รายนามนักร้องเพลงลูกกรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ดนตรีในไทย

นักดนตรีในไทย
นักดนตรีไทย
นักร้องเพลงลูกทุ่ง
นักร้องเพลงลูกกรุง
นักร้องเพลงเพื่อชีวิต
นักร้องเพลงไทยสากล ชาย
นักร้องเพลงไทยสากล หญิง
นักร้องเพลงไทย
วงดนตรี


ค่ายเพลง แนวเพลง


นักดนตรีสากล

รายชื่อนักร้องเพลงลูกกรุง

[แก้]

[กนกวรรณ ด่านอุดม

กำธร สุวรรณปิยะศิริ

[แก้]

  • คำรณ สัมปุณณานนท์

[แก้]


[แก้]


[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

ปทุมวดี โสภาพรรณ ประพนธ์ สุนทรจามร ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ ประเสริฐศรีจันทน์อาภรณ์

[แก้]

พยงค์ มุกดา พราวตา ดาราเรือง

พัชรา แวงวรรณ

พันธุ์ทิพย์ วิภาตะพันธุ์ พิทยา บุณยรัตพันธุ์ พิศมัย วิไลศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ธีมากร เพ็ญศรี พุ่มชูศรี เพียงพิศ ศิริวิไล ไพจิตร อักษรณรงค์

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[แก้]

[รังษิยา บรรณกร

[แก้]

ลินจง บุญนากรินทร์

[แก้]

[แก้]

  ศรวณี โพธิเทศ
  ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์
 ศรีไศล สุชาตวุฒิ
  ศรีสุดา รัชตะวรรณ
 ศิริพร วงษ์สวัสดิ์
 ศันสนีย์ นาคพงศ์

[แก้]

[แก้]