ข้ามไปเนื้อหา

พระสิขีพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสิขีพุทธเจ้า
สันสกฤตशिखिन्
บาลีसिखी
พม่าသိခီဘုရား
จีน尸棄佛
ญี่ปุ่น尸棄仏
เกาหลี시기불
ทิเบตགཙུག་ཏོར་ཅན་
เวียดนามPhật Thi Khí
ข้อมูล
นับถือในเถรวาท
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

พระสิขีพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เมื่อ 31 กัปที่แล้ว[1] นับเป็นพระองค์ที่ 20 ในพุทธวงศ์ของพระโคตมพุทธเจ้า[2]

พระประวัติ

[แก้]

คัมภีร์มธุรัตถวิลาสินีระบุว่า หลังจากที่พระสิขีโพธิสัตว์จุติจากการเป็นท้าวสันดุสิตแล้ว ได้ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางปภาวดี พระอัครมเหสีในพระเจ้าอรุณแห่งกรุงอรุณวดี ได้รับพระนามว่าเจ้าชายสิขี เมื่อเจริญพระชนม์ขึ้นได้เสกสมรสกับพระนางสัพพกามา มีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายอตุละ

เมื่อพระชนมายุได้ 7,000 พรรษา ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูต 4 จึงตัดสินพระทัยทรงช้างต้นออกผนวช ข้าราขบริพาร 137,000 คน ตามเสด็จออกบวชด้วย บำเพ็ญอยู่ 8 เดือนจึงตรัสรู้ แล้วออกประกาศพระศาสนา ทรงตั้งพระอภิภูและพระสัมภวะเป็นพระอัครสาวก พระเขมังกรเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระสขิลาและพระปทุมาเป็นคู่พระอัครสาวิกา

พระสิขีพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานที่วัดอัสสารามวิหาร กรุงสีลวตี สิริพระชนมายุได้ 70,000 พรรษา[1]

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 มธุรัตถวิลาสินี, สิขีพุทธวงศ์, อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์
  2. พุทธวงศ์, พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก