ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอมิตาภพุทธะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Buddha Infobox
| name = พระอมิตาภพุทธะ
| img = BronzeUshiku BuddaDaibutsu of Youmin Temple2006.jpg
| img_size = 200px
| img_capt = พระพุทธรูป[[อุชิคุ ไดบุตสึ]] [[ประเทศญี่ปุ่น]] สร้างแทนองค์พระอมิตาภพุทธะ
| img_capt = พระอมิตาภพุทธะ ปางยืน ศิลปะจีน
| landscape =
| sanskrit_name = अमिताभ (อมิตาภ)
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:Bronze Budda of Youmin Temple.jpg|thumb|250px|พระอมิตาภพุทธะ พุทธศิลป์จีน]]
[[มหาสุขาวตีวยูหสูตร]]ระบุว่าก่อนจะตรัสรู้เป็น[[พระพุทธเจ้า]] พระอมิตาภะเคยเกิดเป็นกษัตริย์ชื่อ "พระเจ้าธรรมกร" ต่อมาทรงผนวช และได้แสดง[[ปณิธาน]] 48 ประการเฉพาะพระพักตร์[[พระโลเกศวรราชพุทธะ]]<ref>[http://www.mahaparamita.com/?p=534 มหาปณิธาน ๔๘ ประการ ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า]</ref> ว่าขอให้มีพระองค์ได้มีพุทธเกษตรแห่งหนึ่งเป็นโลกธาตุดินแดนบริสุทธิ์ไว้เหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ มีชื่อว่า[[สุขาวดี]] เมื่อตรัสรู้เป็นพระอมิตาภพุทธะแล้วจึงประทับในสุขาวตีพุทธเกษตรนั้น ซึ่งเป็นที่ใช้ในประกาศพระธรรม ไม่มีอบายภูมิ มีแต่โพธิสัตวภูมิ เพื่อเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ให้เข้าสู่นิพพาน เชื่อกันว่า เมื่อพระอมิตาภพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว พระอวโลกิเตศวรจะทรงบรรลุเข้าเป็นพระพุทธเจ้าในแดนสุขาวดีแทน
 
ผู้ใช้นิรนาม