พระโกนาคมนพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระโกนาคมนพุทธเจ้า
พระโกนาคมนพุทธเจ้า จิตรกรรมฝาผนังของวัดหอเชียง เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
สันสกฤตकनकमुनि
บาลีโกนาคมนพุทฺธ
พม่าကောဏာဂုံ (Konagum)
จีน拘那含牟尼
ญี่ปุ่น拘那含牟尼 (Kunagonmuni)
เกาหลี구나함모니불
มองโกเลียКанагамуни
ไทยพระโกนาคมนพุทธเจ้า, พระโกนาคมน์
ทิเบตSerthub
เวียดนามPhật Câu Na Hàm Mâu Ni
ข้อมูล
นับถือในเถรวาท, มหายาน, วัชรยาน
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

พระโกนาคมนพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 23 ในพุทธวงศ์ และเป็นพระองค์ที่ 2 ในภัททกัปนี้ ที่พระองค์มีพระนามเช่นนี้เนื่องจากขณะที่พระองค์ประสูติฝนทองได้ตกลงมาทั่วทั้งชมพูทวีป พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดภิยโยสราชกุมารและอุดรราชกุมาร พร้อมด้วยบริวาร พระกายสูง 30 ศอก มีพระชนมายุ 30,000 พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน

สาวกและบุคคลสำคัญ[แก้]

พระอัครสาวก[แก้]

พระอัครสาวกคือ

  • พระภิโยสเถร
  • พระอุตตรเถร

พระอัครสาวิกา[แก้]

พระอัครสาวิกาคือ

  • พระสมุทาเถรี
  • พระอุตตราเถรี

อัครอุบาสก[แก้]

อัครอุบาสกคือ

  • อุคคะอุบาสก
  • โสมเทวอุบาสก

อัครอุบาสิกา[แก้]

อัครอุบาสิกาคือ

  • วราอุบาสิกา
  • สามาอุบาสิกา

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสือ "พระทีปังกรและสุเมธดาบส" ของสำนักพิมพ์อมรินทร์
ก่อนหน้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า ถัดไป
พระกกุสันธพุทธเจ้า
(๔๐,๐๐๐ ปี)
พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๒๖
(๓๐,๐๐๐ ปี)
พระกัสสปพุทธเจ้า
(๒๐,๐๐๐ ปี)