ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[นกแอร์]] || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพ-ดอนเมือง]] || '''ภายในประเทศ'''
|-
| [[นกแอร์]] || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่]] || '''ภายในประเทศ'''
|[[วิสดอมแอร์เวย์]]
|[[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่]]
|'''ภายในประเทศ'''
|}
 
 
=== สายการบินที่เคยให้บริการ ===
|ระหว่างประเทศ
|-
|[[วิสดอมแอร์เวย์]]
|[[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่]]
|'''ภายในประเทศ'''
|}
 
 
== ดูเพิ่ม ==