รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
MoTS Thai.png
ตราประจำกระทรวง
WEERASAK.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสนธยา คุณปลื้ม
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงดูแลในด้าน การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา และ นันทนาการ จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

รหัสสี (สำหรับพรรคการเมือง):
      ไทยรักไทย, พลังประชาชน, เพื่อไทย       ประชาธิปัตย์       ชาติไทย, ชาติไทยพัฒนา

รายนาม รูป วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
สนธยา คุณปลื้ม Sonthaya.jpg 3 ตุลาคม 2545 10 มีนาคม 2548 ไทยรักไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.54)
สมศักดิ์ เทพสุทิน 57681.jpg 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
(ยศในขณะนั้น)
(ครม.55)
ประชา มาลีนนท์ Pacha.jpg 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549 พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
ร.ท. สุวิทย์ ยอดมณี Suwit Yodmanee.jpg 9 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.56)
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ WEERASAK.jpg 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551 ชาติไทย สมัคร สุนทรเวช
(ครม.57)
9 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
(ครม.58)
ชุมพล ศิลปอาชา Chumpol Silpaacha.JPG 20 ธันวาคม 2551 9 สิงหาคม 2554 ชาติไทยพัฒนา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(ครม.59)
9 สิงหาคม 2554 21 มกราคม 2556 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
(ครม.60)
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ Somsak Phureesrisak.jpg 2 เมษายน 2556 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(รักษาการนายกรัฐมนตรี)
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร Korbkarn Wattanawaranggul.jpg 30 สิงหาคม 2557 23 พฤศจิกายน 2560 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ครม.61)
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
(สมัยที่สอง)
WEERASAK.jpg 23 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

รายนาม รูป วาระดำรงตำแหน่ง พรรคการเมือง นายกรัฐมนตรี
ณัฐ อินทรปาณ ณัฐ อินทรปาณ.jpg 27 เมษายน 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไม่สังกัดพรรคการเมือง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์
(ครม.56)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561.