ข้ามไปเนื้อหา

พระสิทธัตถพุทธเจ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสิทธัตถพุทธเจ้า
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ประสูติเขมมิคทายวัน
สถานที่บรรลุธรรมโคนต้นกะหนานปลิง
ตำแหน่งพระพุทธเจ้า
ก่อนหน้าพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
ถัดไปพระติสสพุทธเจ้า
สถานที่ปรินิพพานวัดสุมิตตาราม
ฐานะเดิม
ชาวเมืองกรุงเวภาระ
พระบิดาพระเจ้าอุเทน
พระมารดาพระนางสุผัสสา
วรรณะเดิมกษัตริย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระสิทธัตถพุทธเจ้า (บาลี: Siddhattha Buddha) เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 16 ในพุทธวงศ์ของพระโคตมพุทธเจ้า ตรัสรู้เมื่อ 94 มหากัปที่แล้ว[1]

พระประวัติ

[แก้]

พระสิทธัตถพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอุเทนและพระนางสุผัสสาแห่งกรุงเวภาระ ประสูติที่วีริยราชอุทยาน มีปราสาท 3 หลังเป็นที่ประทับคือ โกกาสะ อุปละ และโกกนุทะ (อรรถกถาว่าปทุมะ) และมีพระสนมกำนัล 2 นาง[2] เมื่อเจริญวัยได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสุมนา มีพระโอรสด้วยกันพระองค์หนึ่งคือ เจ้าชายอนูปมะ

เมื่อพระชนมายุได้หมื่นปี ได้ทรงเห็นเทวทูต 4 จึงเกิดความเบื่อหน่ายโลก ตัดสินพระทัยประทับพระวอทองเสด็จออกผนวช โดยมีข้าราชบริพารแสนโกฏิคนออกบวชตามเสด็จ พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ 10 เดือน ถึงวันเพ็ญเดือนหก ได้เสวยข้าวมธุปายาสที่ธิดาพราหมณ์ชื่อนางสุเนตตานำมาถวาย แล้วไปประทับพักกลางวันป่าพุทรา ทรงได้รับหญ้า 8 กำที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อวรุณะนำมาถวาย[1] ทรงนำมาปูรองประทับนั่งที่โคนต้นกะหนานปลิง (บาลี: กณิการ) บำเพ็ญเพียรต่อจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในตอนรุ่งเช้า

หลังจากตรัสรู้ได้ทรงประกาศพระศาสนา ตราบจนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อโนมาราม กรุงกาญจนเวฬุ ขณะพระชนมายุ 100,000 พรรษา[2]

พระสิทธัตถพุทธเจ้ามีคู่อัครสาวกนามว่าพระสัมพละและพระสุมิตตะ คู่อัครสาวิกาคือพระสีวลาเถรีและพระสุรามา และพระเรวตะเป็นพระอุปัฏฐาก[1]

ความเกี่ยวข้องกับพระโคตมพุทธเจ้า

[แก้]

ในสมัยพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นดาบสทรงอภิญญา มีชื่อมงคล ได้ถวายผลหว้าแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น จึงทรงพยากรณ์ว่ามงคลดาบสจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอีก 94 กัปข้างหน้า[2]

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 1.2 "อรรถกถา ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ ๑๖. สิทธัตถพุทธวงศ์". 84000.org. 5 กรกฎาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 2.2 "พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ". พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. 27 กรกฎาคม 2546. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)


ก่อนหน้า พระสิทธัตถพุทธเจ้า ถัดไป
พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในอดีต
(เมื่อ 94 กัปที่แล้ว)
พระติสสพุทธเจ้า