ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

 
== การใช้ประโยชน์ ==
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆในปัจจุบัน
สนามบินอุตรดิตถ์ ไม่มีการใช้งานเป็นสนามบินกว่า 40 ปี มีเพียงแต่กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 7 ค่ายพิชัยดาบหัก ใช้ประโยชน์ในการรับส่งสิ่งของภายในส่วนราชการ และรับเสด็จพระบรมวงศ์ศานุวงศ์เท่านั้น
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้เข้ามาใช้ประโยชน์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชภาคเหนือตอนล่าง ตามแนวพระราชดำริขึ้น พร้อมกับการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น '''[[มหาวิทยาลัยแม่โจ้-อุตรดิตถ์]]'''
 
== อ้างอิง ==
1,721

การแก้ไข