่าภาษาเยอรมันและทรงสนับสนุนให้ใช้ในราชสำนักแทนภาษาเยอรมันเดิม พระนางมักตรัสภาษาเดนมาร์กกับพระโอรสและพระธิดาเป็นประจำ ผู้คนในราชสำนักมักกล่าวชมพระนางว่า พระนางทรงเป็นผู้มีการศึกษาที่ดีและมีอัธยาศัยที่ดี แม้ว่าการสนทนาของพระนางจะไม่ไพเราะแต่ก็ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่ดี

สวรรคต[แก้]

สมเดจพระราชินีหลุยส์แห่งเดนมาร์กกับมงกุฎสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระราชินีหลุยส์สวรรคตในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294 ณ พระราชวังคริสเตียนเบอร์ก โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ด้วยภาวะแทรกซ้อนในการมีพระประสูติกาลก่อนกำหนดและพระบุตรในพระครรภ์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยเช่นกัน สิริพระชนมายุเพียง 27 พรรษา รวมระยะเวลาดำรงเป็นสมเด็จพระราชินี 14 ปี พระบรมศพถูกฝังที่อาสนวิหารรอสกิลด์ พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 เสียพระทัยมากในการสิ้นพระชนม์ของพระมเหสี พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสมรสใหม่ แต่ก็ต้องอภิเษกสมรสครั้งที่ 2 กับ ดัสเชสยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล ด้วยเหตุผลทางการเมือง ต่อมาเมื่อพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 เสด็จสวรรคต พระบรมศพได้ถูกฝังเคียงข้างพระราชินีหลุยส์

พระอิสริยยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชินีหลุยส์
Armoiries de la reine Louise de Grande-Bretagne.svg
ตราประจำพระอิสริยยศ
Royal Monogram of Queen Louise (Frederik V) of Denmark.svg
ตราประจำพระองค์
การทูลHendes Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)
  • 7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2270 : เจ้าหญิงหลุยส์
  • 11 มิถุนายน พ.ศ. 2270 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 : เจ้าหญิงหลุยส์แห่งบริเตนใหญ่
  • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 : เจ้าหญิงพระชายาในเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
  • 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294 : สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก

พระโอรส-ธิดา[แก้]

  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส (ประสูติและสิ้นพระชนม์) และพระโอรส-ธิดา
National Coat of arms of Denmark.svg เจ้าชายคริสเตียน 17457 กรกฎาคม
พ.ศ. 2288
17473 มิถุนายน
พ.ศ. 2290
สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์
Pilo Swedish Queen Consort.jpg โซเฟีย มักดาลีนาแห่งเดนมาร์ก 17463 กรกฎาคม
พ.ศ. 2289
181321 สิงหาคม
พ.ศ. 2356
อภิเษกสมรส 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน (พ.ศ. 2289–2335)
พระราชโอรส 1 พระองค์ คือ พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
Wilhelmine Carolina of Denmark, electress of Hesse-Kassel.jpg เจ้าหญิงวิลเฮลมินา แคโรไลน์ แลนด์เกรฟวีนแห่งเฮสส์ 174710 กรกฎาคม
พ.ศ. 2290
182019 มกราคม
พ.ศ. 2363
อภิเษกสมรส 1 กันยายน พ.ศ. 2307
วิลเลียมที่ 1 อีเล็กเตอร์แห่งเฮสส์ (พ.ศ. 2286–2364)
พระราชโอรส 2 พระองค์และพระราชธิดา 2 พระองค์ได้แก่
ดัสเชสมาเรีย เฟรเดอริกาแห่งอันฮัลท์-แบมเบิก
แคโรไลน์ อเมลี แลนด์เกรฟวีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล
เจ้าชายเฟรเดอริก
วิลเลียมที่ 2 อีเล็กเตอร์แห่งเฮสส์
Christian7ofdenmarknorway.jpg พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก 174929 มกราคม
พ.ศ. 2292
180812/13 มีนาคม
พ.ศ. 2351
ราชาภิเษกสมรส 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
เจ้าหญิงแคโรไลน์ มาทิลดาแห่งเวลส์ (พ.ศ. 2294–2318)
พระราชโอรส 1 พระองค์และพระราชธิดา 1 พระองค์ได้แก่
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงหลุยส์ ออกัสตาแห่งเดนมาร์ก
Princess louise of denmark1772.jpg เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก 175030 มกราคม
พ.ศ. 2293
183112 มกราคม
พ.ศ. 2374
อภิเษกสมรส 30 สิงหาคม พ.ศ. 2309
เจ้าชายชาร์ลส์แห่งเฮสส์-คาสเซิล (พ.ศ. 2287–2379)
พระราชโอรส 3 พระองค์และพระราชธิดา 3 พระองค์ได้แก่
มารี โซฟีแห่งเฮสส์-คาสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮสส์
เจ้าชายเฟรเดอริคแห่งเฮสส์
เจ้าหญิงจูเลียนแห่งเฮสส์
เจ้าชายคริสเตียนแห่งเฮสส์
เจ้าหญิงหลุยส์ แคโรไลน์แห่งเฮสส์-คาสเซิล

พระราชตระกูล[แก้]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ดยุคจอร์จที่ 1 แห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก
 
 
 
 
 
 
 
8. เอิร์นเนสต์ ออกัสตัส เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งฮาโนเวอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. เจ้าหญิงแอนน์ เอเลโอนอร์แห่งเฮสส์-ดัมสตัดท์
 
 
 
 
 
 
 
4. สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ฟรีดริชที่ 5 เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งพาเลไทน์
 
 
 
 
 
 
 
9. โซเฟีย เจ้าหญิงอีเล็คเตรสแห่งฮาโนเวอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. เอลิซาเบธ สจวต สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
 
 
 
 
 
 
 
2. สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ดยุคจอร์จที่ 1 แห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก(=16)
 
 
 
 
 
 
 
10. จอร์จ วิลเลียม ดยุคแห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. เจ้าหญิงแอนน์ เอเลโอนอร์แห่งเฮสส์-ดัมสตัดท์(=17)
 
 
 
 
 
 
 
5. โซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. อเล็กซานเดอร์ที่ 2 เดอ โอบรูส
 
 
 
 
 
 
 
11. เอเลโอนอร์ เดสเมียร์ เดอ โอบรูส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. แจ็กเควเต พรุชซาด เดอ เวนเดร
 
 
 
 
 
 
 
1. หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. โจอาคิม เอิร์นเนสต์ มาร์เกรฟแห่งงบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
12. อัลเบิร์ต มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. เคานท์เตสโซฟีแห่งซอล์ม-เลาว์บาช
 
 
 
 
 
 
 
6. จอร์จ เฟรเดอริก มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. โจอาคิม เอิร์นเนสต์ เคานท์แห่งโอเอททินเจน
 
 
 
 
 
 
 
13. เจ้าหญิงโซเฟีย มาร์กาเร็ตแห่งโอเอททินเจน-โอเอททินเจน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. เคานท์เตสแอนนา ซิบิลแห่งซอล์ม-ซอนเนอร์วาล์ด
 
 
 
 
 
 
 
3. มาร์เกรฟวีนคาร์โรไลน์แห่งอันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ดยุควิลเลียมแห่งแซ็กซ์-ไวมาร์
 
 
 
 
 
 
 
14. ดยุคจอห์น จอร์จที่ 1 แห่งแซ็กว์-ไอเซนาช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. เจ้าหญิงเอเลโอนอร์ โดโรเธียแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
 
 
 
 
 
 
 
7. เจ้าหญิงเอเลโอนอร์ เอ็ดมูเทแห่งแซ็กซ์-ไอเซนาช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. เคานท์เอิร์นเนสต์แห่งไซน์-วิตเกนสไตน์
 
 
 
 
 
 
 
15. เจ้าหญิงโจฮันเน็ตตาแห่งไซน์-วิตเกนสไตน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. เคานท์เตหลุยส์ จูเลียนแห่งอาร์บาช
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ ถัดไป
โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค 2leftarrow.png Royal arms of Denmark (1903–1948).svg
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
(ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก)

(6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294)
2rightarrow.png ยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล
โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค 2leftarrow.png Royal Arms of King Frederick IV of Denmark and Norway.svg
สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์
(ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก)

(6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294)
2rightarrow.png ยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล


แม่แบบ:Life