ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่ออักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามทิศทางการเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่ออักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามทิศทางการเขียน

อักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามทิศทางการเขียน

[แก้]

เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน

[แก้]

เขียนจากขวาไปซ้าย แนวนอน

[แก้]

เขียนจากซ้ายไปขวา แนวตั้ง

[แก้]

เขียนจากขวาไปซ้าย แนวตั้ง

[แก้]

เขียนในแนวสลับ

[แก้]

คือเขียนจากขวาไปซ้าย แล้ว เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน (Boustrophedon)

เขียนได้หลายทิศทาง

[แก้]
  • อักษรเกาหลี เขียนได้ทั้ง ขวาไปซ้าย แนวตั้ง และ ซ้ายไปขวา แนวนอน
  • อักษรจีน (Chinese)เขียนได้ทั้ง ขวาไปซ้าย แนวตั้ง และ ขวาไปซ้าย และ ซ้ายไปขวา แนวนอน
  • อักษรญี่ปุ่นเขียนได้ทั้ง ขวาไปซ้าย แนวตั้ง และ ซ้ายไปขวา แนวนอน
  • อักษรเบอร์เบอร์โบราณ ในจารึก เริ่มจากด้านล่าง ข้างซ้ายหรือขวา แล้วเขียนไล่ขึ้นมา ในเอกสารทางประวัติศาสตร์เขียน ขวาไปซ้าย แนวนอน
  • อักษรมายา ในจารึก เขียนเป็นคอลัมน์คู่ซิกแซก อ่านลงจากซ้ายไปขวา ในที่อื่น ๆ เขียนในแนวนอน ซ้ายไปขวา
  • อักษรออร์กอน โดยทั่วไปเขียนขวาไปซ้าย แนวนอน จารึกบางชิ้นเขียนในแนวตั้ง โดยหมุนรูปอักษรไป 90 องศาอ่านจากล่างขึ้นบนและขวาไปซ้าย
  • อักษรอีทรัสคัน บางครั้งเขียนในแนวสลับ บางครั้งเขียน ขวาไปซ้าย แนวนอน
  • อักษรอียิปต์โบราณ เขียนได้ทุกทิศทางขึ้นกับความสะดวก การสังเกตทิศทางดูจากรูปอักษรที่เป็นรูปคนหรือสัตว์ ซึ่งจะหันหน้าไปทางจุดเริ่มต้นของเส้น
  • อักษรโอคัมจารึกบนหิน จะเริ่มจากขอบของหิน ด้านล่างข้างขวาไปเรื่อย ๆ จนวนกลับมาอีกด้านหนึ่ง ในเอกสารที่เขียนด้วยลายมือเขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน


อ้างอิง

[แก้]