พระประภูตรัตนะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระประภูตรัตนะ
สันสกฤตप्रभूतरत्न (ปฺรภูตรตฺน)
จีน多寶 (Duō băo)
ญี่ปุ่น多宝如来 (Ta Takara Nyorai)
เกาหลี다보 (Dabo)
ข้อมูล
นับถือในมหายาน, วัชรยาน
พระลักษณะพยานแห่งสัทธรรมปุณฑรีกสูตร
icon สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

พระประภูตรัตนะ เป็นพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายมหายาน นิยมนับถือในประเทศจีน แต่ไม่พบในอินเดีย ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรกล่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตที่จะปรากฏพระองค์ทุกครั้งที่มีการแสดงพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งรวมทั้งในการแสดงพระสูตรนี้ของพระศากยมุนีพุทธเจ้าด้วย เป็นหนึ่งในคำสอนที่ยืนยันความเชื่อของฝ่ายมหายานว่าความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้สิ้นสุดลงที่การปรินิพพานแต่จะคงอยู่ในโลกต่อไปในอนาคตอันยาวนานด้วย

อ้างอิง[แก้]

  • ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2543. หน้า 65.