มาลีสามพราน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:MALEE)
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นมพาสเจอร์ไรส์ [1]
ทุน140,000,000 หุ้น [2]
เว็บไซต์http://www.malee.co.th

บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:MALEE) [3] ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เริ่มจากการเป็นบริษัทครอบครัว และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 [4] เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง

ประวัติ[แก้]

กิจการของบริษัทฯ เริ่มจากอุตสาหกรรมในครอบครัวเมื่อประมาณปี 2507 และได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ทำการขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสินค้าหลัก คือ ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และน้ำผักผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาลี" ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนของธุรกิจส่งออกประมาณ 15% และธุรกิจขายภายในประเทศประมาณ 85% ซึ่งสามารถจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ

 • ธุรกิจแปรรูปผลไม้ เช่น ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย สับปะรด ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) สับปะรดและผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
 • ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำผักผลไม้ บรรจุในกล่องยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และ ขวดพลาสติก PET ชา กาแฟและน้ำดื่มบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาลี ”และเครื่องหมายการค้าลูกค้า ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายนมสด ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มโชคชัย ” [4]

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ แบ่งเป็นดังนี้[5]

 • (1) ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง
 • (2) น้ำผลไม้ และน้ำผักผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
 • (3) เครื่องดื่มธัญญพืช
 • (4) นมสดยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
 • (5) สับปะรดกระป๋อง
 • (6) น้ำสับปะรดเข้มข้น
 • (7) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
 • (8) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 17,840,700 25.49%
2 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 11,863,900 16.95%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,492,490 10.70%
4 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 6,499,000 9.28%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,462,678 3.52%

อ้างอิง[แก้]

 1. ผลิตภัณฑ์ บริษัท มาลี กรุ๊ฟปจำกัด (มหาชน)
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม