รายนามนักร้องเพลงลูกกรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดนตรีในไทย

นักดนตรีในไทย
นักดนตรีไทย
นักร้องเพลงลูกทุ่ง
นักร้องเพลงลูกกรุง
นักร้องเพลงเพื่อชีวิต
นักร้องเพลงไทยสากล ชาย
นักร้องเพลงไทยสากล หญิง
นักร้องเพลงไทย
วงดนตรี


ค่ายเพลง แนวเพลง


นักดนตรีสากล

รายชื่อนักร้องเพลงลูกกรุง

[แก้]

กุ้ง กิตติคุณ

[แก้]

จีระพันธ์ วีระพงษ์

[แก้]

[แก้]

ชรัมภ์ เทพชัย

[แก้]

    ดอน   สอนระเบียบ

[แก้]

  • หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

[แก้]

เทห์ อุเทน

[แก้]

ธรรมรัตน์ นาคสุริยะ

[แก้]

นราธิป กาญจนวัฒน์

นัดดา วิยกาญจน์ นิเทศน์ ละอองศรี

[แก้]

ประพนธ์ สุนทรจามร

[แก้]

พูลศรี เจริญพงษ์ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี เพียงพิศ ศิริวิไล

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

  ศรวณี โพธิเทศ
 ศรีไศล สุชาตวุฒิ
  ศรีสุดา รัชตะวรรณ
 ศิริพร วงษ์สวัสดิ์

[แก้]

สันติ ลุนเผ่สมยศ ทัศนพันธุ์

สเกน สุทธิวงศ์ สมศักดิ์ เทพานนท์

สวลี ผกาพันธุ์

สุเทพ วงศ์กำแหง

สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์

[แก้]

อาคม มกรานนท์