พระติสสพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระติสสพุทธเจ้า
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ประสูติเขมมิคทายวัน
สถานที่บรรลุธรรมโคนต้นรกฟ้า
ตำแหน่งพระพุทธเจ้า
ก่อนหน้าพระสิทธัตถพุทธเจ้า
ถัดไปพระปุสสพุทธเจ้า
สถานที่ปรินิพพานนันทาราม
ฐานะเดิม
ชาวเมืองกรุงเขมกะ
พระบิดาพระเจ้าชนสันทะ
พระมารดาพระนางปทุมา
วรรณะเดิมกษัตริย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระติสสพุทธเจ้า (บาลี: Tissa Buddha) เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 17 ในพุทธวงศ์ของพระโคตมพุทธเจ้า ตรัสรู้เมื่อ 92 มหากัปที่แล้ว[1]

พระประวัติ[แก้]

พระติสสพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายติสสะ เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าชนสันทะและพระนางปทุมาแห่งกรุงเขมกะ ประสูติที่วีริยราชอุทยาน มีปราสาท 3 หลังเป็นที่ประทับคือ คุณเสลา นาทิยะ และนิสภะ และมีพระสนมกำนัล 30,000 นาง[2] เมื่อเจริญวัยได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสุภัททา มีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งคือ เจ้าชายอานนท์

เมื่อพระชนมายุได้ 7,000 ปี ได้ทรงเห็นเทวทูต 4 จึงเกิดความเบื่อหน่ายโลก ตัดสินพระทัยทรงม้าชื่อโสนุตตระเสด็จออกผนวช โดยมีข้าราชบริพารหนึ่งโกฏิออกบวชตามเสด็จ พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ครึ่งเดือน ถึงวันเพ็ญเดือนหก ได้เสวยข้าวมธุปายาสที่ธิดาของเศรษฐีชื่อวีระนำมาถวาย แล้วไปประทับพักกลางวันที่สลลวัน ทรงได้รับหญ้า 8 กำที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อวิชิตสังคามกะนำมาถวาย[1] ทรงนำมาปูรองประทับนั่งที่โคนต้นรกฟ้า (บาลี: อสน) บำเพ็ญเพียรต่อจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในตอนรุ่งเช้า

หลังจากตรัสรู้ได้ทรงประกาศพระศาสนา ตราบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นันทาราม กรุงสุนันทวดี ขณะพระชนมายุ 100,000 พรรษา[2]

พระติสสพุทธเจ้ามีคู่อัครสาวกนามว่าพระพรหมเทวะและพระอุทยะ คู่อัครสาวิกาคือพระผุสสาและพระสุทัตตา และพระสมคะเป็นพระอุปัฏฐาก[1]

ความเกี่ยวข้องกับพระโคตมพุทธเจ้า[แก้]

ในสมัยพระติสสพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสุชาต ได้สละราชสมบัติออกผนวชเป็นฤๅษี เมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว จึงทรงถือดอกดอกมณฑารพ ดอกปทุม และดอกปาริชาต ไปกั้นถวายเป็นร่ม จึงทรงพยากรณ์ว่าสุชาตฤๅษีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอีก 92 กัปข้างหน้า[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 "อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๑๖. ติสสพุทธวงศ์". 84000.org. 5 กรกฎาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 2.2 "พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ". พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. 27 กรกฎาคม 2546. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)


ก่อนหน้า พระติสสพุทธเจ้า ถัดไป
พระสิทธัตถพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในอดีต
(เมื่อ 92 กัปที่แล้ว)
พระปุสสพุทธเจ้า