รายนามนักร้องเพลงลูกทุ่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดนตรีในไทย

นักดนตรีในไทย
นักดนตรีไทย
นักร้องเพลงลูกทุ่ง
นักร้องเพลงลูกกรุง
นักร้องเพลงเพื่อชีวิต
นักร้องเพลงไทยสากล ชาย
นักร้องเพลงไทยสากล หญิง
นักร้องเพลงไทย
วงดนตรี


ค่ายเพลง แนวเพลง


นักดนตรีสากล

รายนามนักร้องเพลงลูกทุ่ง จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรนำหน้าชื่อและสกุลจริงของศิลปิน และแสดงชื่อเล่นหรือชื่อในวงการไว้ในวงเล็บ

ในกรณีไม่ทราบชื่อและสกุลจริงของศิลปินรายใด จะจัดเรียงด้วยชื่อเล่นหรือชื่อในวงการเพลงไปก่อนจนกว่าจะหาข้อมูลชื่อและสกุลจริงได้


เนื้อหา: บนสุด -

[แก้]

กรุง ศรีวิไล

กศิญา ค่อมสิงห์

ก้อง ห้วยไร่

ก้องไพร ลูกเพชร

กังวาลไพร ลูกเพชร

ก้าน แก้วสุพรรณ

ก้านตอง ทุ่งเงิน

การเวก เสียงทอง

การะเกด (นักร้อง)

กาเหว่า เสียงทอง

กิ๊บ เกศรินทร์

เก่งกาจ จงใจพระ

แก้วเก้า กรกต

[แก้]

ขวัญจิต ศรีประจันต์


ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

[แก้]


คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์


คำรณ สัมบุญณานนท์

คูณ ภูบดินทร์

[แก้]

จ๊อบ & จอย

จ๊ะ อาร์สยาม

จั๊กจั่น วันวิสา

จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ

จิ้งหรีดขาว วงศ์เทวัญ

จินตหรา พูนลาภ

จีระพันธ์ วีระพงษ์

จุมพล ทองตัน

โจนัส แอนเดอร์สัน

[แก้]

ชลธิชา เพ็ชรณสังกุล

ชลธี ธารทอง

ชัยชนะ บุญนะโชติ

ชาญ เย็นแข

ชาตรี เพชรเม็งราย

ชาตรี ศรีชล

ชาย เมืองสิงห์

ชายธง ทรงพล


ชินกฤช มะลิซ้อน

ชูศรี ทองแย้ม

โชคชัย โชคอนันต์

ไชยา มิตรชัย

[แก้]

[แก้]

ณัฐรดา ชุมทวียศ

ณิชา ดารินทร์

[แก้]

ดวงจันทร์ สุวรรณี

ดวงเดือน ยืนยง

ดวงตา คงทอง

ดอกอ้อ ทุ่งทอง

ดาว บ้านดอน

ดาว มยุรี

ดำ แดนสุพรรณ

ดำรง วงศ์ทอง

เด่นชัย สายสุพรรณ

เดียร์ ดารินทร์

เดือนเพ็ญ อำนวยพร


แดงไท ลายคราม

[แก้]

[แก้]

ถนอม นวลอนันต์

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

[แก้]

ทรายทอง ณ โคราช

ทศพล หิมพานต์

ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง

ทูล ทองใจ

เทียนชัย สมยาประเสริฐ

แทน นครปฐม

[แก้]

ธนา พาโชค

ธนาวุฒิ ชวธนาวรกุล

ธัญญ่า อาร์สยาม

[แก้]

นกน้อย อุไรพร

นนธวรรณ ฌรรวนธร

นภา เกียรติวันชัย

น้องใหม่ เมืองชุมแพ ท็อปไลน์

นันทิยา ศรีอุบล

น้ำอ้อย พรวิเชียร

นิยม มารยาท

นิ้วก้อย กรรณิการ์

นุ้ย สุวีณา อาร์ สยาม

[แก้]

บรรจบ เจริญพร

บุปผา สายชล

บุษบา อธิษฐาน

เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม

[แก้]

ประกายเพชร สรหงษ์


ประกายเพชร สรหงส์


ปริศนา วงศ์ศิริ


ปอ ปาริชาต


ปอง ปรีดา


ปักษิณ ลูกวิเศษ


ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี

[แก้]

ผา ชนะไดช์

[แก้]

[แก้]


เพลิน พรหมแดน

พงศ์พิพัฒน์ คงนาค

พนม นพพร

พนมไพร ลูกเพชร

พร ภิรมย์

พรพรรณ วนา

พรพิมล ธรรมสาร

พรไพร เพชรดำเนิน

พรศักดิ์ ส่องแสง

พัทยา นายก

พาเมล่า เบาว์เด้นท์

พิมพ์ ญาดา

เพชร โพธาราม

แพรวา พัชรี

ไพรวัลย์ ลูกเพชร

[แก้]

ภัควรรธน์ พิสิษวุฒิรัชต์

ภัทรา ทิวานนท์

ภูศิลป์ วารินรักษ์

ภูษิต ภู่สว่าง

[แก้]

มด อุบลมณี

มนต์แคน แก่นคูน

มนต์รัก ขวัญโพธิ์ไทย

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย

เมืองมนต์ สมบัติเจริญ

มยุรา ฟ้าสีทอง

แมงปอ ชลธิชา

แมน เนรมิตร

แมน มณีวรรณ

ไมค์ ภิรมย์พร

ไม้เมือง

[แก้]


[แก้]

เรียม ดาราน้อย

ระพิน ภูไท

รักชาติ ศิริชัย

รังษี เสรีชัย

รัชนก ศรีโลพันธุ์

รายชื่อศิลปินจากอาร์ สยาม

รุ่ง สุริยา

รุ่งเพชร แหลมสิงห์

โรจน์ เมืองลพ

[แก้]

ลูลู่-ลาล่า อาร์สยาม

ลพ บุรีรัตน์

ละอองดาว สกาวเดือน

ละอองเพชร แสงพราว

ลำยอง หนองหินห่าว

ลำไย ไหทองคำ

ลิซ่า ไปรพิศ

ลูกนก สุภาพร

ลูกปัด พิมพ์ชนก

[แก้]

วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม

วงต๊กโต อาร์สยาม

วรานุช พุทธชาติ วลีรัตน์ สีนวลจันทร์

วิไล พนม

วงจันทร์ ไพโรจน์

วรานุช พุทธชาติ

วลีรัตน์ สีนวลจันทร์

วิภารัตน์ เปรื่องสุวรรณ

วิไล พนม

วี จิราพร


แววตา สถาพร

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

[แก้]


ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

ศรคีรี ศรีประจวบ

ศรชัย เมฆวิเชียร

ศรเพชร ศรสุพรรณ

ศรัณย์รัชต์ ดีน

ศรีไพร ลูกราชบุรี

ศักดิ์ศรี ศรีอักษร

ศักดิ์สยาม เพชรชมภู

ศิริจันทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศิรินทรา นิยากร

ศิริพร อำไพพงษ์

ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

[แก้]

สุขสันต์ วันสว่าง

สุชาติ เทียนทอง

สุดา ศรีลำดวน

สุนารี ราชสีมา

สุรชัย สมบัติเจริญ

สุรพล สมบัติเจริญ

สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ

สุริยัน ส่องแสง

สุริยา ชินพันธุ์

เสกศักดิ์ ภู่กันทอง

เสรี รุ่งสว่าง

[แก้]

หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม

หญิงลี ศรีจุมพล


หนึ่ง รุ่งทิวา

หนู มิเตอร์


แหวนเพชร วงทอง

เหมียว คุณาธาร

แหลมทอง บัวไทย

ไหมไทย หัวใจศิลป์

[แก้]

แอร์ สุชาวดี

อรวี สัจจานนท์

อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

อุเทน พรหมมินทร์

อ้างอิง[แก้]

เนื้อหา: บนสุด -
|}