ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| || || || {{อยู่}}สาขา[[ชีวเวชศาสตร์]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์