บุญส่ง น้อยโสภณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บุญส่ง น้อยโสภณ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491 (72 ปี)

บุญส่ง น้อยโสภณ (เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2491) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และประธานกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย [1][2] [3]

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายเแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาอบรมพิเศษ[แก้]

 • รับทุนกองทัพอากาศให้ไปศึกษาต่อด้านวิชาสื่อสาร ระยะเวลา 47 สัปดาห์ ณ Keesler Airforce Base Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ[แก้]

 • นายทหารสารบรรณ กองเศรษฐกรรม กรมสวัสดิการทหารอากาศ
 • อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 18
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3
 • รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
 • กรรมการการเลือกตั้ง

ประสบการณ์ทำงานพิเศษ[แก้]

ได้รับเลือกตั้งจากผู้พิพากษาทุกชั้นศาลทั่วประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นต้น (ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นอุทธรณ์ (ปี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นฎีกา (ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550)
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในศาลชั้นอุทธรณ์ (ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)

ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ให้เป็น

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด (ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

 • พ.ศ. 2542 - Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]