มาลีสามพราน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน SET:MALEE
ก่อตั้ง2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521

(ในชื่อ บริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด) จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 17 กันยายน พ.ศ. 2535 (ในชื่อ บริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ (ในชื่อ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)) 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ รอบที่ 3

(ในชื่อ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) จนถึงปัจจุบัน
สำนักงานใหญ่อาคารเอบิโก้ ชั้น 2-4, 401/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี[1]
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นมพาสเจอร์ไรส์ [2]
เว็บไซต์http://www.malee.co.th

บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:MALEE) [3] ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เริ่มจากการเป็นบริษัทครอบครัว และได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 [4] เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมาในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2535 บริษัทฯได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ใช้ชื่อว่า บริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.40 ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และเพื่อให้รองรับการเติบโตทางธุรกิจต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ใหม่ 010753500079

ประวัติ[แก้]

กิจการของบริษัทฯ เริ่มจากอุตสาหกรรมในครอบครัวเมื่อประมาณปี 2507 และได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2521 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้น จึงได้ทำการขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมเมื่อปี 2524 และบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสินค้าหลัก คือ ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และน้ำผักผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้า "มาลี" ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนของธุรกิจส่งออกประมาณ 15% และธุรกิจขายภายในประเทศประมาณ 85% ซึ่งสามารถจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ

 • ธุรกิจแปรรูปผลไม้ เช่น ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย สับปะรด ลูกตาล มะม่วง เป็นต้น) สับปะรดและผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
 • ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำผักผลไม้ บรรจุในกล่องยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ และ ขวดพลาสติก PET ชา กาแฟและน้ำดื่มบรรจุในกระป๋อง กล่อง และขวดพลาสติก PET ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาลี ”และเครื่องหมายการค้าลูกค้า ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายนมสด ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฟาร์มโชคชัย ” [4]

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ แบ่งเป็นดังนี้[5]

 • (1) ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง
 • (2) น้ำผลไม้ และน้ำผักผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
 • (3) เครื่องดื่มธัญญพืช
 • (4) นมสดยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์
 • (5) สับปะรดกระป๋อง
 • (6) น้ำสับปะรดเข้มข้น
 • (7) ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
 • (8) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 17,840,700 25.49%
2 นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 11,863,900 16.95%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,492,490 10.70%
4 นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ 6,499,000 9.28%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,462,678 3.52%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. ผลิตภัณฑ์ บริษัท มาลี กรุ๊ฟปจำกัด (มหาชน)
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม